Na de bevrijding

Wilton Desmense

Engelen werd op 5 november 1944 bevrijd van de Duitsers, althans: ze hadden het dorp verlaten. Het werd echter door hen nog lang niet met rust gelaten. Vanaf Crèvecoeur en vanaf de overkant van de Maas werd het regelmatig bestookt met wapentuig. Aan deze kant van de Maas en de Dieze waren de geallieerden gelegerd om de terugkeer van de Duitsers te verhinderen. Hier zien we vier van hen in onze gemeente in actie: liggend tegen de dijk tussen Engelen en Bokhoven houden ze het geweer gericht op de overzijde. De geschilderde afbeelding trof ik enkele weken geleden aan in een fotokopie  van het boek In the face of danger: The history of the Lake Superior Regiment (1960) van G.F.G. Stanley. Angrisa is na de vondst aan de slag gegaan om een kopie van het origineel en toestemming om die te publiceren te verwerven. Hoe reëel de Canadese schilder de situatie heeft weergegeven, blijkt uit de foto ernaast! Het is de bedoeling om in de loop van 2020 meer informatie over de bevrijdingsmaanden in Engelen te presenteren.

Vier “Lake Sups” (spreek uit Soeps) in actie op de grens tussen Engelen en Bokhoven
Groepje militairen van de Stoottroepen in een verdedigingspositie langs een dijk, ergens tussen Maas en Waal (Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Herdenking 75 jaar bevrijding

Vrijdag 25 oktober werd de 75e verjaardag van de bevrijding van s-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven herdacht. Daartoe was een uitgebreid programma opgesteld dat begon met het binnendragen van het bevrijdingsvuur, waarna een aantal presentaties volgde van oorlogshistoricus Jack Didden, Frans Lucas en Kees van den Oord in de Engelenburcht. Daarna was er een kranslegging bij het monument voor de oorlogsslachtoffers in de Achterstraat. Tijdens het programma werden ook een tweetal nieuw verschenen boekjes over de bevrijding gepresenteerd door Frans Lucas en Kees van den Oord.

In de Engelenburcht waren daarnaast diverse optredens van het Kadekoor en het Muziek Collectief Engelen. Ook zong een soliste uit Wales en gaf een veteraan acte de présence.

66 stemmen voor Angrisa bij Rabobank Clubsupport actie

Tijdens de finaleavond van de Rabobank Clubsupport actie die op 17 oktober plaatsvond in de Maaspoort hal te ‘s-Hertogenbosch waarbij de Rabo 150.000 Euro te verdelen had voor verenigingen en stichtingen bleek Angrisa maar liefst 66 stemmen te hebben gekregen. Met een te verdelen bedrag van 5,93 Euro per stem resulteerde dit in een cheque ter waarde van 391,54 Euro!

Penningmeester Henriette Sars met de cheque van 391,45 Euro

Penningmeester Henriette Sars en webmaster Rob van Linden waren aanwezig tijdens de avond om de cheque in ontvangst te nemen van de Rabobank. Tijdens het drie uur durende evenement werden ook de vier hoofdwinaars bekend gemaakt. De meeste stemmen gingen naar speeltuin Het Kwekkeltje te Rosmalen waar 877 stemmen op werden uitgebracht.

Angrisa zal het bedrag gebruiken voor het (laten) maken van 3D animaties van straten, markante gebouwen en huizen van het dorp Engelen. Hiervoor wil Angrisa een werkgroep opstarten die gegevens over bovengenoemde onderwerpen uitzoekt en inventariseert om daarna jonge techneuten op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen de informatie over het onderwerp om te zetten in een 3D animatie.

Aan allen die op Angrisa hebben gestemd: Hartelijk dank!

Presentatie over Handelen in de Lambertuskerk

Woensdag 16 oktober werd in St. Lambertuskerk ‘s-middags een tweetal presentaties verzorgd over het thema Handelen in het kader van het project Nieuwe Kijk op de Kerk.
Onze voorzitter Rob Gruben nam het handelen van vroeger voor zijn rekening. Daarbij was de insteek om aan te geven welke historische gebeurtenissen/handelingen nog lang van invloed zijn geweest op het dagelijks leven in Engelen. Een voorbeeld is de beschieting in 1944 waarbij onder andere zusters van het pensionaat om het leven kwamen. Die gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag herdacht.
Voorzitter Hans van Dartel van de seniorenvereniging sprak over het handelen vanuit meer filosofisch/ ethisch perspectief: hoe moeten we eigenlijk denken over oorlogshandelingen? Wat maakt dat ons handelen goed genoemd kan worden? Of fout?
De lezing werd goed bezocht en vele oude bekenden troffen elkaar weer. Na de lezingen werd dan ook gezellig nagepraat waarbij een glas wijn stimuleerde om oude herinneringen op te halen.

Nieuwsbrief 21 in nieuw jasje

De eenentwintigste uitgave van onze nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan. Ze is geheel in de nieuwe huisstijl ontworpen door onze huisstylist Anja Verlaat. In deze nieuwsbrief, onder redactie van ons bestuurslid Wilton Desmense, weer aandacht voor opmerkelijke Engelense historie en gelopen en nog lopende activiteiten van Angrisa.

Leden kunnen de nieuwsbrief in de komede dagen in de bus verwachten of, voor wie heeft aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen, in de mailbox.

Uitsorteren

Henk de Visser, archivaris van het kerkarchief en tevens lid van Angrisa, bezig met het uitsorteren van de collectie geboorte- huwelijks- en overlijdenskaarten die voormalig huisarts Han Marjot onlangs schonk aan het Angrisa archief. Het is de bedoeling er samen met de collectie die Angrisa al bezat en de collectie van de parochie die in de pastorie aanwezig is één collectie van te maken.

Stem op Angrisa bij Rabo Clubsupport!

Als lokale sponsor ondersteunt de Rabobank een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in onder meer Engelen. Daartoe wordt een campagne gestart onder de naam Rabobank Clubsupport. Door de bank wordt een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag mogen Rabobank klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Angrisa doet daar ook aan mee.

Bestedingsdoel

Ons bestedingsdoel is het maken van 3d-animaties van straten, markante gebouwen en huizen van het dorp Engelen. Hiervoor wil Angrisa een werkgroep opstarten die gegevens over bovengenoemde onderwerpen uitzoekt en inventariseert om daarna jonge techneuten op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen de informatie over het onderwerp om te zetten in een 3D animatie. Angrisa biedt zo studenten de mogelijkheid ervaring op te doen en krijgt men een geheel nieuwe indruk van een gesloopt, veranderd, verbouwd object.

De stemperiode is van 27 september tot en met 14 oktober 2019.

Steun Angrisa door uw stem uit te brengen op onze vereniging! Dat kan via de Rabo stempagina op Internet. U kunt hier 5 stemmen verdelen over organisaties uit de lijst, waarbij elke organisatie maximaal 2 stemmen kan krijgen. Als u dus 2 stemmen uitbrengt op Angrisa kunt u daarna nog 3 stemmen verdelen over andere organisaties.

Let op: u dient naast klant ook lid te zijn van de Rabobank. Bent u nog geen lid, meldt u dan eerst hier aan op de ledenpagina van de bank. Nadat u lidmaatschap is bevestigd (dat kan tot 2 dagen duren) ontvangt u een stemcode waarmee u kunt stemmen op de stempagina.

Geslaagde middag op Engelens Weeknd

Zondagmiddag 22 september was Angrisa present met een dubbele kraam op het Engelens Weeknd. Het weer was ideaal en er was voortdurend aanloop van allerlei oude en nieuwe Engelenaren die geïnteresseerd waren in met name de oude foto’s die ter inzage lagen in grote mappen. Ook op het horecapleintje had Angrisa op zaterdag al veel foto’s opgehangen waar veel belangstelling voor bleek te zijn.

Hans Kant, Wilton Desmense en onze oud-voorzitter Frans Lucas gaven uitgebreid toelichting op de uitgestalde zaken en we mochten ook een aantal nieuwe leden inschrijven.

Al met al een zeer geslaagde middag!

Hans Kant, onze wandelende encyclopedie van de (oud-)inwoners van Engelen, geeft enthousiast toelichting op de foto’s

Angrisa met stand op Engelens Weeknd

Zondag 22 september zal Angrisa present zijn met een kraam op het Engelerpark tijdens het Engelens Weeknd. U zult dan in de gelegenheid zijn om meer over ons te weten te komen en klappers met oude foto’s te bekijken. Ook zal het recent uitgekomen boek over kasteeltje Meerwijk op de kraam liggen evenals uiteraard ons standaardwerk ‘Engelen Grensdorp aan de Dieze’. Beide zijn te koop voor Euro 29,95.

Als eenmalige aanbieding hebben we een hoeveelheid ingebonden jaargangen van de Katholieke Illustratie, De Prins en Libelle uit de jaren ’30 in de verkoop voor 5 Euro per stuk. De boeken zijn weliswaar in minder mooie staat maar daar is de prijs dan ook naar. Wie het eerst komt die het eerst maalt…

Tenslotte zijn ook een hoeveelheid oude ansichtkaarten van Engelen beschikbaar voor 1 Euro per stuk. U steunt er vanzelfsprekend ook onze vereniging mee!

Tot ziens op zondag. U bent hartelijk welkom bij onze kraam!

Brief van schout Pfannebecker uit 1823

Engelenaar Victor Thijssen heeft een bijzondere hobby: hij verzamelt pre-filatelistische stukken. Dat zijn brieven en briefkaarten uit de periode waarin er nog geen postzegels bestonden. Angrisa mocht zijn brieven die een relatie met Engelen hebben inscannen voor haar archief. Enkele bijzondere stukken vormden een briefwisseling tussen ene M. van Cranenburgh te Utrecht en schout Pfannebecker te Engelen. Pfannebecker werd namelijk in 1821 de eerste officiële burgemeester van Engelen dat toen een zelfstandige gemeente werd. Daarvoor had Engelen 10 jaar lang één gemeente gevormd met Vlijmen.

Daarnaast was Pfannebecker tot 1825 schout van Engelen, een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Het onderwerp van de brief paste daar bij: M. van Cranenburgh kondigde zijn voornemen tot een tweede huwelijk aan en vraagt om een uittreksel uit het huwelijksregister van zijn huwelijk met zijn inmiddels overleden eerste vrouw.

Het antwoord van schout Pfannebecker aan de heer van Cranenburgh. Hij meldt dat het uittreksel helaas niet meer verkrijgbaar is.