Krantenartikelen sorteren

Het archief van Angrisa bevat, naast de in de loop der jaren door Anneke Heimeriks en Ria van Luijk uitgeknipte en gedocumenteerde krantenartikelen nog honderden andere oude artikelen die door donateurs aan Angrisa werden geschonken. Al verschillende mensen deden pogingen daar enige orde in aan te brengen maar dat bleek vaak een huzarenklus. Bij deze door derden aangeleverde artikelen ontbreken vaak de bijbehorende gegevens zoals jaartal of krantennaam dus kan dat alleen uit de context worden gedistilleerd. Wilma van Linden deed een ultieme poging om de artikelen te sorteren op jaartal en het resultaat daarvan is op de foto’s te zien. 1971 is met stip het dikste mapje vanwege de annexatie van Engelen door Den Bosch die toen plaatsvond.

Wilma van Linden met een deel van de artikelen. Elk jaar kreeg zijn eigen mapje…

Er zijn daarnaast inmiddels ook al veel artikelen gedigitaliseerd. De volgende stap is dan ook om de gesorteerde artikelen daarmee te vergelijken. Soms kan een betere scan worden gemaakt omdat er in het digitale archief een kopie-van-kopie-van-kopie zat. Tevens moeten alle dubbelen eruit worden gefilterd. Tenslotte wordt alles wat dan overblijft ingescand en in het digitale archief geplaatst met de juiste beschrijving.

Ria van Luijk en Wilton Desmense speuren diverse kranten dagelijks na op alle nieuwe artikelen die nu nog uitkomen en een relatie met Engelen hebben. Tegenwoordig kunnen die ook meestal van Internet worden gedownload dus die zijn dan al in digitale vorm beschikbaar.

Voor de toekomst is het de bedoeling dat er ook nog een z.g. tekstherkenning op alle ingescande artikelen wordt gedaan, zodat deze kunnen worden doorzocht op woorden, zoals dat al eerder bij de ingescande Tweeterpen is gedaan. Dat is echter wederom een huzarenklus dus de realisering daarvan zal nog even op zich moeten wachten.

De krantenartikelen in het digitale archief kunnen vanwege het er op rustende auteursrecht niet worden gepubliceerd op onze website. Wel zal er voor Angrisa leden een mogelijkheid komen om in besloten kring dit digitale archief te raadplegen zodra ze zijn ingevoerd.

Nieuw boek van Cees Somers over zijn vader Kees Somers

Op 16 december vond de presentatie en overhandiging plaats van het boek ‘Oorlogsvrijwilliger, Garde Jager, Veteraan‘ door de auteur Cees Somers, zoon van de hoofdpersoon in het boek, zijn vader Kees Somers. Het boek werd overhandigd aan de Regiments Commandant van het Garde Regiment Grenadiers en Jagers.

De geschiedenis van de familie Somers komt uitgebreid aan bod in de laatste twee Angrisa Nieuwsbrieven waarin de Zouavenperiode van Philip Somers (voorvader van de auteur) aan bod komt. Ook in het onlangs verschenen boek van Wilton Desmense ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid‘ worden verschillende gebeurtenissen rond de familie Somers tijdens de bevrijding van Engelen beschreven. Daarnaast heeft de familie Somers natuurlijk altijd al een prominente rol gespeeld in Engelen met hun veerpont over de Dieze.

Het boek start met een beschrijving van de familie Somers vanaf ongeveer 1800, de koop van het pontveer etc. De beschrijving loopt tot de bevrijding van 1944. Daarna gaat het verhaal verder via de oorlogsvrijwilligers activiteiten van zijn vader. Het laatste deel van het boek betreft de terugkeer naar Nederland, de periode als veteraan, en sluit af met zijn begrafenis in Engelen.

Het boek, oorspronkelijk samengesteld voor de doelgroep van mede-sobats, behelst de integrale weergave van het Indië-dagboek van zijn vader die in November 1944 intrad als o.v.w.’er, vocht tegen de Duitse vijand om vervolgens met 1 OVW Regiment Jagers als één van de tien Grenadier- en Jager bataljons van ons regiment in voormalig Nederlands-Indië te worden ingezet op Java en Sumatra. Hij lag onder Duits, Japans en Indonesisch vuur tijdens de Eerste Politionele Actie.

Voor de evt. kopers zal door de auteur een brochure met bestelinformatie worden verspreid. Het boek is bijna 500 pagina’s dik met fotokaternen per hoofdstuk (incl. kleurenfoto’s). Het heeft een harde kaft en is ingebonden. De verkoopprijs zal € 29,50 zijn excl. verzendkosten.

De presentatie en overhandiging is vastgelegd in een korte video welke te zien is op het Angrisa Youtube kanaal (zie ook de Audio-Video Collectie pagina).

Auteur: drs. Cees Somers
Conservator Historische Collectie Grenadiers en Jagers

Nieuwbrief 25

Angrisa heeft inmiddels alweer de 25e Nieuwsbrief voor onze leden uitgebracht, een jubileum dus! De productie was dit keer weer volledig in handen van onze redacteur Wilton Desmense en hij heeft opnieuw een groot aantal interessante zaken weten te verzamelen. Uiteraard wordt zijn nieuwe boek Engelen tussen bevrijding en vrijheid besproken, aangevuld met enige achtergrond informatie over de in dat  boek gevolgde wederwaardigheden van de Canadese soldaat Len van Roon. Verder o.a. deel 2 van De Zoeavenperiode van Philip Somers, een beschrijving van enige archeologische vondsten van Jan de Schatzoeker, en deel 2 van Op zoek naar de Maas in Engelen en daarbuiten. En dan zijn we pas bij bladzijde 9 van de 12 die de nieuwsbrief dit keer dik is.

Dit is de laatste nieuwsbrief die in deze A4 vorm zal worden uitgegeven. Vanaf 2021 krijgt de nieuwsbrief een nieuw jasje en handzamere vorm. Ook wordt er achter de schermen gewerkt aan een mogelijkheid voor onze leden om te kunnen inloggen op de Angrisa website en daarmee toegang te krijgen tot een aanzienlijk groter deel van de inmiddels beschikbare gedigitaliseerde informatie, zoals foto’s, documenten en alle nieuwsbrieven in digitale vorm. We houden u op de hoogte.

Lopend Vuurtje

Op initiatief van dominee Marloes Meijer wordt er dit jaar, ondanks de beperkende Corona maatregelen, in samenwerking met een aantal Engelense organisaties toch van alles georganiseerd rond Kerstmis onder de noemer ‘Lopend Vuurtje’. Ook Angrisa zal hier op 23 december aan bijdragen in de Engelenburcht met een doorlopende fotopresentatie (dat is dan ons ‘lopend vuurtje’) en misschien een kleine stand met boeken. Onderstaande flyer met het volledige programma kunt u ook binnenkort in uw brievenbus verwachten. Vanzelfsprekend blijft alles toch nog een klein beetje onder voorbehoud vanwege mogelijk onvoorziene ontwikkelingen rond Corona.

Archief aanwinsten

Van Victor Thijssen ontvingen wij als aanvulling voor onze archiefcollectie en bibliotheek een tweetal jaarkalenders van Engelen, met tekeningen van Bert de Bie, en tevens het boekje Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd van auteur Bertie Geerts. Aan dat laatste boekje is vrij moeilijk te komen, ook tweedehands, en we zijn er dan ook erg blij mee. Het stond tot nog toe niet in onze bibliotheek. Bedankt Victor!

(bijna) Alle Tweeterpen vanaf 1964 nu online

Angrisa heeft in het afgelopen jaar haar archiefcollectie Tweeterpen bijna helemaal compleet kunnen krijgen, mede dank zij hulp van leden die ons ontbrekende delen kwamen brengen. Er missen nu nog maar 10 nummers op een totaal van meer dan 750 uitgaven uit 56 jaargangen vanaf 1964. Van die 10 zijn er een aantal die misschien niet bestaan, want zeker in de beginjaren kwam het blad onregelmatig uit en was de nummering van de uitgaven niet altijd even betrouwbaar.

De allereerste Tweeterp uit september 1964
…tot en met de nieuwste uitgave uit oktober 2020

Inmiddels zijn al deze uitgaven ook ingescand en is er door Angrisa in samenwerking met de Tweeterp organisatie voor gezorgd dat deze in te zien zijn via de website van de Tweeterp op de pagina https://www.tweeterp.nl/archiefoverig. Er kan ook integraal gezocht worden op teksten in de uitgaven tot en met 2004. Dat zal later worden uitgebreid tot de meest recente uitgaven.

Vanzelfsprekend zijn we nog altijd op zoek naar de laatste missende exemplaren. Het gaat om de volgende nummers:

  • Jaargang 1 nummer 11, jul 1965
  • Jaargang 7 nummer 13, mei 1971
  • Jaargang 8 nummer 14, aug 1972
  • Jaargang 10 nummer 5, jan 1974
  • Jaargang 12 nummer 12, okt of nov 1976
  • jaargang 14 nummer 3, jan 1978
  • jaargang 14 nummers 11, 12 en 13, alle uit sep of okt 1978
  • Jaargang 16 nummer 12, okt of nov 1980

Verder zoeken wij nog de originele digitale versies (wij hebben wel al de papieren versie) in PDF formaat van de volgende nummers:

2005-2, 2005-4, 2005-5, 2005-8, 2006-10, 2006-12, 2007-2, 2009-6 en 2009-7

Heeft u toevallig nog 1 of meer van deze nummers liggen? Laat het ons weten via info@angrisa.nl

Angrisa ontvangt € 447,19 van de Plus Mulder Actie

Zaterdag 24 oktober organiseerde de Plus in Engelen de prijsuitreiking voor de actie ‘Spaar voor jouw vereniging’ die enkele maanden heeft gelopen. Klanten kregen bij de kassa muntjes die vervolgens verdeeld konden worden over 15 verenigingen. Voor elke vereniging was daarvoor een ‘spaarpot’ opgesteld bij de ingang.
Angrisa eindigde uiteindelijk op de 4e plaats vlak achter nummer 3, De Zonnebloem. Nummer 2 was FC Engelen en op de eerste plaats stond het Vakantie Jeugdwerk.
Penningmeester Henriëtte Sars nam namens Angrisa de prijs van € 447,19 in ontvangst van Plus filiaalhouder Bob Mulder. Angrisa lid Ria van Luijk, tevens lid van De Zonnebloem nam de prijs namens De Zonnebloem in ontvangst.

Angrisa wil met deze prijs de z.g. ‘Boekenkas’ aanvullen. Daarmee zal in de nabije toekomst een serie boekjes worden uitgegeven. Het eerste deel uit deze serie, ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid’ is inmiddels al uitgekomen. Over de vervolguitgaven houden we u vanzelfsprekend op de hoogte zodra daar informatie over beschikbaar is.

De foto’s hieronder tonen de prijsuitreiking, geheel in eigentijdse Corona-stijl. Vanwege de pandemie moest e.e.a. wel wat sober worden gehouden. Dus de bitterballen en de borrel schoten er helaas bij in.

Ook is er een korte video te zien op ons Youtube kanaal (ook hieronder weergegeven).

Angrisa dankt iedereen hartelijk die zijn muntjes in onze spaarpot heeft gestop en natuurlijk vooral dank aan de PLUS die deze actie mogelijk maakte!

 

Nieuwe vondsten van Jan de Schatzoeker

In verband met de lezing over “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” en de presentatie van het door Angrisa uitgegeven boek daarover heeft Jan de Schatzoeker weer interessant materiaal in de Engelense grond weten te detecteren in het gebied van het z.g. “Kwartier van Solms”. Onlangs kwam hij op de inloopochtend ons de voorwerpen op de foto aanbieden. Daaronder brokstukken van een granaat (aangeduid met de rode pijl).

Vooral de rondvliegende scherven (“shrapnell”) veroorzaakten fatale verwondingen. De vondst is gedaan binnen een straal van 100 meter van het punt dat door de Engelsen onder vuur is genomen, toen zij op 29 oktober 1944 uit de polder terugkerende Engelenaren voor Duitsers aanzagen. Uitgebreide informatie hierover staat in het boek. Het is voor leden tot en met 15 november te koop voor € 10, daarna voor € 12,50. Niet-leden betalen € 15.

De overige voorwerpen op de foto zullen binnenkort worden toegelicht.

Het Kwartier van Solms in 1629 op de plaats van het Fort Engelen aan de Engeler Schans

Boek: Engelen tussen bevrijding en vrijheid

Het zou eigenlijk a.s. zondag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd worden en daarna ook te koop zijn, maar de Corona maatregelen hebben helaas roet in het eten gegooid. Het boek “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” van ons mede-bestuurslid en auteur Wilton Desmense is echter nu wel beschikbaar en kan worden besteld via de publicaties pagina. Voor Angrisa leden geldt tot 15 november van dit jaar de introductieprijs van 10 Euro. Voor niet-leden is de prijs 15 Euro.

In de nacht van 4 op 5 november 1944 vertrokken de Duitsers uit Engelen en trokken zich terug over de Maas. In de loop van de dag arriveerden de eerste Engelsen. Daarmee brak echter nog lang geen tijd aan van vrede en veiligheid. Tot de Duitse overgave op 5 mei 1945 lagen de beide dorpen geregeld onder vuur.

Auteur Wilton Desmense

Dit boek gaat over wat er hier in de maanden tussen bevrijding en vrijheid gebeurde. Er liepen veel militairen rond: Engelsen, Polen en vooral Canadezen. Aan hun organisatie en belevenissen wordt volop aandacht besteed. In intermezzo’s komen bovendien zaken aan de orde, die verweven bleken te zijn met de dagelijkse beslommeringen en tegelijkertijd voor ons in deze tijd boeiend om te lezen en zien!

PS: voor wie toevallig op het Brabants Dagblad is geabonneerd, daarin staat op pagina 4 van de Regio katern vandaag (vrijdag 16 oktober) een interview met Wilton waarin hij vertelt over zijn nieuwe boek!