UIT DE OUDE (KIEKJES)DOOS

Op donderdag 16 maart j.l. organiseerde de afdeling Engelen van de Zonnebloem in samenwerking met Heemkundekring Angrisa een Kiekjeskistmiddag. 17 gasten inclusief bestuursleden van beide verenigingen waren bijeen in Herberg Haverleij en genoten van een genoeglijke middag. De Kiekjeskist was zonder inhoud uitgeleend door Erfgoed Den Bosch en Huis73 (de stadsbibliotheek in de Hinthamerstraat). Angrisa had hem gevuld met fotomateriaal uit de eigen collectie. Bovendien werden op een projectiescherm opnamen getoond van vroeger uit de gemeente Engelen en ook een aantal luchtfoto’s van het gebied tussen het centrum, West, de Veemarkt en Engelen. Enkele gasten hadden eigen materiaal meegebracht. Het leidde allemaal tot gezellige praatjes rond de koffie of thee en het door Plus Mulder voordelig aangeboden gebak. Een geslaagde middag!

Het vaandel van het Zakkenkoor.

Wie kent niet het Zakkenkoor uit Engelen, een vocaal ensemble dat muzikale optredens verzorgde bij de Terpers tijdens de carnavalsdagen in Engelen. Onlangs kreeg Angrisa bericht van de familie van Os die een goed onderkomen zocht voor het vaandel van dit koor. Mia van Os heeft het vaandel indertijd gemaakt en Daan van Os sr. heeft het vaandel nadat het koor in 1993 werd opgeheven bewaard op zolder van zijn woning aan de Vlacie. Een ander lid van dit koor, Jan van de Ven overhandigde het vaandel aan onze voorzitter Rob Gruben.
Op de website van Angrisa is een mooie collectie beeldmateriaal te zien van het koor dat al actief was eind jaren 60 van de vorige eeuw.

HeemWee

Jaargang 2 nummer 3 van de HeemWee het magazine van Angrisa is alweer naar onze leden verstuurd, weer een editie met interessante artikelen.
In deze uitgave wordt de geschiedenis van Dorpstraat 14 beschreven, is er een avontuur met Rommelkruid en Nagelgruis voorzien van een illustratie van Ton van den Bergh en wist u dat Engelen “Blauw Bloed” heeft gekend?

Wij wensen u veel leesplezier!

Len van Roon wordt 101

Donderdag 1 december 2022 wordt Len van Roon uit Charleswood (Winnipeg) 101 jaar. Deze Canadese oorlogsveteraan was 78 jaar geleden in Engelen en Bokhoven actief als OPA: Observation Post Assistent. We hebben al regelmatig aandacht aan hem besteed. Onlangs ontvingen we een bericht over hem van zijn schoonzoon Warren Funk. Len was uitgenodigd om begin november op twee scholen een verhaal te vertellen over zijn oorlogservaringen. De ene school was de Dieppe School, waar aandacht werd besteed aan de aanval in 1942 op de Duitse kustverdedigingswerken in Dieppe door Canadese strijdkrachten. Warren stuurde twee foto’s mee van de presentatie die Len daar heeft gehouden. Op de andere school, de Oak Park High School, namen meer dan 1000 leerlingen deel aan de herdenkingsceremonie. Deze school ligt aan dezelfde straat als waaraan Lens woning staat, Charleswood Road.

Len van Roon vertelt aan leerlingen van Dieppe School
Len schudt handen na afloop van de presentatie

Cursus

Binnenkort gaat webmaster Rob van Linden verhuizen. Aan de bestuursleden van Heemkundekring Angrisa heeft hij daarom vier keer op dinsdag aansluitend aan de open ochtend een cursus websitebeheer gegeven om ons in staat te stellen de nodige taken van hem over te nemen. De bijgaande foto geeft een impressie van de eerste cursusmiddag.

Angrisa cursus website

Vaandel T.O.G. en Mariabeeld voor Angrisa

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september heeft de jubilerende Heemkundekring Angrisa enkele prachtige cadeaus gekregen. Allereerst werden het vaandel en de mace (tambourmaîtrestok) van Muziekvereniging (drumband en harmonie) Tot Onderling Genoegen overhandigd door de voorzitter van Muziek Collectief Engelen. Het originele vaandel dateert van 1926, maar het vermoeden bestaat dat dat verloren is gegaan en dat dit dus een kopie van het origineel is. Angrisa gaat dit nog uitzoeken. Oud-wethouder van de gemeente Engelen en Bokhoven Charles ter Ellen overhandigde een beeld van Maria, dat hij in de zeventiger jaren gered heeft van de vuilnisbelt. Het beeld komt oorspronkelijk uit de voormalige Lambertusschool in Engelen. Ook kreeg voorzitter Rob Gruben van Angrisa een trekstok van het Rijkspontveer over de Dieze overhandigd. Deze stok is door Charles ter Ellen nog gebruikt tijdens de allerlaatste vaart van het pontje op 5 maart 1976.

Open Monumentendag 2022

Ook dit jaar verzorgt Angrisa weer een wandeling/rondleiding door de oude kern van het mooie dorp Engelen, met als thema “duurzaamheid” op zondag 11 september tijdens Open Monumenten Dag. De rondleidingen starten tussen 12.00 en 16.00 uur steeds op het hele uur vanaf “de Engelenburcht” Heuvel 18 te Engelen. De rondleiding is gratis en er hoeft niet ingeschreven te worden.

Naast de rondleiding zijn de RK Kerk en de Prot. Kerk te bezichtigen. In de RK Kerk is tevens een voorproefje van de komende Atelier Route te zien. Daarnaast is er in de Engelenburcht een tentoonstelling ingericht met verschillende archiefstukken uit de rijke historie van Engelen.

Als extra deze middag is er om 14.00 uur een overdracht van het vaandel van muziekvereniging Tot Onderling Genoegen door een vertegenwoordiger van Muziek Collectief Engelen aan Angrisa Heemkundekring Engelen en schenkt voormalig wethouder van de Gemeente Engelen en Bokhoven Charles Ter Ellen een Mariabeeld dat hij redde uit de voormalige Lambertusschool in de jaren 70 van de vorige eeuw en een trekstok waarmee het voormalige Rijkspontveer werd voortgetrokken bij het overzetten.

U bent van harte welkom!

Rectificatie Reünie

In een vorig bericht over de reünie van de Kempenaarsschool is abusievelijk een foutieve datum vermeld.

De reünie vindt plaats op zondag 7 mei 2023 en Petra van Bergen en Greta van den Elzen hopen veel oud leerlingen te ontmoeten.

Bent u of kent u een oud leerling die in de periode 1970 – 1974 op deze school heeft gezeten laat het dan weten, mail classicstylelingerie@gmail.com

Reünie Kempenaarsschool

Op zondagmiddag 23 mei 2023 organiseren Petra van Bergen en Greta van den Elzen een reünie voor leerlingen die in de periode 1970 t/m 1974 op de Kempenaarsschool in Engelen zaten.

Beide dames zijn op zoek naar oud leerlingen en doen via Angrisa een oproep om zich aan te melden voor deze reünie.

Hebt u op deze school gezeten of kent u oud leerlingen uit deze periode, Petra en Greta horen graag van u.

Aanmelden kan bij Petra den Otter-van Bergen, graag een mail sturen naar:

classicstylelingerie@gmail.com

Petra en Greta hopen op veel aanmeldingen en gaan hun best doen er een geslaagde middag van te maken.

Vuelta – Engelen – Tour

Aanstaande zaterdag 20 augustus passeert de Vuelta (Ronde van Spanje) Engelen. Renners en karavaan rijden vanaf de Veemarkt via de Rietveldenweg, De Haverlij en de Engelenseweg naar Vlijmen. Verwachte passage van de renners op De Haverleij ± 13.35 uur, de reclamekaravaan 1 uur eerder. Op zondag 30 juni 1996 reed de Tour de France in de omgekeerde richting naar de finish aan het eind van de Rietveldenweg. De laatste 4 minuten van die etappe kunt u terugkijken op de site van Angrisa: klik op de tab Audio/Video en typ tour de france in het zoekveld. Komende donderdag 18 augustus worden tijdens de Inloopmiddag van de Protestantse kerk beelden getoond van de complete etappe met mooie luchtopnamen van Noord-Brabant en Gelderland. Het kerkje is open van 14 tot 17 uur.

Moment uit de tour-film van 1996. Hier rijdt het peloton net over de brug over de A59 richting finish.