Angrisa doet mee aan de PLUS actie “Spek Je Club Spaarkas”

De drie PLUS supermarkten in ’s-Hertogenbosch maken een vuist voor verenigingen. PLUS heeft besloten een bijdrage te leveren aan het lokale verenigingsleven via een speciale sponsoractie.

Hoe werkt het:
In de periode van 14 juni tot en met 5 september ontvangt iedere klant van PLUS bij elke € 10,- aan boodschappen een sponsorpunt in de vorm van een munt. De klant kiest de vereniging uit aan wie hij of zij de sponsorpunt wil schenken. Bij de ingang van de PLUS winkel in Engelen staat een stand met voor elke deelnemende vereniging een soort buizen-spaarpot waarin de munt kan worden geworpen.

Aan het einde van de sponsoractie wordt bij PLUS Engelen op basis van de ontvangen munten een bedrag van € 5.000,00 naar rato over de deelnemende verenigingen uit Engelen verdeeld.

Steun Angrisa door uw munt in onze spaarpot te stoppen!

Overzicht artikelen uit Nieuwsbrieven

In de Publicaties pagina op de Angrisa website is een overzicht, een z.g. Repertorium, toegevoegd van alle artikelen die in de 23 verschenen Angrisa Nieuwsbrieven zijn gepubliceerd. Zie daarvoor de rechter kolom op die pagina. Het overzicht zal elke keer worden bijgewerkt als er weer een nieuwe Nieuwsbrief is uitgegeven. De opzet is gemaakt door Bertie Geerts, waarvoor onze dank!

Inloopochtenden Angrisa worden weer hervat

Zoals u wellicht al begrepen had zijn per 1 juni a.s. de maatregelen rond Corona versoepeld door de regering. Ook voor ons betekent het dat de inloopochtenden in de huiskamer van de pastorie op de dinsdagochtend van 10:00-12:00u weer mogelijk zijn vanaf dinsdag 2 juni. U bent dus van harte welkom op 2 juni.

Vanzelfsprekend gelden dan nog steeds de aanvullende eisen die worden gesteld voor bijeenkomsten in openbare ruimten, zoals het maximum van 30 bezoekers en de te houden afstand van 1,5 meter. Uit ervaring weten we dat dit voor de inloopochtenden geen probleem vormt in de pastorie. We zullen de stoelen rond de tafels ruim uit elkaar zetten. Wel zult u zich aan de voordeur even moeten melden.

Antwoorden bij Angrisa Nieuws 23

De foto bij de column

Staand v.l.n.r. Diny, Riet, Will, Joke, Tiek en Lenie. Zittend: Sjanne, burgemeester A. Willemse, Everdina Willemse-van Beurden en Ad. Voorgrond Dymph en Kees

De foto is genomen bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Willemse op 16 mei 1941. Het voltallige gezin poseert hier aan de achterzijde van de voormalige burgemeesterswoning in Bokhoven.

De voormalige burgemeesterswoning in Bokhoven met versieringen t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum (foto Beeldcollectie Abdij van Berne)

Angrisa-Duiten-Puzzel 2

1) In welk jaar is de munt geslagen? 1662

2) In welke provincie? Utrecht

3) Het wapen op de rechtse afbeelding is echter niet het wapen van die provincie. Waarvan dan wel? De stad Utrecht

4) Het wapenschild op de rechtse afbeelding is door een schuine (diagonale) lijn in twee helften verdeeld. Op de munt heeft alles natuurlijk dezelfde kleur, die van de munt. Welke kleur heeft de linker- of onderste helft op het echte wapenschild? Rood

5) Welke kleur heeft de rechter- of bovenste helft? Wit

6) Op de linkse afbeelding staan in het midden zeven letters. Welke letters zijn dat achter elkaar? (ze vormen de afkorting van een Latijns woord) TRAIECT

7) Welk Nederlands woord lijkt daar qua uitspraak het meest op? traject

8) Bovenaan de linkse afbeelding zijn de letters IV nog wel te lezen; daarvoor staat de letter C. Samen vormen de drie letters de (Latijnse) afkorting CIV. Dat is hier geen getal! Als het wel een getal was, welk getal was het dan geweest? 104

9) Wat betekenen de bovenste en de middelste afkorting samen? Je kunt het vinden op Internet! Gemeente / Stad  Utrecht

Promotiefilmpje iets later

Wie de Nieuwsbrief inmiddels heeft gelezen was het misschien al opgevallen: het promotiefilmpje dat ons is aangeboden door Impact Presentations en waarvan we heel optimistisch meldden ‘Raadpleeg onze site om het te bekijken!‘, is nog niet beschikbaar op de site. De oplevering van de definitieve versie heeft enige vertraging opgelopen (wat niet in deze Coronatijden…) maar het komt er echt aan. Zodra dat zo is zal dat hier weer worden gemeld.

Nieuwsbrief 23

Gisteren is de 23e uitgave van onze Nieuwsbrief verschenen. Leden ontvangen deze zoals gebruikelijk in de post of, indien dat zo is aangegeven, digitaal in de email. Redacteur Wilton Desmense heeft weer een collectie mooie verhalen weten samen te stellen. In deze nieuwsbrief onder meer een verhaal van Bertie Geerts over brievengaarder Hubertus Hoesen.

In één van de artikelen staat weer een nieuwe Angrisa-Duiten-Puzzel. Weet u het antwoord op alle vragen? Houdt onze website in de gaten voor de goede antwoorden die wij over enige tijd zullen publiceren.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Redacteur Wilton Desmense, voorzitter Rob Gruben en webmaster Rob van Linden druk in de weer met het vouwen van de nieuwsbrief in de pastorie. Uiteraard op gepaste afstand van elkaar in verband met Corona. De foto werd vanaf meer dan 1,5 meter afstand gemaakt door secretaris Hans Kant.

Plaatjes ruilen voor plaatjesalbum ‘s-Hertogenbosch van de Plus

Zoals al in een vorig bericht werd gemeld is ook Angrisa plaatjes aan het verzamelen voor het album over s-Hertogenbosch van de Plus om dit in ons archief op te kunnen slaan. Inmiddels hebben wij alle plaatjes compleet! Het laatste ontbrekende plaatje, nr 140, ontvingen wij van Yolie Mulkens, waarvoor onze hartelijke dank!

Zoekt u zelf nog plaatjes? Stuur ons dan uw lijst met ontbrekende plaatjes en wij zullen dan kijken hoe we u kunnen helpen.

Dodenherdenking kranslegging en toespraak

Op 4 mei vond vanwege de Coronamaatregelen in kleine kring de doden herdenking in Engelen plaats bij het monument voor de oorlogsslachtoffers in de Achterstraat. Nadat Frans Lucas de krans had geplaatst hield dhr. Wolter van Klompenburg een toespraak. Het geheel werd op video opgenomen en is te zien op de homepagina.

Frans Lucas heeft zojuist de krans geplaatst. Op de achtergrond Charles ter Ellen, Hans van de Ven en mevrouw van Klompenburg.