Nieuwsbrief 21 in nieuw jasje

De eenentwintigste uitgave van onze nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan. Ze is geheel in de nieuwe huisstijl ontworpen door onze huisstylist Anja Verlaat. In deze nieuwsbrief, onder redactie van ons bestuurslid Wilton Desmense, weer aandacht voor opmerkelijke Engelense historie en gelopen en nog lopende activiteiten van Angrisa.

Leden kunnen de nieuwsbrief in de komede dagen in de bus verwachten of, voor wie heeft aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen, in de mailbox.

Uitsorteren

Henk de Visser, archivaris van het kerkarchief en tevens lid van Angrisa, bezig met het uitsorteren van de collectie geboorte- huwelijks- en overlijdenskaarten die voormalig huisarts Han Marjot onlangs schonk aan het Angrisa archief. Het is de bedoeling er samen met de collectie die Angrisa al bezat en de collectie van de parochie die in de pastorie aanwezig is één collectie van te maken.

Geslaagde middag op Engelens Weeknd

Zondagmiddag 22 september was Angrisa present met een dubbele kraam op het Engelens Weeknd. Het weer was ideaal en er was voortdurend aanloop van allerlei oude en nieuwe Engelenaren die geïnteresseerd waren in met name de oude foto’s die ter inzage lagen in grote mappen. Ook op het horecapleintje had Angrisa op zaterdag al veel foto’s opgehangen waar veel belangstelling voor bleek te zijn.

Hans Kant, Wilton Desmense en onze oud-voorzitter Frans Lucas gaven uitgebreid toelichting op de uitgestalde zaken en we mochten ook een aantal nieuwe leden inschrijven.

Al met al een zeer geslaagde middag!

Hans Kant, onze wandelende encyclopedie van de (oud-)inwoners van Engelen, geeft enthousiast toelichting op de foto’s

Angrisa met stand op Engelens Weeknd

Zondag 22 september zal Angrisa present zijn met een kraam op het Engelerpark tijdens het Engelens Weeknd. U zult dan in de gelegenheid zijn om meer over ons te weten te komen en klappers met oude foto’s te bekijken. Ook zal het recent uitgekomen boek over kasteeltje Meerwijk op de kraam liggen evenals uiteraard ons standaardwerk ‘Engelen Grensdorp aan de Dieze’. Beide zijn te koop voor Euro 29,95.

Als eenmalige aanbieding hebben we een hoeveelheid ingebonden jaargangen van de Katholieke Illustratie, De Prins en Libelle uit de jaren ’30 in de verkoop voor 5 Euro per stuk. De boeken zijn weliswaar in minder mooie staat maar daar is de prijs dan ook naar. Wie het eerst komt die het eerst maalt…

Tenslotte zijn ook een hoeveelheid oude ansichtkaarten van Engelen beschikbaar voor 1 Euro per stuk. U steunt er vanzelfsprekend ook onze vereniging mee!

Tot ziens op zondag. U bent hartelijk welkom bij onze kraam!

Brief van schout Pfannebecker uit 1823

Engelenaar Victor Thijssen heeft een bijzondere hobby: hij verzamelt pre-filatelistische stukken. Dat zijn brieven en briefkaarten uit de periode waarin er nog geen postzegels bestonden. Angrisa mocht zijn brieven die een relatie met Engelen hebben inscannen voor haar archief. Enkele bijzondere stukken vormden een briefwisseling tussen ene M. van Cranenburgh te Utrecht en schout Pfannebecker te Engelen. Pfannebecker werd namelijk in 1821 de eerste officiële burgemeester van Engelen dat toen een zelfstandige gemeente werd. Daarvoor had Engelen 10 jaar lang één gemeente gevormd met Vlijmen.

Daarnaast was Pfannebecker tot 1825 schout van Engelen, een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Het onderwerp van de brief paste daar bij: M. van Cranenburgh kondigde zijn voornemen tot een tweede huwelijk aan en vraagt om een uittreksel uit het huwelijksregister van zijn huwelijk met zijn inmiddels overleden eerste vrouw.

Het antwoord van schout Pfannebecker aan de heer van Cranenburgh. Hij meldt dat het uittreksel helaas niet meer verkrijgbaar is.

Aanvullingen archief

Han Marjot, de voormalige huisarts van Engelen, bracht tijdens de inloopochtend van 10 september zijn collectie Tweeterpen en geboorte- en overlijdens kaarten mee en schonk deze aan het archief van Angrisa.

Han, nogmaals hartelijk dank!

Met deze collectie Tweeterpen kon weer een belangrijk deel, ca. tweederde, van de nog missende exemplaren worden aangevuld. Daarmee wordt het overzicht van de uitgaven waarvan we zeker weten dat die bestaan en die we nu nog zoeken als volgt:

 • Jaargang 1 nummer 11 (juli 1965)
 • Jaargang 10 nummers 4 en 5 (jan-feb 1974)
 • Jaargang 11 nummer 2 (Kerstnummer dec 1974)
 • Jaargang 14 nummers 3, 11 en 12 (jan, sept-okt 1978)

Daarnaast zijn er nog enkele nummers waarvan niet zeker is of die wel ooit echt zijn uitgegeven en dus bestaan:

 • Jaargang 7 nummer 13 (mei 1971)
 • Jaargang 8 nummer 14 (aug 1972)
 • Jaargang 12 nummer 13 (okt of nov 1976)
 • Jaargang 14 nummer 13 (okt of nov 1978)
 • Jaargang 16 nummer 12 (okt of nov 1980)

Mocht u één of meer van de genoemde nummers bezitten dan willen wij die graag scannen (of overnemen) !

Ontbrekende Tweeterpen gezocht

Tweeterp Jaargang 1 nummer 1, september 1964

Angrisa is al enige tijd bezig met het digitaliseren van alle uitgaven van de Tweeterp. De eerste Tweeterp werd in september 1964 uitgegeven en daarmee is in 2019 al de 55e jaargang bereikt!
In de beginjaren liepen de jaargangen niet gelijk met de kalenderjaren en ook was het aantal nummers niet 12 per jaar maar varieerde sterk, tot soms wel 21 nummers in een jaar. Daar zaten dan wel allerlei Extra Edities bij ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen. Pas in 2001 werd overgegaan tot een vast aantal van 12 nummers per jaar, dus elke maand een nummer.
Vanaf 2005, bij de vergroting van het formaat van A5 naar A4, werden de jaargangen ook gelijkgetrokken met de kalenderjaren en sindsdien is dus nummer 1 het januari-nummer.

Tweeterp Jaargang 15 nummer 1, november 1978

Bij het digitaliseren beschikt Angrisa over een eigen archief dat echter niet compleet is. Veel aanvullingen hebben we inmiddels al kunnen doen met het Tweeterp archief van Hans van de Ven van de Tweeterp redactie die deze voor dit doel aan ons uitgeleend heeft. De exemplaren van Hans komen oorspronkelijk deels uit de collectie van Charles ter Ellen en deze zijn te herkennen aan het feit dat ze ooit waterschade hebben opgelopen. gelukkig zijn daarbij de bladzijden niet aan elkaar gaan plakken zoals wel eens wil gebeuren bij natgeworden papier. Wel is de kleurstof van de gekleurde kaftjes, zoals die werden toegepast vanaf 1992, daarbij uitgelopen naar het binnenwerk.

Om de digitale collectie compleet te krijgen zijn wij nu nog op zoek naar de volgende nummers:†

 • Jaargang 1 nr 11
 • Jaargang 7 nummer 13
 • Jaargang 8 nummers 13 en 14 (als die bestaan want dat is niet zeker)
 • Jaargang 10 nummers 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 en mogelijk 13 (als die bestaat)
 • Jaargang 11 nummers 1 en 2
 • Jaargang 12 nummers 4 t/m 10 en mogelijk 13 (als die bestaat)
 • Jaargang 13 nummer 2
 • Jaargang 14 nummers 3 t/m 12 en mogelijk 13 (als die bestaat)
 • Jaargang 15 nummer 2
 • Jaargang 16 nummer 9
Tweeterp Jaargang 32 nummer 6, april 1996

Mocht u één of meer van deze nummers in uw bezit hebben dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u deze tijdelijk aan ons zou willen uitlenen om ze in te scannen.
Het scannen gaat volgens een vaste procedure en om die reden doen wij dat bij voorkeur zelf met de zelfde apparatuur en instellingen als die voor de andere scans zijn gebruikt. Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn als u de ontbrekende exemplaren wilt schenken aan ons archief maar wij kunnen ons voorstellen dat u zelf ook graag uw eigen collectie compleet wilt houden.

U kunt voor uw bijdrage contact opnemen met ons vaste emailadres info@angrisa.nl of ons bezoeken tijdens de inloopochtend op dinsdagen van 10:00-12:00u in de pastorie aan de Graaf van Solmsweg 75 in Engelen.

Wij hopen op deze manier de hele collectie in ieder geval in digitale vorm compleet te kunnen krijgen!

Allemaal Tweeterpjes

Inloopochtend met weer een nieuwe aanwinst

Tijdens de inloopochtend van 23 juli bracht Nico van Bijnen voor het Angrisa archief een zeer welkome verzameling ingebonden Tweeterpen met de jaargangen 2005 tot en met 2018 mee. De ingebonden versies zijn veel eenvoudiger te plaatsen zonder door elkaar te raken en ook beter te doorzoeken. De jaargangen werden door Nico zelf ingebonden. Hij doet dit als hobby in verenigingsverband. Nogmaals veel dank aan Nico!

Nieuwe aanwinsten in het archief

Tijdens de inloopochtenden van Angrisa wordt af en toe interessant archiefmateriaal aangeboden door de leden of andere bezoekers. Zo bracht Pierre de Visser onlangs een oud archief van F.C. Engelen mee met daarin ook fotoalbums en veel andere waardevolle historische stukken.
Ook werd door Tineke Kaal het complete archief in de vorm van een dikke klapper met draaiboeken, krantenartikelen, tekeningen enzovoorts van het Driekoningen-evenement geschonken. Dit evenement werd in 1972 door Tineke gestart samen met Christien Marjot en met de opbrengst ervan werden meer dan 40 jaar lang goede doelen gesteund.

In het Angrisa archief bevinden zich daarnaast reeds oude archieven van o.a. Toneelclubs Trammelant en Thalia, de Engelenburcht, carnavalsvereniging De Terpers, muziekvereniging Tot Onderling Genoegen, de Kempenaarsschool, de gemeente- en bestuursraad, de R.K. Lambertus parochie (vanaf de oprichting in 1797!), diverse persoonlijke archieven en nog veel meer. Ook zijn veel lokale blaadjes beschikbaar zoals de Terperkrant, Tweeterp, Dorpsspiegel, Vutternieuws enzovoorts.

Op deze manier groeit ons archief en wordt het ook steeds waardevoller. Daarom via deze weg nogmaals de oproep vooral dit soort zaken niet bij het oud papier te gooien! Breng het ons en wij zorgen dat het goed wordt gearchiveerd.

Oude Meuk Maakt Historie Leuk.

Inloopochtend en digitalisering Tweeterp

De inloopochtend van dinsdag 9 juli was weer goed bezocht. De koffie stond klaar en Anneke Heimeriks had koekjes meegenomen. Onze nieuwe voorzitter Rob Gruben was er bij samen met zijn collega-auteur van het boek Meerwijk, Bertie Geerts. Tijdens de inloopochtend kwamen ook nog diverse mensen langs om het Meerwijk boek op te halen.

De allereerste uitgave van de Tweeterp uit september 1964. Er is inmiddels wel veel veranderd!

Angrisa is op dit moment bezig met het digitaliseren van alle Tweeterpen vanaf de allereerste uitgave in 1964 tot en met 2004. Dat is niet alleen veel werk maar vooral ook leuk vanwege alle oude verhalen die dan weer boven water komen. Om het vinden van die verhalen mogelijk te maken in de vele honderden Tweeterpen zal ook een index gemaakt worden van alle berichtjes die de moeite waard zijn. De Tweeterp bevat natuurlijk ook allerlei maandelijks terugkerende informatie, zoals b.v. de Kerkdiensten en daarvan is het minder zinvol die allemaal in de index op te nemen. Bea Kagie (op de foto staand) heeft zich bereid verklaard de indexering op zich te nemen.

Een en ander gebeurt in samenwerking met de redactie van de Tweeterp die vanaf het jaar 2005 ook al alle uitgaven in digitale vorm heeft en waarvan Wim Daemen de indexering voor zijn rekening neemt.

Er ontbreken nog wel wat Tweeterpen in ons archief maar er is zicht op dat die gaten nog (deels) opgevuld kunnen worden. Mochten er aan het eind van de rit toch nog delen missen dan zullen wij een oproepje doen met een lijst van de ontbrekende nummers. Wellicht kan dan iemand deze tijdelijk ter beschiking stellen (of nog liever natuurlijk schenken aan het Angrisa archief) om te worden gedigitaliseerd.