Angrisastraat

Wist u dat in 1973 de suggestie werd gedaan om in Engelen de straatnaam Angrisastraat in te voeren? Helaas is het er niet van gekomen uiteindelijk maar het was voor onze heemkundekring natuurlijk wel heel erg mooi geweest!

Onderstaand document van 20 maart 1973 toont een aantal suggesties van de archivaris van ‘s-Hertogenbosch aan Gemeentewerken die werden gedaan in het kader van de uitbreidingen die na de annexatie in Engelen op stapel stonden in Hoogveld. Geen ervan haalde het overigens in het uiteindelijke straatplan. Wel werden een aantal suggesties uit de z.g. ‘toponiemen’, verwijzingen naar oude perceelsnamen, overgenomen: Jochemmekampke, Postekampke en Weislag.

Ook bij de annexatie in 1971 was er een discussie over een aantal straatnamen die zowel in Engelen als in ‘s-Hertogenbosch voorkwamen. Het ging om de volgende straten:

  • De Kerkstraat (werd De Terp)
  • De Diezekant (werd de Graaf van Solmsweg)
  • De Schans (werd Engeler Schans)
  • De Maasdijk (werd de Bokhovense Maasdijk)
  • De Kruisdijk (werd Het Hoenderland)
  • De Scheidingstraat (werd Zonneweide)

Vanzelfsprekend moest in alle gevallen het dorp Engelen het onderspit delven bij de naamswijzigingen. In ‘s-Hertogenbosch werden geen namen aangepast.

Originele tekeningen van De Terpers

Van Rianne Zijlmans ontvingen wij een verzameling originele tekeningen van haar en haar vader Fons Zijlmans die werden gebruikt voor de stencils van de Terperkrant D’n Terper (oplage: ‘nie te telle’) en andere folders van de Engelense/Bokhovense Carnavalsvereniging De Terpers. Een prachtige aanvulling op het Terpers-archief dat wij al hadden.

De verzameling originele Terpers tekeningen van Fons en Rianne Zijlmans

De Terpers werden op 1 september 1957 opgericht door voorzitter H. v.d. Griend, vice voorzitter G. v. Boekel sr, secretaris J. Bisseling, penningmeester N. Hagelaar en commissaris J. v.d. Oever als carnavalsvereniging voor Engelen en Bokhoven.

Beide plaatsen waren ontstaan op een terp, een heuvel of bult dus. Daar komt dan ook de naam De Terpers vandaan. Die verwijzing is ook b.v. te zien in de naam van ons dorpsblad De Tweeterp.

De bulten komen eveneens terug in de mascotte in de vorm van een kameel die in 1969 werd ingevoerd. Toen kwam ook de Bultenkletsavond met sketches in zwang.

Intocht in 1969 van Prins Peer I op een kameel, die de nieuwe mascotte vormde van De Terpers. Op de wagen twee dansmariekes van de Huppelepupkes.

De muziek werd steevast opgeluisterd door de vermaarde Terperland Kapel die in 1982 werd overgenomen door De Stereo Bulten.

De Stereo Bulten in 1982

In 2016 kwam er een einde aan de vereniging nadat al jaren de belangstelling voor de vereniging was afgenomen, onder andere door de steeds groter wordende aantrekkingskracht van ‘s-Hertogenbosch als uitgaans gebied.

Momenteel zijn alleen de ca. 2600 foto’s uit het Terpers archief gedigitaliseerd. Daarvan staat een beperkt aantal (met name de oudste) al op de fotopagina.

Nogmaals dank aan Rianne Zijlmans!

Meerwijk en roeivereniging De Hertog

Eind 2019 werden de auteurs van het boek Meerwijk, Buitenleven aan de Dieskant, Rob Gruben en Bertie Geerts, geïnterviewd door Renske van Dillen van roeivereniging De Hertog in s-Hertogenbosch. Leden van deze vereniging roeien regelmatig over de Dieze en zien dan het kasteeltje liggen op de markante plek bij de splitsing met het Henriettekanaal.

Het interview resulteerde in een mooi verhaal in het verenigingsblad De Bossche Dol en dit werd ook gepubliceerd in een bericht op hun website. Het is te lezen op https://rvdehertog.nl/bosschedol/kasteeltje-meerwijk/.

Kasteeltje Meerwijk is voor bevaarders van de Dieze al sinds tijden een gewild object als achtergrond voor een foto. Hier zien we Nol van Boekel aan het vissen in 1924 met rechts van hem zijn dochter Marie en geheel rechts een onbekende. Links Antonetta Toebak.

Engelen en Bokhoven in Grootmoeders Tijd deel 2

Onlangs kregen we bericht van Bertie Geerts dat deze thuis nog een voorraad van het door hem samengestelde boekje “Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 2” had liggen met 72 pagina’s ansichten / foto’s van Engelen en Bokhoven in oude tijden, door hem voorzien van anecdotes en informatie. Hij had op de website van Angrisa gezien dat dit boekje niet meer te krijgen zou zijn. Hij stelde daarom voor dat zijn boekje via Angrisa verkocht kon worden voor € 10 en hij Angrisa met de helft daarvan zou sponsoren. Voor elk verkocht boekje ontvangt Angrisa dus € 5 !

Het boekje staat inmiddels vermeld op de Publicaties pagina en kan besteld worden via het bestelformulier onderaan die pagina.

Wij danken Bertie vanzelfsprekend hartelijk voor dit genereuze gebaar!

Promotiefilm Angrisa

In het najaar van 2019 deed Dirk Broks van Impact Presentations Angrisa een heel genereus aanbod.
Zijn bedrijf wilde voor Angrisa een gratis Promotiefilm maken. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen.

Samen met de twee stagiaires Feija Rutten en Rick Frensen hebben we gewerkt aan de film. 
De productie begon met de zoektocht naar vorm, inhoud en het uitwerken van de verhaallijn waarin alles wat wij wilden vertellen een logische plaats moest krijgen. 
Toen die puzzel gelegd was, ging de tweede stagiaire aan de slag met de concrete vertaling van het verhaal in beeld en geluid. 

Een hele uitdaging die wat ons betreft een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Bijzonder leuk vinden wij het dat zanger/componist Ton van den Berg zijn bijdrage aan deze film heeft geleverd door enkele instrumentale versies van zijn “Engelense nummers” ter beschikking te stellen. De film, nu in de laatste fase van het productieproces, kunt u binnenkort zien via onze website

's-Hertogenbosch plakplaatjes album van de Plus

Zoals u wellicht al weet is de Plus Supermarkt gestart met een actie waarbij plakplaatjes kunnen worden verzameld voor het plaatjesalbum “‘s-Hertogenbosch Een boek vol geschiedenis”. Ook Angrisa probeert voor haar archief een compleet album bij elkaar te krijgen. Mocht u zelf van deze plaatjes over hebben en die willen doneren aan Angrisa dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de onze secretaris Hans Kant in de St. Lambertusstraat 17 (5221 BB) te Engelen of webmaster Rob van Linden in Slot Haverleij, Parcivalring 199 (5221 LD).

Alvast hartelijk dank!

Angrisa bijeenkomsten voorlopig stop i.v.m. Corona

Angrisa zal de inloopochtenden op dinsdag in de pastorie voorlopig stop zetten (in ieder geval tot 1 juni) in verband met de door het kabinet aangescherpte maatregelen rond het Corona virus.

Ook de geplande ledenvergadering op 3 mei a.s. gaat vanzelfsprekend niet door. Deze zal, zodra dat mogelijk is, op een later tijdstip worden gehouden.

Namens het voltallige bestuur hopen we u uiteraard weer te mogen verwelkomen zodra deze crisis voorbij is.

Archief Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven

Het bestuur van de Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven heeft het papieren archief van de vereniging, met daarin documenten uit de periode 1964 – 2017, aan Angrisa overgedragen. Angrisa zal dit archief t.z.t. digitaliseren en opslaan. Op deze manier is alweer een stukje Engelense/Bokhovense geschiedenis zeker gesteld voor het nageslacht.

Het archief van de seniorenvereniging. Linksonder een foto van voorzitter Hans van Dartel.

Langzaam maar zeker groeit het Angrisa archief naar indrukwekkende proporties en steeds meer archieven van nog bestaande of reeds opgeheven Engelense organisaties vinden hun weg naar de Heemkundekring. Ook de digitalisering gaat gestaag door. Momenteel omvat het digitale archief ruim 21.000 scans van foto’s en documenten waarvan er echter (vanwege beperkingen ons opgelegd door privacy en auteursrecht wetgeving) slechts ca. 2.700 op de fotopagina van deze website te zien zijn. Het archief is wel volledig in te zien tijdens onze wekelijkse inloopochtend op dinsdag in de pastorie aan de Graaf van Solmsweg.

Het archief omvat ook veel zeer oude originele documenten uit het kerkarchief. Het oudste daarvan, de “Bulla betreffende de zaligverklaring van de martelaren van Gorkum door Paus Clemens PP X” stamt uit 1675. Dit document heeft niet direct met de historie van Engelen te maken maar is waarschijnlijk in het kerkarchief terecht gekomen via een van de vroegere pastoors die het in zijn collectie moet hebben gehad en werd door Ton Verlaat ooit aangetroffen op de zolder van de pastorie.

Het oudste document uit het Kerkarchief, de “Bulla betreffende de zaligverklaring van de martelaren van Gorkum door Paus Clemens PP X” uit 1675.

Angrisa dankt de seniorenvereniging hartelijk voor deze aanwinst en hoopt dat meer verenigingen hun voorbeeld nog zullen volgen!

Nieuwe aanwinst in het fotoarchief

Onlangs verraste oud-inwoner van Engelen Henk Brants ons met een serie oude foto’s van zijn geboortedorp Engelen. Ze dateren vanaf 1940 tot 1984 en gaan over verschillende onderwerpen, zoals Koniginnedag, Carnaval, Kerstmis, straten in Engelen en vooral de storm die Engelen trof in juli 1984.

Henk is zelf opgegroeid in de Kerkstraat, die in 1971 bij de annexatie door s-Hertogenbosch werd omgedoopt tot De Terp. Op een van de foto’s zijn beide naambordjes nog te zien, gebroederlijk onder elkaar.
In zijn jeugd was hij betrokken bij het Engelense jeugdwerk en actief lid van de plaatselijke fanfare TOG.

Angrisa dankt Henk hartelijk voor dit materiaal. Inmiddels zijn de foto’s te zien op de Fotopagina. Met behulp van deze link ziet u direct de deelselectie met de foto’s van Henk Brants.

Henk Brants fotografeert zichzelf in de verkeersspiegel op de hoek van de Graaf van Solmsweg met de Engeler Schans. De foto is uit 1981.