De Nacht Wacht leeft voort.

Zondag 21 mei 2023 zal in De Engelenburcht te Engelen na de Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring  Angrisa vanaf 15.30 uur een presentatie gegeven worden door Ernst-Jan van Loenen onder de titel De Nacht Wacht leeft voort!
Eerst zal Ernst-Jan aandacht besteden aan het werk van het verzet tijdens WO II. Zijn eigen grootvader heeft daar tijdens de Tweede Wereldoorlog aan deelgenomen. Aansluitend komen de twee vliegtuigcrashes bij Engelen aan de orde. Hierbij waren drie geheimagenten betrokken. Zij waren net als zijn grootvader opgeleid in Engeland.
 Iedereen is van harte welkom om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Toegang: voor leden van Angrisa gratis, voor anderen € 4,00 inclusief een kop koffie of thee. 

Deel deze pagina

Reunie Kempenaarsschool

Petra van Bergen en Greta van den Elzen organiseerden op zondagmiddag 7 mei een reünie voor leerlingen die tussen 1970 en 1974 de Kempenaarsschool, nu Matrix hadden bezocht.
Meer dan 80 oud leerlingen en oud leerkrachten waren aanwezig , waaronder het hoofd van de school “meneer van Eekelen”, Wil Koks bekend van zijn carnavalsliedjes en juffrouw Mieke van de kleuterschool. De middag werd gevuld met een quiz, herinneringen ophalen, een hapje en een drankje , de tijd vloog!
Enkele reacties na afloop:
Erg leuk om zoveel oude bekende gezichten weer te zien en vooral mijn eigen klasgenootjes die er waren!!!
Super bedankt voor de super gezellige middag gisteren! Het was echt zó leuk! Geweldig om naast al die oud leerlingen ook de school weer gezien te hebben en de juffen en meesters.
Jullie hebben heel veel mensen een geweldige leuke middag bezorgd. Er zijn heel veel oude herinneringen opgehaald, verhalen verteld,  lief en leed gedeeld, foto’s bekeken en toen was het zo maar 18.00 uur.
Heidi van Boekel verzorgde de fotoreportage, waarvan hieronder enkele voorbeelden, die te zien is op www.angrisa.nl

Deel deze pagina

HeemWee 2023-01

Jaargang 3, nummer 1 van de HeemWee het magazine van Angrisa ligt binnenkort voor onze leden alweer in de brievenbus of in de mailbox.

In deze editie weer interessante artikelen zoals:

Een bijzondere gevelsteen
Heen en Weer, Heen en Weer
De ambtsketen van de burgemeester
Achterom bij………
En een column van onze redacteur Wilton Desmense.

Wij wensen u veel leesplezier!

Deel deze pagina

ROEP DE VEERMAN

Weer mocht Heemkundekring Angrisa een voorwerp ontvangen dat een mooie herinnering vormt aan Engelens verleden. Onlangs bezocht Anneke Heimeriks onze dinsdagse inloopochtend; zij overhandigde ons een bel, die bij het veer van Somers in gebruik was geweest om de veerman vanaf de Engelense kant te “roepen”. Het veer lag namelijk aan de Dieskant, die tegenwoordig Gemaalweg heet, en daar was ook het veerhuis. Meer hierover kunt u lezen in de eerstvolgende Heemwee.

Anneke Heimeriks schenkt bel veer Somers aan Angrisa
Deel deze pagina

UIT DE OUDE (KIEKJES)DOOS

Op donderdag 16 maart j.l. organiseerde de afdeling Engelen van de Zonnebloem in samenwerking met Heemkundekring Angrisa een Kiekjeskistmiddag. 17 gasten inclusief bestuursleden van beide verenigingen waren bijeen in Herberg Haverleij en genoten van een genoeglijke middag. De Kiekjeskist was zonder inhoud uitgeleend door Erfgoed Den Bosch en Huis73 (de stadsbibliotheek in de Hinthamerstraat). Angrisa had hem gevuld met fotomateriaal uit de eigen collectie. Bovendien werden op een projectiescherm opnamen getoond van vroeger uit de gemeente Engelen en ook een aantal luchtfoto’s van het gebied tussen het centrum, West, de Veemarkt en Engelen. Enkele gasten hadden eigen materiaal meegebracht. Het leidde allemaal tot gezellige praatjes rond de koffie of thee en het door Plus Mulder voordelig aangeboden gebak. Een geslaagde middag!

Deel deze pagina

Het vaandel van het Zakkenkoor.

Wie kent niet het Zakkenkoor uit Engelen, een vocaal ensemble dat muzikale optredens verzorgde bij de Terpers tijdens de carnavalsdagen in Engelen. Onlangs kreeg Angrisa bericht van de familie van Os die een goed onderkomen zocht voor het vaandel van dit koor. Mia van Os heeft het vaandel indertijd gemaakt en Daan van Os sr. heeft het vaandel nadat het koor in 1993 werd opgeheven bewaard op zolder van zijn woning aan de Vlacie. Een ander lid van dit koor, Jan van de Ven overhandigde het vaandel aan onze voorzitter Rob Gruben.
Op de website van Angrisa is een mooie collectie beeldmateriaal te zien van het koor dat al actief was eind jaren 60 van de vorige eeuw.

Deel deze pagina

HeemWee

Jaargang 2 nummer 3 van de HeemWee het magazine van Angrisa is alweer naar onze leden verstuurd, weer een editie met interessante artikelen.
In deze uitgave wordt de geschiedenis van Dorpstraat 14 beschreven, is er een avontuur met Rommelkruid en Nagelgruis voorzien van een illustratie van Ton van den Bergh en wist u dat Engelen “Blauw Bloed” heeft gekend?

Wij wensen u veel leesplezier!

Deel deze pagina

Len van Roon wordt 101

Donderdag 1 december 2022 wordt Len van Roon uit Charleswood (Winnipeg) 101 jaar. Deze Canadese oorlogsveteraan was 78 jaar geleden in Engelen en Bokhoven actief als OPA: Observation Post Assistent. We hebben al regelmatig aandacht aan hem besteed. Onlangs ontvingen we een bericht over hem van zijn schoonzoon Warren Funk. Len was uitgenodigd om begin november op twee scholen een verhaal te vertellen over zijn oorlogservaringen. De ene school was de Dieppe School, waar aandacht werd besteed aan de aanval in 1942 op de Duitse kustverdedigingswerken in Dieppe door Canadese strijdkrachten. Warren stuurde twee foto’s mee van de presentatie die Len daar heeft gehouden. Op de andere school, de Oak Park High School, namen meer dan 1000 leerlingen deel aan de herdenkingsceremonie. Deze school ligt aan dezelfde straat als waaraan Lens woning staat, Charleswood Road.

Len van Roon vertelt aan leerlingen van Dieppe School
Len schudt handen na afloop van de presentatie
Deel deze pagina

Cursus

Binnenkort gaat webmaster Rob van Linden verhuizen. Aan de bestuursleden van Heemkundekring Angrisa heeft hij daarom vier keer op dinsdag aansluitend aan de open ochtend een cursus websitebeheer gegeven om ons in staat te stellen de nodige taken van hem over te nemen. De bijgaande foto geeft een impressie van de eerste cursusmiddag.

Angrisa cursus website
Deel deze pagina

Vaandel T.O.G. en Mariabeeld voor Angrisa

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september heeft de jubilerende Heemkundekring Angrisa enkele prachtige cadeaus gekregen. Allereerst werden het vaandel en de mace (tambourmaîtrestok) van Muziekvereniging (drumband en harmonie) Tot Onderling Genoegen overhandigd door de voorzitter van Muziek Collectief Engelen. Het originele vaandel dateert van 1926, maar het vermoeden bestaat dat dat verloren is gegaan en dat dit dus een kopie van het origineel is. Angrisa gaat dit nog uitzoeken. Oud-wethouder van de gemeente Engelen en Bokhoven Charles ter Ellen overhandigde een beeld van Maria, dat hij in de zeventiger jaren gered heeft van de vuilnisbelt. Het beeld komt oorspronkelijk uit de voormalige Lambertusschool in Engelen. Ook kreeg voorzitter Rob Gruben van Angrisa een trekstok van het Rijkspontveer over de Dieze overhandigd. Deze stok is door Charles ter Ellen nog gebruikt tijdens de allerlaatste vaart van het pontje op 5 maart 1976.

Deel deze pagina