Inbinden van Tweeterp jaargangen wordt voortgezet

In ons blad HeemWee nr. 1 werd een oproep gedaan voor een vrijwilliger die het inbinden van de Tweeterp jaargangen zou willen overnemen van Nico van Bijnen, die dit jarenlang heeft gedaan voor Angrisa. Al direct na het verschijnen van het blad meldde zich Cecile Brinkhof om die taak van Nico over te nemen. Zij is sinds een jaar bij de boekbindclub, waar Nico ook lid van  was.

Wij zijn er blij mee en danken Cecile voor dit aanbod!

Deel deze pagina

HeemWee nr 1 uit en verzonden naar de leden

Hij is er: het eerste exemplaar van ons Angrisatijdschrift onder de naam HeemWee. Onze leden ontvangen hem zoals gebruikelijk weer digitaal of in papieren vorm in de bus.

In dit nummer onder andere aandacht voor spuisluis Crèvecoeur, een schilderij van abt Henricus van den Brand, de eerste Engelense auto, de samenvoeging van Engelen en Bokhoven op 1 januari 1922 en de woningwetwoningen aan De Vlacie.

Dank aan allen, die met ons meegedacht hebben over de nieuwe naam. Het was, o wee, geen gemakkelijke bevalling. Hopelijk zal de boreling ons niet teleurstellen.

Deel deze pagina

Groot beeldscherm in de huiskamer van de pastorie

Dankzij een donatie van de familie van der Linden aan Angrisa beschikken wij nu over een groot beeldscherm (eigenlijk een grote TV) in de huiskamer van de pastorie waar onze inloopochtenden op de dinsdagochtend plaatsvinden. Door een PC of laptop aan te sluiten op dit beeldscherm kunnen foto’s of presentaties op groot formaat getoond worden zonder daar eerst een beamer en projectiescherm voor op te hoeven zetten. Ook het kerkbestuur en de parochiale werkgroepen kunnen natuurlijk gebruik maken van dit beeldscherm. Het scherm staat op een verrijdbaar computertafeltje dat ook al gratis aan ons werd geschonken door een aanbieder op Marktplaats uit Den Bosch.

Dank aan de gulle gevers!

Jan Selier, Wilton Desmense en Hans Kant bekijken oude foto’s op het grote scherm. Hans bedient de laptop met een draadloze muis op de tafel.

Deel deze pagina

Fantastisch resultaat van de PLUS Spaaractie

Op zaterdag 11 december j.l. vond de uitreiking plaats van de waardecheques van de PLUS Mulder Spaaractie ‘Spaar je club gezond’ aan de 16 deelnemende verenigingen uit Engelen. Het eindresultaat overtrof onze stoutste verwachtingen! Wij behaalden de tweede plaats waarmee wij van de PLUS maar liefst 861 Euro mochten ontvangen! Vanaf deze plaats willen wij nogmaals onze hartelijke dank uitspreken aan iedereen die ons gesponsord heeft. En natuurlijk vooral ook onze hartelijke dank aan de PLUS!

Op de foto’s hieronder neemt onze penningmeester Henriette Sars de prijs in ontvangst van bedrijfsleider Bob Mulder. Vervolgens vertelde ze dat het geld dit keer zou worden besteed aan de aanschaf van een goede A3-scanner, die we het afgelopen jaar in bruikleen hebben gehad ten behoeve van de digitalisering van ons archief.

Deel deze pagina

Zakkenkoor

Onlangs ontvingen wij van Jan van de Ven een map met een grote hoeveelheid teksten van liederen die van 1969 tot 1992 werden gezongen door het Zakkenkoor tijdens carnaval in Engelen. Dit koor, dat traditioneel gekleed ging in aardappelzakken, trad voor het eerst op tijdens de Kletsavond van 1969.

Het Zakkenkoor in 1981. V.l.n.r.: Daan van Os, Frans van de Grint, Wim Fleuren, Frans den Dekker, Harry van Wijlen, Frans Peek, Jan van de Ven, Theo Sars.

In ons archief bevinden zich diverse foto’s en documenten van dit koor en zelfs een filmpje van een optreden in de jaren ’70 (zie de Audio-Video pagina). Hieronder kunt u enige foto’s van de door Jan van de Ven geschonken map en een aantal foto’s uit ons archief bekijken. De map is inmiddels ook dor ons in zijn geheel gedigitaliseerd en is door te bladeren op de Plakboeken pagina.

Hartelijk dank aan Jan voor deze mooie schenking!

Deel deze pagina

Resultaat Rabo ClubSupport aktie

Namens de Rabobank ontvangt Angrisa bijna 400 Euro voor het opstarten van het stambomen-project waarmee wij bidprentjes, foto’s en genealogische gegevens digitaal aan elkaar zullen gaan koppelen. Zo wordt de geschiedenis van Engelense families zichtbaar gemaakt.
Met bedrag zijn wij o.a. in staat de programmatuur die daarvoor nodig is aan te schaffen en wij bedanken iedereen hartelijk die op ons heeft gestemd!

Deel deze pagina

Plus Spaaractie

De Plus Supermarkt spaaractie loopt op een einde.
De laatste spaarweek was t/m zaterdag 13 november, spaarpunten inwisselen kan nog steeds t/m zaterdag 20 november.

Hebt u nog punten, wij komen ze graag ophalen! Een telefoontje naar 073-6311702 of een email naar info@angrisa is voldoende!

Inleveren kan ook op de bekende adressen:

  • Vlacie 5 Engelen
  • Parcivalring 199 Slot Haverleij
  • St. Lambertusstraat 17 Engelen

Nu al willen wij iedereen bedanken voor het meesparen!

Deel deze pagina

100 jaar

De Canadese veteraan Len van Roon wordt 1 december aanstaande 100 jaar. In december en januari 1944/’45 was hij regelmatig in Engelen en Bokhoven actief als ObservatiePost Assistent. In het bijgaande filmpje wordt daarover verteld. Len wil op zijn verjaardag geen groot feest, maar zou het schitterend vinden veel kaarten in zijn brievenbus aan te treffen, zeker als ze uit Nederland komen, waar zijn ouders geboren zijn.

Het adres is:

Len Van Roon, Sr.
1018 Charleswood Road
Winnipeg, MB R3R 3X2
CANADA

Posttarief voor kaarten tot 20 g: Internationaal 1 (= € 1,55).

Deel deze pagina

3e druk ‘Tussen Dieze en de Meer’ nu ook te bestellen via Angrisa

In overleg met Corrie de Bie, weduwe van de schrijver Bert de Bie van het boek ‘Tussen Dieze en de Meer‘, is afgesproken dat dit boek voortaan ook via Angrisa kan worden besteld. Het is inmiddels op de Publicaties pagina en het bestelformulier van onze website terug te vinden. Ook is daar een Preview van enige pagina’s uit het boek te zien. Het gaat om de 3e druk uit 2001 van dit boek van 94 blz. waar nog een tweetal nieuwe hoofdstukken aan zijn toegevoegd over de Haverleij en de Natuur in de Polder.

Deel deze pagina

HeemWee is de nieuwe naam van ons tijdschrift

Onlangs brachten we het nul-nummer uit van ons spiksplinternieuwe tijdschrift. Omdat we daar nog geen passende naam voor hadden, hielden we een prijsvraag onder onze leden met de vraag om met suggesties te komen. Tijdens de ledenvergadering op 31 oktober 2021 werd de nieuwe naam van onze nieuwsbrief onthuld. Als winnaar kwam uit de bus Charles ter Ellen met de naam “HeemWee”. We plaatsen de toelichting op deze naam uit de mond van Charles zelf:

“Mijn voorstel voor de nieuwe naam van jullie blad is: HeemWee. Het is een niet bestaand woord dat in eerste instantie doet denken aan heimwee; een gevoel van verlangen naar een plaats, een tijd die niet meer is. Bovendien is het in deze vorm, met twee hoofdletters geschreven, samengesteld uit de woorden Heem en Wee. ‘Heem’ is natuurlijk het werkveld, de bestaansreden van Angrisa. Eén van de betekenissen van wee is de drang om ‘de nakomeling’ naar buiten te ‘persen’. Ik gebruik hier bewust het woord persen omdat het zo ook associaties oproept met de gedrukte pers. Ook kan de samenstelling van Heem en Wee als een verwijzing gezien worden naar het Wel en Wee dat via het blad gedeeld wordt. Tenslotte rest mij de wens uit te spreken; dat zowel de keuze van de naam van het blad als de productie ervan, voor u allen geen ‘al te zware bevalling’ zal zijn”.

In deze toelichting van Charles ligt alles besloten en als bestuur zijn wij enorm blij en trotst met dit resultaat. Ook de andere mensen die namen hebben ingestuurd willen we op deze plaats hartelijk danken voor hun creativiteit en betrokkenheid. Het is mooi dat heemkundekring Angrisa en haar tijdschrift in korte tijd een vaste plaats in zowel de Tweeterp als de dorpsgemeenschap hebben gevonden!

Deel deze pagina