Rabo Club Support

Graag brengen we de Rabo Club Support Actie weer onder uw aandacht.

Tot 25 oktober kunnen klanten van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. ook dit jaar weer hun stem uitbrengen op hun favoriete lokale vereniging.

Angrisa zet zich in om het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed meer bekendheid te geven. Door belangstelling te wekken voor de eigen streek levert Angrisa een bijdrage aan de lokale identiteit van Engelen.

Angrisa wil de archieven meer toegankelijk maken voor belangstellenden in de geschiedenis van Engelen. Om dit te bewerkstelligen zoeken we mogelijkheden om bidprentjes, foto’s en genealogische gegevens aan elkaar te koppelen. Zo wordt de geschiedenis van Engelense bewoners digitaal ontsloten.
Dit alles rekening houdend  met de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Bent u klant van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. dan willen wij u graag vragen uw stem uit te brengen op Angrisa Heemkundekring Engelen. In de Rabo App (Service => Zelf regelen => Lidmaatschap) op uw telefoon of op deze pagina: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport ziet u hoe u kunt stemmen.

Ledenvergadering Angrisa

Op zondag 31 oktober vindt in de Engelenburcht de jaarlijkse Ledenvergadering van Angrisa plaats. Deze heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk gooit corona nu geen roet in het eten. Eventueel nog geldende beperkingen zullen in acht worden genomen. De zaal gaat om 14.15 uur open, de vergadering begint om 14.30 en duurt tot 15.15 uur. De agenda is te vinden op https://www.angrisa.nl/activiteit/ledenvergadering-onder-voorbehoud/?instance_id=1986.

Na een korte pauze volgt om 15.30 uur een lezing over Engelen tussen Bevrijding en Vrijheid door Wilton Desmense; voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen inclusief koffie/thee € 4. Aanmelden per e-mail (info@angrisa.nl) of telefonisch (073 6311702).

De lezing zou eigenlijk vorig jaar gehouden moeten zijn, voorafgaand aan de verschijning van het gelijknamige boekje. Het is allemaal anders gelopen dan gepland. Gevolg is dat het accent op 31 oktober vooral zal liggen op het tonen van bijzondere filmbeelden, foto’s en schilderingen, zowel van Engelen als van de bij de toenmalige gebeurtenissen betrokken naaste omgeving, o.a. Bokhoven, Empel, Vlijmen en Vught. Enkele Canadese militairen krijgen daarbij bijzondere aandacht: zij waren in Engelen en hebben daarvan getuigd met pen, penseel of camera. Een van hen, Len van Roon, hoopt op 1 december zijn honderdste verjaardag te vieren. Op panelen in de zaal zal ook het nodige te zien zijn en tevens is er gelegenheid het boekje aan te schaffen evenals andere publicaties van Angrisa. We hopen op 31 oktober velen in de Engelenburcht te ontmoeten

Stilstaand beeld uit een film van sergeant Mike Angelo van de Canadian Film and Photo Unit met activiteiten van een Canadees regiment in Engelen (bron: Canadian Army Newsreel 52)

Onthulling nieuw beeldje op pleintje bij de protestantse kerk.

Vrijdagmiddag 24 september werd op het pleintje bij de protestantse kerk een nieuw beeldje onthuld. In 1996 was daar een door Caro Schaars gemaakte sculptuur geplaatst, bij gelegenheid van 25 jaar samenvoeging van Engelen-Bokhoven en Den Bosch.
Toen Eva Jordans en Suze Lavell op een ochtend in 2009 gingen spelen, ontdekten zij dat het bronzen kunstwerk, dat twee hand-in-hand voorttrekkende engelen voorstelde, was verdwenen.
De sindsdien kaal gebleven sokkel is nu, mede dankzij de inzet van de Bestuursraad, weer voorzien van een mooie opbouw: een reconstructie van de complete oude Lambertuskerk, waarvan het koor nog steeds als kerkje in gebruik is. De vormgeving van dit miniatuur kunststof kerkje is te danken aan bouwhistoricus Jan Viguurs van Erfgoed Den Bosch.

Nadat Yvonne Schram, voorzitter van de Bestuursraad, de aanwezigen welkom had geheten, verwijderde wethouder Huib van Olden samen met haar de verhullende gemeentevlag van Engelen van het beeld. Daarna werd nog het woord gevoerd door dominee Marloes Meijer en door de voorzitter van Angrisa Rob Gruben, die respectievelijk iets vertelden over de huidige en de historische functie van de “Oude Lambertus”.

Veel belangstelling voor rondwandeling tijdens Open Monumentendag

De door Angrisa georganiseerde rondwandeling door de oude kern van Engelen tijdens Open Munumentendag op 12 september j.l. trok maar liefst 62 bezoekers. De gidsen Rob Gruben, Wilton Desmense en Frans Lucas verzorgden in totaal 8 rondleidingen van elk ca. 45 minuten, beginnend in de pastorie en eindigend in de beide kerken die Engelen rijk is. In de Protestanse kerk werd bovendien een interessant filmpje getoond over de geschiedenis van de kerk. Het weer speelde ook prima mee, niet te warm en niet te koud en vooral: geen regen. Leuk detail was dat er ook regelmatig Engelenaren op de route te vinden waren, werkend in de tuin, of gewoon aan de wandel, die enthousiast een duit in het zakje deden bij de verhalen die de gidsen vertelden. Angrisa dankt natuurlijk ook alle vrijwilligers van de Protestantse gemeente en de RK parochie die hebben bijgedragen aan het succes van deze dag!

PLUS Spaaractie voor lokale verenigingen

De Plus voert wederom een spaaractie voor lokale organisaties. Vorig jaar kreeg u bij iedere €10,- aan boodschappen een plastic munt die u direct in de winkel in de spaarbuis van de organisatie naar  keuze kon deponeren.
Dit jaar is de actie in een digitale vorm gegoten. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dat een extra barrière voor u kan zijn om uw “munten” te doneren, willen wij u daarbij helpen.
De spaaractie is inmiddels gestart en duurt t/m 13 november 2021.
U kunt de bonuspunten die u voor Angrisa wilt bestemmen verzamelen en afgeven of in de brievenbus stoppen op de volgende adressen:

Sint Lambertusstraat 17 Engelen

De Vlacie 5 Engelen

Parcivalring 199 Slot Haverleij

Mocht dat bezwaarlijk zijn voor u dan willen wij de bonuspunten ook bij u komen ophalen.
Mailt u dan naar info@angrisa

Wandeling tijdens Open Monumentendag 2021

Een wandeling door de oude kern van Engelen, zondag 12 september

Angrisa zal dit jaar tijdens de Open Monumentendag een rondwandling door de oude kern van Engelen verzorgen. U kunt zien waar bedrijfjes en winkels waren gelegen. De rondleidingen van ca. 45 minuten starten vanaf 10:00u op de pastorie van de RK kerk aan de Graaf van Solmsweg 75, alwaar u tijdens het wachten een kop koffie of thee kunt drinken, de diverse door Angrisa uitgegeven boeken kunt inzien en/of kopen of een praatje kunt maken met leden van Angrisa of andere deelnemers aan de rondwandeling.

De wandeling zal tot ca. 16:00u herhaald worden. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de wandeling vertellen leden van Angrisa over de geschiedenis van de diverse gebouwen. De beide kerken die ons dorp rijk is zullen we ook van binnen bekijken.

Engelen is tot op de dag van vandaag een dorp waar mensen graag wonen en werken. Er is in de afgelopen jaren wel veel veranderd. Tot midden jaren ‘50 kon Engelen zichzelf voorzien in de dagelijkse behoeften. Mede dankzij het klooster en het meisjespensionaat kon Engelen zich verheugen in een bloeiende middenstand. Zo waren er twee warme bakkers, een kruidenier, een slagerij, een kolenboer, een groentenzaak, een winkel waar bijna alles te verkrijgen was, een verf- en behangwinkel, een heuse doe-het-zelf- zaak, een smederij, een postkantoor, een dependance van de Boerenleenbank, een schoenmaker, een aannemersbedrijf, een garagebedrijf, een fietsenzaak, een melkboer, niet te vergeten verschillende café’s, verschillende boerenbedrijven, een eigen veldwachter, een eigen wijkverpleegkundige, een eigen gemeentehuis, burgemeester en wethouders. Al deze “bedrijvigheid” was in Engelen gehuisvest. Na de sluiting van het pensionaat in 1953 hebben veel winkels moeten sluiten.

De huizen en gebouwen staan er nog steeds en de meesten hebben een woonbestemming gekregen.

Angrisa Nieuw(s)

Na 26 nummers van Angrisa Nieuws, die sinds 2011 zijn verschenen, is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Hij verschijnt in vierkant formaat en in een lay-out, die dezelfde is als van het Boek Engelen Tussen Bevrijding en Vrijheid.

We willen het drie keer per jaar verschijnende tijdschrift ook een nieuwe naam geven. Daarvoor roepen we de hulp in van onze leden en van de lezers van de Tweeterp. Als u een idee hebt, laat het ons weten (info@angrisa.nl). Omdat we dit als een prijsvraag beschouwen, krijgt de winnaar een leuke verrassing. Op bijgaande afbeelding ziet u de titel van enkele van de artikelen. In de losse verkoop kost deze aflevering € 2,50.

Melk, tabak en radio

Anneke Heimeriks verraste ons tijdens de inloopochtend met een paar kleinoden die zij nog vond tussen haar spullen. Een zandloper van Radio en TV-service Kees van de Mortel, een strook tabaksbonnen uit 1949 ‘voor vrouwen geboren in 1931 of vroeger‘ die indertijd door de pensionaires moesten worden ingeleverd op het pensionaat en een grote wasknijper van de Gebr. van Kessel (van de SRV wagen).

De zaak van Kees van de Mortel lag weliswaar in Den Bosch maar was welbekend onder de Engelenaren. Hij leverde onder andere een Erres videorecorder als cadeau voor pastoor van Zutphen en een Philips CD speler als cadeau voor pastoor Nabuurs bij het afscheid van deze geestelijken in respectievelijk 1981 en 1999. Ook repareerde hij wel eens het een en ander.

De eerste SRV wagen van Walter van Kessel
Rekeningen van Kees van de Mortel Radio en TV-service

Anneke ontvangt vanzelfsprekend onze hartelijke dank!

Engelen boeken in de etalage bij Heinen

Angrisa is de bijzondere eer ten deel gevallen dat bij boekhandel Adr. Heinen in de Kerkstraat 27 in Den Bosch momenteel twee door onze vereniging uitgegeven boeken in de etalage liggen, te weten “Engelen Grensdorp aan de Dieze” van Rob Gruben en Bertie Geerts en “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” van Wilton Desmense. Op de foto hieronder zijn ze te zien, samen met verschillende andere boeken die iets met Den Bosch en omstreken en water te maken hebben.

Aanleiding voor deze etalage-inrichting is het verschijnen van het proefschrift van Francien van den Heuvel: “’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995)“.

Archief uitbreidingen

Alweer kunnen we melden dat ons archief met enkele interessante stukken is uitgebreid dankzij bijdragen van onze leden. Van Wim Goesten ontvingen wij een exemplaar van het boek “Het patronaatsrecht over Bokhoven een proces te Brussel 1769-1770” uit 1978 van auteur G. van der Velden en enige documenten rond de aanleg van de riolering in Engelen direct na de annexatie begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Han Marjot bracht ons de interessante boekenreeks “Bossche Bouwstenen” en een hoeveelheid tijdschriften “Bossche Bladen”. Tenslotte schaftte Angrisa een exemplaar aan van het onlangs door Petra van Bergen uitgegeven boek over haar familiegeschiedenis Van Bergen en Toebak“, dat zij vervolgens persoonlijk kwam langsbrengen. Al eerder mochten wij veel van het fotomateriaal dat zij gebruikte voor haar boek opnemen in ons digitale archief. Voor alle bijdragen wederom hartelijk dank!

Wim Goesten met zijn bijdragen hier in de bijkeuken van de pastorie tijdens de bijeenkomst van de onderhouds vrijwilligers op de maandagochtend