Algemene ledenvergadering en lezing van Rob Gruben en Bertie Geert over de productie van het boek “Meerwijk”

Vanuit de leden kwam het verzoek om de ledenvergadering niet in de avonduren te laten plaatsvinden omdat de meeste leden die naar de ledenvergadering  en de daarop volgende lezing willen komen ouder zijn. Voor hen is een dergelijke activiteit in de avonduren vaak  moeilijker in te plannen. Om ook de belangen van de werkende leden niet uit het oog te verliezen heeft het bestuur daarom besloten om de ledenvergadering dit jaar op een zondagmiddag te organiseren:

Algemene ledenvergadering zondagmiddag 26 mei in de Engelenbucht van 14.30 tot 15.15 uur.

Inloop vanaf 14.15 uur.

Na afloop van de ledenvergadering hebben we traditiegetrouw een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de lezing gratis. Niet- leden betalen €2,- voor de lezing inclusief een kopje koffie of thee.

Rob Gruben en Bertie Geerts verzorgen dit jaar de lezing. Hun verhaal staat in het teken van – de productie van – het boek “Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant”.

De auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts die de lezing zullen verzorgen

Het boek beschrijft het interessante verleden van buitenplaats Meerwijk. Na het midden van de 18e eeuw verrees aan de Dieskant, tegenover het dorp Engelen, de buitenplaats “Meerwijk”. Tot 1856 was deze buitenplaats in het bezit van de adellijke familie Thije Hannes. Later werd de adellijke buitenplaats gesloopt en vervangen door een landhuis en werden er utilitaire functies in ondergebracht, waaronder en scheepswerfje en orgelfabriek. In 1921 werd het gebouw omgevormd tot woonhuis. Maar het meest bekend is Kasteeltje Meerwijk in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw als de meest exclusieve sexclub van ons land.

De liefde voor de Engelense geschiedenis zit Bertie Geerts en Rob Gruben in het bloed. Als 12-jarigen waren deze twee buurjongens al geïnteresseerd in de geschiedenis van Engelen. Zij klopten toen met hun vragen aan bij hun voormalige overbuurvrouw Anneke Heimeriks, een van de pioniers van Angrisa. Sindsdien is hun enthousiasme alleen maar gegroeid. De beide auteurs vormen een goed op elkaar ingespeeld team en hebben hun sporen in de lokale geschiedschrijving ruimschoots verdiend. Vele Engelenaren kennen de prachtige uitgave “Engelen grensdorp aan de Dieze” dat onder hun geïnspireerde leiding tot standkwam.

Wie de twee heren samen spreekt, begrijpt al snel het succes van hun samenwerking. Hun enthousiasme is aanstekelijk en ze weten ieder op hun eigen manier het vertrouwen van hun gesprekspartner te winnen. Hierdoor is het ze voor dit boek weer gelukt om bijzondere informatie “boven Dieswater” te halen. Bovendien zijn beide rasvertellers. Tijdens deze presentatie geven zij u een uniek kijkje in het proces dat leidde tot hun nieuwste boek. Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief onderzoek. Juist daardoor konden veel bronnen worden geraadpleegd en kon de geschiedenis van deze buitenplaats aan de Dieze goed in beeld worden gebracht.

Het boek verschijnt eind juni in samenwerking met Angrisa Heemkundekring Engelen.

Inloopochtend voortaan elke week

Zoals al in een vorig bericht aangehaald, zal de inloopochtend in de pastorie aan de Graaf van Solmsweg 75 voortaan elke week plaatsvinden op de dinsdag van 10:00u tot 12:00u. Het kerkbestuur gaf daar inmiddels groen licht voor.
Hiermee is het voor de bezoekers eenduidiger geworden wanneer Angrisa haar “openingstijden” heeft. De avondopenstelling 1x per maand in de Engelenburcht was al eerder vervallen en zal ook niet meer terugkeren vanwege te geringe belasngstelling hiervoor.

Inloopochtend

Negen april was er weer een drukbezochte inloopochtend. Anneke Heimeriks bracht Willy Coopmans mee, wiens oma rond 1900 op het pensionaat had gezeten. Ze bladerde dan ook vol interesse in de mappen met informatie over het pensionaat en vertelde zelf het een en ander uit haar herinneringen.

Willy Coopmans aan de kop van de tafel aan de raamzijde met rechts van haar Anneke Heimeriks

Inmiddels heeft u misschien gezien dat de maandelijkse avondopenstelling in de Engelenburcht is komen te vervallen. Deze was ingevoerd voor mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn de heemkundekring te bezoeken, maar na verloop van tijd is toch gebleken dat er vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt. In plaats daarvan is nu het plan opgevat om de inloopochtenden op de dinsdag in de huiskamer van de pastorie van de Lambertuskerk wekelijks te gaan doen in plaats van tweewekelijks. Wel zal daar vanzelfsprekend ook eerst het kerkbestuur groen licht voor moeten geven. In dat geval zal een en ander worden aangekondigd en in de agenda verwerkt.

Wie kent deze uitvoering van toneelclub Thalia ?

In het archief van Angrisa bevinden zich  duizenden foto’s. Niet altijd is precies bekend wat er op staat. Zo hebben wij een serie foto’s van toneelclub Thalia waarop zij in de oude Engelenburcht een aantal sketches opvoeren waarvan er een paar op bijgaande foto’s te zien zijn. Weet iemand in welk jaar dit is geweest en welke spel hier wordt opgevoerd?

Kwartaalblad De Koerier nr. 80 van Brabants Heem

Angrisa is sinds enige tijd lid van Brabants Heem, de Brabantse overkoepelende organisatie van Heemkundekringen. Door deze organisatie wordt ook het kwartaalblad De Koerier uitgegeven  met allerlei wetenswaardigheden op het gebied van erfgoed en heemkunde.
De laatste uitgave, nr 80, is gratis in PDF-vorm beschikbaar op het volgende webadres:

 

https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/03/De-Koerier-nr.-80.pdf

Voorzitter wint hoofdprijs in Erfgoed Quiz

Voorzitter Frans Lucas met de oorkonde die bij de hoofdprijs hoort

Op maandagavond 25 maart was Angrisa uitgenodigd op deErfgoed avond van de gemeente  Den Bosch.
Op het programma  stonden o.a. de vorderingen van de Schans Helftheuvel, het programma voor het najaar 2019 over 75 jaar bevrijding en ook werden verschillende wandel- en fiets apps gepresenteerd.
Bijzonder is de wandel-app van de Bossche Beiaard Stichting, deze app loodst u al wandelend langs verschillende klokken in Den Bosch. De genodigden van deze avond kregen vast een voorproefje op deze app in de vorm van een klokken quiz die geleid werd door dhr. Rob van de Laar. Er moest geraden worden welk  klokgeluid er bij een afbeelding hoorde die te zien was op een groot scherm.
Na een afvalrace was onze voorzitter Frans Lucas een  van de gelukkige winnaars. Trots heeft hij de hoofdprijs, een beklimming van de Sint Jans toren in ontvangst genomen.

Engele Jantje

Het Brabants Dagblad van zaterdag 16 februari meldde in een artikel over het strafrecht in de 18e eeuw terloops iets over de bende van “Engele Jantje”. Engele Jantje was Jan Dircks, geboren in Engelen. Hij schijnt maar kort in Engelen gewoond te hebben. Hij trok rond in het Brabantse land in wisselende samenstelling. Samen met zijn handlangers pleegden ze inbraken in huizen en kerken. De geroofde spullen werden vehandeld via een heler.

In 1726 wordt er een boerderij in brand gestoken omdat de boer de bende geen onderdak en eten wilde geven. Een 8 jarig kind kwam daar bij om het leven. Toen was de jacht geopend op de bende, die resulteerde in verschillende aanhoudingen en veroordelingen. Engele Jantje wordt opgepakt en tot de dood veroordeeld door ophanging. Na zijn dood werd zijn gezicht zwart geblakerd ten teken dat hij eigenlijk veroordeeld was tot de vuurdood op de brandstapel.

Dit alles is na te lezen in het boek van Erik-Jan Broers: Rabauwen, vagebonden en lediggangers, uitgegeven door Maklu Uitgevers NV. ISBN: 9789046608913

Voortgang boek Meerwijk

Bespreking van de voortgang van het boek over Meerwijk met een van de auteurs Rob Gruben (gestreepte trui) en Jac Biemans (geheel rechts) van het Stadsarchief Den Bosch.

Op de inloopochtend op 12 februari is er een bijeenkomst geweest van het team dat bezig is met de uitgave van het boek over Meerwijk. De voortgang van het proces is besproken. Het ziet er naar uit dat rond de zomervakantie het boek kan verschijnen. De tekst is nagenoeg klaar. Het uitzoeken van het beeldmateriaal met de daarbij behorende activiteiten om rechthebbenden op te sporen vraagt veel tijd. Het proces is in volle gang en alle betrokkenen werken er hard aan om het boek zo snel als mogelijk bij de drukker te bezorgen.

Gastlessen over WOII op Kindcentrum de Matrix

In voorbereiding op de viering van de 75 jarige bevrijding van Den Bosch hebben Kees van den Oord en Frans Lucas in januari op het Kindcentrum de Matrix twee gastlessen verzorgd. De eerste les betrof de oorzaken en aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog, uitleg over het Nationaal Socialisme en de Holocaust.

Frans Lucas tijdens zijn presentatie over de oorzaken van en aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog

De tweede les ging over de oorlog en bevrijding van Engelen en Bokhoven. Hoewel Den Bosch in oktober zijn 75 jarige bevrijding viert, was er in oktober 1944 weinig te vieren voor Engelen en Bokhoven. In Engelen vielen 18 slachtoffers als gevolg van een Engelse granaataanval. Bokhoven was bijna geheel in puin geschoten. In en rondom Engelen en Bokhoven is het gevaarlijk en onrustig geweest tot 5 mei 1945, de dag dat de Duitsers capituleerden.

Kees van den Oord tijdens de presentatie over de oorlog en bevrijding van Engelen en Bokhoven

Engelen en Bokhoven doen mee met de festiviteiten, maar wel met de erkenning en aandacht voor het leed dat hier is geleden tot aan de nationale bevrijding. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en  hebben verhalen en informatie gehoord over de omgeving waar ze nu wonen en waar ze tot dan geen weet van hadden.