Voortgang boek Meerwijk

Bespreking van de voortgang van het boek over Meerwijk met een van de auteurs Rob Gruben (gestreepte trui) en Jac Biemans (geheel rechts) van het Stadsarchief Den Bosch.

Op de inloopochtend op 12 februari is er een bijeenkomst geweest van het team dat bezig is met de uitgave van het boek over Meerwijk. De voortgang van het proces is besproken. Het ziet er naar uit dat rond de zomervakantie het boek kan verschijnen. De tekst is nagenoeg klaar. Het uitzoeken van het beeldmateriaal met de daarbij behorende activiteiten om rechthebbenden op te sporen vraagt veel tijd. Het proces is in volle gang en alle betrokkenen werken er hard aan om het boek zo snel als mogelijk bij de drukker te bezorgen.

Gastlessen over WOII op Kindcentrum de Matrix

In voorbereiding op de viering van de 75 jarige bevrijding van Den Bosch hebben Kees van den Oord en Frans Lucas in januari op het Kindcentrum de Matrix twee gastlessen verzorgd. De eerste les betrof de oorzaken en aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog, uitleg over het Nationaal Socialisme en de Holocaust.

Frans Lucas tijdens zijn presentatie over de oorzaken van en aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog

De tweede les ging over de oorlog en bevrijding van Engelen en Bokhoven. Hoewel Den Bosch in oktober zijn 75 jarige bevrijding viert, was er in oktober 1944 weinig te vieren voor Engelen en Bokhoven. In Engelen vielen 18 slachtoffers als gevolg van een Engelse granaataanval. Bokhoven was bijna geheel in puin geschoten. In en rondom Engelen en Bokhoven is het gevaarlijk en onrustig geweest tot 5 mei 1945, de dag dat de Duitsers capituleerden.

Kees van den Oord tijdens de presentatie over de oorlog en bevrijding van Engelen en Bokhoven

Engelen en Bokhoven doen mee met de festiviteiten, maar wel met de erkenning en aandacht voor het leed dat hier is geleden tot aan de nationale bevrijding. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en  hebben verhalen en informatie gehoord over de omgeving waar ze nu wonen en waar ze tot dan geen weet van hadden.

Inloopochtend

Op 15 januari was er weer een inloopochtend, nadat het door de feestdagen erg lang stil was geweest. De opkomst was misschien daarom juist wel erg hoog en de huiskamer van de pastorie zat flink vol. Er werd druk overlegd over het scannen van het archief en de foto’s waar inmiddels flink vorderingen mee worden gemaakt. Naar aanleiding daarvan werd door een groepje ook met veel plezier gekeken naar een aantal foto’s van de toneelvereniging Trammelant die inmiddels ook al gedeeltelijk zijn gedigitaliseerd.

Nostalgisch genieten van oude foto’s in het digitale archief

Op de Fotocollectie pagina zijn al een hoeveelheid foto’s te zien maar er zullen er dit jaar nog vele volgen. Hou die pagina dus in de gaten!

Maquette Slot Haverleij verhuist naar Jenaplan school

Bij de bouw van de verschillende kastelen in Haverleij vanaf 2005 zijn van elk kasteel ook maquettes gemaakt die indertijd op verschillende plaatsen te bezichtigen zijn geweest. Deze maquettes hebben daarna jarenlang opgeslagen gestaan in diverse depots.  Onlangs is een aktie gestart om deze maquettes uit deze depots weg te halen en verschillende ervan zijn inmiddels ook al bij de betreffende kastelen zelf terecht gekomen. Ook van het grote Slot Haverleij was er een opgeslagen in een depot van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en omdat elke maquette in dezelfde schaalgrootte is gemaakt is vanzelfsprekend die van het Slot in verhouding zeer groot: ca 2,5 meter in het vierkant!
Na enig overleg via Angrisa en de bestuursraad Engelen-Haverleij-Bokhoven heeft de Jenaplan school, die in het centrum van het Slot ligt, interesse getoond in deze maquette.  Er is in de loop der jaren wel enige schade aan de maquette ontstaan en het voorstel is dat de leerlingen van groep 8 in een projectje gaan meehelpen in de restauratie. Ook loopt een verzoek bij de afdeling Bouwkunde van de HTS in Den Bosch of er maquettebouwers zijn die een handje willen helpen. Als de restauratie is gelukt zal de maquette te zijner tijd op een mooie plaats worden opgesteld.

Dinsdag 8 januari vond het transport plaats dat toch wel enige voeten in aarde had vanwege de omvang en het gewicht van de maquette. Met hulp van alle betrokken partijen is het schaalmodel uiteindelijk in de school aangekomen. De foto’s hieronder geven daarvan een goede indruk.

Van niet alle modellen is bekend waar die zijn gebleven. Dankzij een tip van Marc Rijs is de verblijfplaats van de maquette van Beeckendael achterhaald. Er wordt nu nog gezocht naar de verblijfplaats van de maquettes van de kastelen Dalienwaard en Zwaenenstede. Heeft iemand informatie daarover, laat het dan even weten via info@angrisa.nl.

Erfgoedcolleges voorjaar 2019 door Erfgoed Brabant Academie

De Erfgoed Brabant Academie, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant, organiseert in het voorjaar van 2019 een 4-tal z.g. ‘colleges’ over historische oorlogen en conflicten die grote impact hebben gehad op Brabant en de Brabanders.

De colleges zijn voor iedereen te volgen tegen betaling van 15 Euro per college of 45 Euro voor de vier colleges samen. Voor het programma, locaties en inschrijving zie de website van Erfgoed Brabant Academie.

Eindejaarsritueel

Druk in de weer met enveloppen. Vlnr Hans Kant, Henriette Sars (aan ander tafel), Frans Lucas, Anneke Heimeriks en Caroline ter Ellen.

Het bestuur en vrijwilligers van Angrisa waren tijdens de inloopochtend van 18 december zoals elke jaar druk in de weer met het vouwen van de nieuwsbrief om deze vervolgens samen met de kerstgroeten en een flyer van het in 2019 te verschijnen boek over kasteeltje Meerwijk in enveloppen te doen.

Binnenkort zal deze dus  bij de leden in de bus vallen of in de email voor de leden die hebben aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen. Deze 19e editie van de nieuwsbrief staat dit keer geheel in het teken van klokken, iets dat wel mooi bij de Kerstgedachte past. Wij wensen u veel leesplezier!

Fotopagina met Online Collectie nu in de lucht

Angrisa is al geruime tijd bezig geweest (en nog) met de digitalisering van haar archief. Daarvoor zijn vrijwilligers bezig met scannen en bewerken van de foto’s, is een nieuw collectieregistratie gecontracteerd bij Erfgoed Brabant en is deze nieuwe website in gebruik genomen om de gedigitaliseerde foto’s en documenten ook op Internet te kunnen tonen. Inmiddels zijn nu ruim 500 items opgevoerd in het nieuwe systeem en was de tijd rijp om de fotopagina op de website in de lucht te brengen met dit eerste resultaat.
Wat er nu te zien is , is slechts het topje van de ijsberg. Het archief bevat nog duizenden foto’s en documenten en het verwerken daarvan zal zeker nog jaren vergen. We gaan daarom gestaag door en de scans die ervoor klaar zijn zullen met enige regelmaat worden toegevoegd aan de Online Collectie.

Wij nodigen eenieder vanzelfsprekend uit om aanvullende gegevens te melden als u deze uit uw herinnering kunt putten. Ook zullen we t.z.t. tijdens de inloopochtenden of avondopenstellingen ‘fotozoekplaatjes’ gaan organiseren waarbij u samen met ons de foto’s van extra commentaar kunt voorzien.

Burgemeester Mikkers maakt kennis met Angrisa

Op 21 november kwam Burgemeester Mikkers van ‘s-Hertogenbosch ‘s-avonds naar de Engelenburcht om daar kennis te maken met Engelen en een aantal van haar verenigingen. Elke vereniging die zich daarvoor had aangemeld kreeg de gelegenheid om zich in 5 minuten te presenteren aan de burgemeester.

Ook Angrisa was aanwezig met een gevulde tafel met boeken en flyers welke wij voor deze gelegenheid hadden gedeeld met het team van Engelen1200. Er zijn natuurlijk veel raakvlakken tussen beide organisaties en bovendien is onze eigen penningmeester ook in die groep actief.

Om kwart over 8 was Angrisa aan de beurt en onze voorzitter Frans Lucas deed zijn best om onze vereniging zo goed mogelijk over de bühne te brengen bij de eerste burger. Hij overhandigde daarbij een exemplaar van de Canon van Engelen en een flyer van het in 2019 te verschijnen nieuwe boek over kasteeltje Meerwijk.

Aan het einde memoreerde de burgemeester nog even alle verenigingen en hun betekenis voor Engelen en bedankte hij alle aanwezigen voor de organisatie van deze ‘speeddate’, zoals hij het naar eigen zeggen ervaren had.

Boek Meerwijk

Begin 2019 zal dit nieuwe boek verschijnen waarin de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn bijzondere bewoners uitgebreid wordt beschreven. Het kasteeltje verrees kort na het midden van de achttiende eeuw aan de Dieskant tegenover het dorp Engelen. In 1921 werd het omgebouwd tot woonhuis. Het meest bekend is kasteeltje Meerwijk misschien wel als sexclub. In het boek komt die bordeelperiode ook uitgebreid aan de orde.

Via deze pagina kunt u zich inschrijven op dit nieuwe boek en tevens meer lezen over de inhoud en de auteurs.

Formaat 21 x 28 cm, gebonden
Verkoopprijs bij voorintekening is € 24,95 en daarna € 29,95
Verwachte verschijningsdatum begin 2019

Donaties Sjaak Geene

Links dhr. Geene met in zijn hand de luchtfoto uit 1992. Hierop is de aanleg van Hoogveld I te zien. Verder op de foto secretaris Hans Kant, voorzitter Frans Lucas en webmaster Rob van Linden.

Tijdens onze inloop ochtend van dinsdag 23 oktober jl. werd Angrisa vereerd met een bezoek van dhr. Sjaak Geene. Sjaak is woonachtig in Engelen aan de Zonneweide. Hij wilde graag een luchtfoto van Engelen uit 1992 aan de vereniging schenken.

De Scheidingsstraat op een ansichtkaart uit 1968

Daarnaast ontvingen we van hem een viertal digitale scans van een brochure van het pand waar hij nu woont. Tijdens de bouw van die panden in de periode 1962/63 heette de straat nog Scheidingstraat. Omdat de stad Den Bosch al een Scheidingstraat had moest de naam als gevolg van de vrijwillige annexatie van Engelen worden aangepast. De naam werd daarom op 1 april 1971 gewijzigd in Zonneweide.
De nummers 1, 3, 5 en 7 werden indertijd door de gemeente gereserveerd voor medewerkers van blindeninstituut de BLIZO, dat in 1953 in de leegstaande gebouwen van het pensionaat was getrokken. Het gaat bij deze nummers wel om een ander type woning dan de woning waar nu de familie Geene woont.