(bijna) Alle Tweeterpen vanaf 1964 nu online

Angrisa heeft in het afgelopen jaar haar archiefcollectie Tweeterpen bijna helemaal compleet kunnen krijgen, mede dank zij hulp van leden die ons ontbrekende delen kwamen brengen. Er missen nu nog maar 10 nummers op een totaal van meer dan 750 uitgaven uit 56 jaargangen vanaf 1964. Van die 10 zijn er een aantal die misschien niet bestaan, want zeker in de beginjaren kwam het blad onregelmatig uit en was de nummering van de uitgaven niet altijd even betrouwbaar.

De allereerste Tweeterp uit september 1964
…tot en met de nieuwste uitgave uit oktober 2020

Inmiddels zijn al deze uitgaven ook ingescand en is er door Angrisa in samenwerking met de Tweeterp organisatie voor gezorgd dat deze in te zien zijn via de website van de Tweeterp op de pagina https://www.tweeterp.nl/archiefoverig. Er kan ook integraal gezocht worden op teksten in de uitgaven tot en met 2004. Dat zal later worden uitgebreid tot de meest recente uitgaven.

Vanzelfsprekend zijn we nog altijd op zoek naar de laatste missende exemplaren. Het gaat om de volgende nummers:

 • Jaargang 1 nummer 11, jul 1965
 • Jaargang 7 nummer 13, mei 1971
 • Jaargang 8 nummer 14, aug 1972
 • Jaargang 10 nummer 5, jan 1974
 • Jaargang 12 nummer 12, okt of nov 1976
 • jaargang 14 nummer 3, jan 1978
 • jaargang 14 nummers 11, 12 en 13, alle uit sep of okt 1978
 • Jaargang 16 nummer 12, okt of nov 1980

Verder zoeken wij nog de originele digitale versies (wij hebben wel al de papieren versie) in PDF formaat van de volgende nummers:

2005-2, 2005-4, 2005-5, 2005-8, 2006-10, 2006-12, 2007-2, 2009-6 en 2009-7

Heeft u toevallig nog 1 of meer van deze nummers liggen? Laat het ons weten via info@angrisa.nl

Angrisa ontvangt € 447,19 van de Plus Mulder Actie

Zaterdag 24 oktober organiseerde de Plus in Engelen de prijsuitreiking voor de actie ‘Spaar voor jouw vereniging’ die enkele maanden heeft gelopen. Klanten kregen bij de kassa muntjes die vervolgens verdeeld konden worden over 15 verenigingen. Voor elke vereniging was daarvoor een ‘spaarpot’ opgesteld bij de ingang.
Angrisa eindigde uiteindelijk op de 4e plaats vlak achter nummer 3, De Zonnebloem. Nummer 2 was FC Engelen en op de eerste plaats stond het Vakantie Jeugdwerk.
Penningmeester Henriëtte Sars nam namens Angrisa de prijs van € 447,19 in ontvangst van Plus filiaalhouder Bob Mulder. Angrisa lid Ria van Luijk, tevens lid van De Zonnebloem nam de prijs namens De Zonnebloem in ontvangst.

Angrisa wil met deze prijs de z.g. ‘Boekenkas’ aanvullen. Daarmee zal in de nabije toekomst een serie boekjes worden uitgegeven. Het eerste deel uit deze serie, ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid’ is inmiddels al uitgekomen. Over de vervolguitgaven houden we u vanzelfsprekend op de hoogte zodra daar informatie over beschikbaar is.

De foto’s hieronder tonen de prijsuitreiking, geheel in eigentijdse Corona-stijl. Vanwege de pandemie moest e.e.a. wel wat sober worden gehouden. Dus de bitterballen en de borrel schoten er helaas bij in.

Ook is er een korte video te zien op ons Youtube kanaal (ook hieronder weergegeven).

Angrisa dankt iedereen hartelijk die zijn muntjes in onze spaarpot heeft gestop en natuurlijk vooral dank aan de PLUS die deze actie mogelijk maakte!

 

Nieuwe vondsten van Jan de Schatzoeker

In verband met de lezing over “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” en de presentatie van het door Angrisa uitgegeven boek daarover heeft Jan de Schatzoeker weer interessant materiaal in de Engelense grond weten te detecteren in het gebied van het z.g. “Kwartier van Solms”. Onlangs kwam hij op de inloopochtend ons de voorwerpen op de foto aanbieden. Daaronder brokstukken van een granaat (aangeduid met de rode pijl).

Vooral de rondvliegende scherven (“shrapnell”) veroorzaakten fatale verwondingen. De vondst is gedaan binnen een straal van 100 meter van het punt dat door de Engelsen onder vuur is genomen, toen zij op 29 oktober 1944 uit de polder terugkerende Engelenaren voor Duitsers aanzagen. Uitgebreide informatie hierover staat in het boek. Het is voor leden tot en met 15 november te koop voor € 10, daarna voor € 12,50. Niet-leden betalen € 15.

De overige voorwerpen op de foto zullen binnenkort worden toegelicht.

Het Kwartier van Solms in 1629 op de plaats van het Fort Engelen aan de Engeler Schans

Boek: Engelen tussen bevrijding en vrijheid

Het zou eigenlijk a.s. zondag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd worden en daarna ook te koop zijn, maar de Corona maatregelen hebben helaas roet in het eten gegooid. Het boek “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” van ons mede-bestuurslid en auteur Wilton Desmense is echter nu wel beschikbaar en kan worden besteld via de publicaties pagina. Voor Angrisa leden geldt tot 15 november van dit jaar de introductieprijs van 10 Euro. Voor niet-leden is de prijs 15 Euro.

In de nacht van 4 op 5 november 1944 vertrokken de Duitsers uit Engelen en trokken zich terug over de Maas. In de loop van de dag arriveerden de eerste Engelsen. Daarmee brak echter nog lang geen tijd aan van vrede en veiligheid. Tot de Duitse overgave op 5 mei 1945 lagen de beide dorpen geregeld onder vuur.

Auteur Wilton Desmense

Dit boek gaat over wat er hier in de maanden tussen bevrijding en vrijheid gebeurde. Er liepen veel militairen rond: Engelsen, Polen en vooral Canadezen. Aan hun organisatie en belevenissen wordt volop aandacht besteed. In intermezzo’s komen bovendien zaken aan de orde, die verweven bleken te zijn met de dagelijkse beslommeringen en tegelijkertijd voor ons in deze tijd boeiend om te lezen en zien!

PS: voor wie toevallig op het Brabants Dagblad is geabonneerd, daarin staat op pagina 4 van de Regio katern vandaag (vrijdag 16 oktober) een interview met Wilton waarin hij vertelt over zijn nieuwe boek!

Angrisa ledenvergadering toch weer uitgesteld

Gezien de door het kabinet op 13 oktober aangekondigde nieuwe maatregelen ziet het bestuur van Angrisa zich genoodzaakt de ledenvergadering opnieuw tot nader order uit te stellen. Ook de lezing die hierop zou volgen over het nieuw verschenen boek van Wilton Desmense “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” kan helaas niet plaatsvinden. Wij zijn ons aan het beraden hoe we dit in een later stadium toch weer vorm kunnen geven. Dat hangt af van de ontwikkelingen in de komende weken. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn de beslissingen die tijdens de ledenvergadering moeten worden genomen door de aanwezige leden te nemen door middel van een electronische enquête, maar wellicht hoeft het niet zover te komen en kunnen wij de vergadering over enkele weken alsnog doen.
Wij houden u op de hoogte.

Om u toch al een klein voorproefje te geven van het nieuwe boek “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” hier alvast een foto van de levering van de eerste oplage.

Angrisa doet weer mee met de Rabo Club Support Actie

Als lokale sponsor ondersteunt de Rabobank een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in onder meer Engelen met de Rabo Club Support Actie. Door de bank wordt een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag mogen Rabobank klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Angrisa doet daar ook aan mee. Klik op de poster hieronder om te lezen waar wij een eventueel toegekend bedrag aan willen gaan besteden.

Kascontrole

Als voorbereiding op de aanstaande ledenvergadering op 18 oktober vond ook weer de jaarlijkse kascontrole plaats van onze vereniging. Commissieleden Jac. van der Vall en Frans Lucas waren er een hele ochtend mee in de weer samen met onze penningmeester Henriette Sars.

Zo te zien hebben de dame en de heren er wel lol in. Kennelijk zijn er geen kwalijke zaken aangetroffen tijdens de kascontrole (of zat er wellicht wat sterkers in de koffiekan?).

Nieuwsbrief 24

Vandaag verscheen de Angrisa Nieuwsbrief nummer 24 voor onze leden. Hierin weer een aantal interessante artikelen over o.a. de Zoeavenperiode van Philip Somers uit Hedel, geschreven door Cees Somers en ‘Achterom bij Ans Vermeijden’ in de Graaf van Solmsweg 65 van onze eigen redacteur Wilton Desmense.

U ontvangt deze binnenkort in de bus of digitaal per email indien u dat eerder zo had aangegeven. Wij wensen u veel leesplezier!

Secretaris Hans Kant en redacteur Wilton Desmense vouwen de Nieuwsbrief tijdens de inloopochtend

Angrisa actief op de “Burendag” in Engelen.

Herberg Haverleij en de Protestantse Kerk in Engelen organiseerden dit jaar de “Burendag 2020”, een initiatief van het Oranjefonds en een commerciële partij met als doelstelling buren zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen.

De Protestantse Kerk had Frans Lucas van Angrisa Heemkundekring Engelen uitgenodigd voor een rondleiding door de historische kern van Engelen. Klokslag 11.30 startte Frans met een groep geïnteresseerden bij “de Oude Lambertus” aan de Kerkhof om deze groep uitleg te geven over o.a. het kerkje, het voormalige gemeentehuis, de bulkhuisjes, oude boerderijen in de kern, voormalige woning van de dominee en natuurlijk om een beetje promotie maken voor Angrisa.

Frans Lucas aan de wandel met zijn gevolg

Herberg Haverleij had als eerst wijkagente Daniëlle Michiels op bezoek die uitgebreid inging op de resultaten van het veiligheidsonderzoek. De aanwezigen brachten vervolgens diverse zaken nog onder de aandacht, zoals de honden op de speelveldjes voor de kinderen in de Haverleij en de almaar toenemende overlast van motoren en andere lawaaiierige voertuigen op de dijkwegen.

Daarna gaf John Branderhorst een presentatie over het onstaan van de kastelen op de Haverleij en de ontwikkelingen rond de laatste twee die op dit moment worden gebouwd: Heesterburgh en Oeverhuyze.

John Branderhorst tijdens zijn verhaal over de Haverleij

Tenslotte werden de aanwezigen door Andre Dirks in en rond Slot Haverleij geleid waarbij hij diverse bijzondere bouwkundige zaken toelichtte.

Andre Dirks licht bouwkundige bijzonderheden toe

Terug in de Herberg werd de middag afgesloten met een heerlijke kom Minestrone soep en een broodje. Aan allen die bijgedragen hebben hartelijk dank!

Informatie over Ledenvergadering 18 oktober

De in een eerder bericht al voor-aangekondigde jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zondagmiddag 18 oktober 2020  van 14.30 uur tot 15.15 uur in de grote zaal van de Engelenburcht,  Heuvel 18  5221AP te Engelen.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening door de voorzitter.
 • Verslag van de ledenvergadering d.d. 26 mei 2019.
 • Financieel jaarverslag en begroting 2019/2020.
 • Verslag kascommissie.
 • Aanstelling van de nieuwe commissie.
 • Overzicht activiteiten 2019/2020
 • Herverkiezing bestuursleden
 • Rondvraag
 • Sluiting

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19 willen wij u vragen vooraf te reserveren voor deze bijeenkomst. U kunt zich telefonisch aanmelden: 073-6311702 of per mail: info@angrisa.nl

Zalencentrum “de Engelenburcht” heeft  aangepaste regels:

 • Blijf thuis bij griep en/of verkoudheidsverschijnselen.
 • Neem zoveel mogelijk de 1,5 m afstand in acht.
 • Bij binnenkomst is ontsmetten van de handen verplicht.
 • Er is een vaste looproute aangegeven.
 • Ga na binnenkomst van de zaal zo snel mogelijk zitten.
 • Nuttig na afloop ook je consumpties zittend  aan tafel, niet aan de bar.
 • Bij twijfel gebruik uw gezond verstand.

Daarnaast heeft “De Engelenburcht”  geen airconditioning maar centrale verwarming en lucht verversing.

Het gevaar waarover vaak gesproken wordt schuilt met name in slecht onderhouden airconditioning, waarbij lucht rondgepompt wordt, zonder voldoende gefilterd te worden. Bij de Engelenburcht wordt lucht naar buiten afgevoerd. Dit systeem is eind augustus gecontroleerd en goedgekeurd.

Lezing na afloop, ook alleen voor leden

Aangevulde info per 30 sep: helaas hebben wij i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen die zijn ingegaan per 29 september, en de te verwachten belangstelling, moeten besluiten deze lezing vooralsnog alleen voor de leden toegankelijk te maken.

Traditiegetrouw volgt na de vergadering een lezing door Wilton Desmense. De lezing is voor de leden gratis. Deze lezing begint om 15.30 uur en ook hier geldt: svp reserveren 073-6311702 of  info@angrisa.nl

ENGELEN TUSSEN BEVRIJDING EN VRIJHEID, door Wilton Desmense.
Na de bevrijding van de gemeente Engelen op 5 november 1944 lag deze omgeving tot 5 mei regelmatig onder Duits vuur van over de Maas. Binnen een week was evacuatie van Bokhoven onvermijdelijk, Engelen volgde tijdens de kerstdagen. Deze lezing  gaat over wat er in deze periode ter plekke gebeurde. Het accent zal liggen op tot op heden onbekende films en schilderingen, die hier toen gemaakt zijn door Canadese militairen. Duur van de lezing: ± 45 minuten.

 Na afloop van de lezing is voor de eenmalige introductieptijs van €10,00 het boek Engelen tussen bevrijding en vrijheid te koop met uitgebreide informatie, afbeeldingen en de vindplaatsen van de beelden. Na de lezing zal het boek te koop zijn voor €15,00.