Virtueel bezoek aan historische gebouwen tijdens Open Monumentendag 2020

Vanwege Corona is Open Monumentendag 2020 anders van opzet. Er zijn dit jaar geen gebouwen vrij toegankelijk en er staan geen vrijwilligers klaar om bezoekers rond te leiden.

Om toch iets te kunnen presenteren hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught samen een digitale editie opgezet. Er zijn speciale 360 graden opnamen in 12 gebouwen gemaakt. Deze maken het mogelijk om de monumenten vanuit je eigen huis te bezoeken. Op verschillende plekken kun je een video starten waarop een betrokkene je meer uitleg geeft over details in het gebouw. Bovendien zijn van alle geselecteerde panden opnames met een drone gemaakt. Die bieden een mooi beeld van het uiterlijk en de omgeving van het gebouw.

Men kan onder andere de toren van de Sint-Jan beklimmen, de geheimen van de gijzelaars in seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel ontdekken of op zoek gaan naar de verborgen deur van Kasteel Maurick in Vught.

De bijzondere opnames zijn vanaf vandaag, vrijdag 11 september te vinden op www.monumentendagonline.nl. Dus niet alleen het weekend van 12 en 13 september!

PLUS actie ‘Spaar voor jouw vereniging’ succesvol voor Angrisa

De muntjes-spaar-actie van de PLUS markt voor Engelense verenigingen verloopt tot nu toe zeer succesvol voor Angrisa. Op de ranglijst die de supermarkt wekelijks bij de ingang publiceert schommelt onze vereniging rond de derde plaats en daarvoor danken we iedereen die daartoe heeft bijgedragen!

Om ook iets terug te doen voor de PLUS werd door ons op 24 aug. j.l. een fotocollage aangeboden aan de PLUS. Hierop is de historie van de voorgangers van deze supermarkt vanaf 1956 uitgebeeld, die begon met de bakkerij van Frans de Groot, neef van de beroemde Jan de Groot van de Bossche Bollen, op de hoek van de Achterstraat en de Terp (toen nog Kerkstraat geheten).

Angrisa secretaris Hans Kant (rechts) overhandigt de fotocollage aan medewerkers van de PLUS
De fotocollage met alle Engelense voorgangers van de PLUS

Nogmaals dank aan de PLUS markt en iedereen die ons met zijn spaarmuntjes steunt!

65

Onze penningmeester Henriette Sars is onlangs 65 jaar geworden. Voor de buurt waarin ze woonde zal dat geen geheim zijn geweest want haar huis was zodanig opgetuigd dat het beslist niet te missen was!

Henriette, gefeliciteerd namens het hele bestuur!

Angrisa Ledenvergadering 2020

Om alvast in uw agenda te noteren:
De Angrisa algemene ledenvergadering zal onder voorbehoud van mogelijke verhinderende ontwikkelingen rond Corona worden gehouden in de Engelenburcht op 18 oktober 2020 in de middag. Nadere detaillering van de begin- en eindtijden en agenda zal nog volgen, alsmede richtlijnen m.b.t. aanmelding, Corona maatregelen enz.

De vergadering bestaat zoals gebruikelijk uit twee gedeelten:

 • De algemene vergadering welke alleen voor de leden toegankelijk is,
 • gevolgd door een lezing “Engelen tussen Bevrijding en Vrijheid” voor leden en niet-leden door Wilton Desmense.

De Angrisa bibliotheek

Angrisa heeft in de loop der jaren een omvangrijke boekencollectie opgebouwd, deels door eigen publicaties maar voor het grootste deel door schenkingen van derden. Niet alle boeken in deze collectie gaan uitsluitend over Engelen of haar directe omgeving. Er zitten ook titels tussen van meer algemene aard, maar er is altijd wel een link naar onze hoofdactiviteit: heemkunde bedrijven.
Een van onze leden, Henk de Visser, heeft onlangs deze gehele collectie doorlopen en er een lijst van gemaakt met titels, auteurs, uitgevers en jaar van uitgifte. Deze lijst is nu te raadplegen, sorteren en doorzoeken op onze website onder de Boekencollectie pagina.

Naast deze boeken zijn er ook een grote hoeveelheid tijdschriften in te zien, waaronder vrijwel alle Tweeterpen, Vutternieuws, Bossche Bladen, Met Gansen Trou (Onsenoort) en meer.

De boeken en tijdschriften zijn in te zien tijdens onze inloopochtenden op de dinsdagen van 10:00u tot 12:00u. Helaas kunnen wij de collectie nog niet in een mooie boekenkast uitstallen in onze ‘heemkamer’ maar wel kunnen de boeken en tijdschriften uit onze archiefkelder worden opgehaald op verzoek.

De verbouwing van het pensionaat

Alweer enige tijd geleden mochten wij van Paul Kooijman een grote hoeveelheid foto’s en ander materiaal digitaliseren uit zijn archief van de verbouwing van het pensionaatsgebouw aan de Graaf van Solmsweg. Paul was samen met Paul Huddleton Slater zaliger de initiatiefnemer van deze grootschalige verbouwing waarbij van 1975 tot 1978 in de oude gebouwen een aantal wooneenheden en kamers werd gerealiseerd.

Voor de bewoners van Engelen was dit goed nieuws, nadat er al jarenlang gesteggel was geweest over een mogelijke nieuwe bestemming van het pand. Het kwam daarbij in 1973 zelfs tot openlijk protest toen er plannen bekend werden om in het gebouw een 50-tal gastarbeiders te gaan huisvesten.

Het pand verpauperde bovendien steeds meer doordat Jan en Alleman er (illegaal) allerlei zaken uit begon te slopen.

Wie de foto’s van de verbouwing ziet krijgt respect voor het enorme doorzettingsvermogen van de nieuwe eigenaren. Het leek voorwaar een schier onmogelijke klus die ook nog eens vrijwel zonder de inzet van professionele aannemers werd geklaard door de initiatiefnemers zelf in hun vrije tijd.

In 1979 werd de afsluiting van de verbouwing feestelijk gecombineerd met het 150-jarig bestaan van het gebouw, waarbij ook een reunie van oud-leerlingen en zusters van het pensionaat werd gehouden.

De foto’s van de verbouwing zijn te zien op de Fotopagina onder de Collectie Kooijman. Dit is slechts een deel van het materiaal dat aanwezig is in het Angrisa archief. Wie interesse heeft kan de rest komen bekijken tijdens een van de inloopochtenden.

Meerwijk boek in de race voor Ithaka prijs

Sedert zes jaar reikt Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) dankzij een genereuze particuliere gift jaarlijks de Ithakaprijs en -stipendium uit.

De Ithaka-prijs is bedoeld voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking.

Els Veder-Smit maakte deze prijs tot en met vorig jaar mogelijk en een nieuwe donateur heeft deze prijs voor de komende tien jaar financieel mogelijk gemaakt. Aan de prijs en het stipendium zijn beide een bedrag van € 5.000,- verbonden. Dit jaar hebben tien auteurs zich voor de Ithakaprijs aangemeld. Het zijn:

 • Willem van der Ham e.a., Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh
 • Kees van der Leer, Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher
 • Alphons Tonino, Huys Geul, een verdwenen Huys een blijvend verhaal
 • Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732
 • Antoinette van Dorssen e.a., Duivenvoorde in vogelvlucht
 • Mies Dagevos, Tuinmansleven op de Ullepas. Van Seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel 1770-1930
 • Leon Hupperichs, Monumentaal Wylre
 • Martijn Pijnenburg, Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh
 • Bertie Geerts en Rob Gruben, Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant
 • Annette van der Post en Henk Th. van Veen, Zeven eeuwen Allersmaborg

De uitreiking vindt plaats op 27 oktober 2020. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitslag!

De Groentjes – Carnaval 1982

Tijdens Carnaval 1982 deed een groep van 17 jongelui in Engelen mee aan het Terpersongfestival onder de groepsnaam De Groentjes. Zij brachten tijdens hun optreden het nummer Terperpolonaise. De leden van de groep waren Marc ter Ellen (saxofoon), Henk Vermeijden (trompet), Arjan vd Oever (trompet), Christian Plompen (bariton), Eddie Duin (drum), Sjoerd van Reusel (schuiftrombone), Caroline ter Ellen, Mireille ter Ellen, Arjan Plompen, Jacqueline Plompen, Marjon van de Dussen, Netty Heimeriks, Inge van Eekelen, Karin Dirks, Roger vd Hoogen, Leon vd Hoogen en Mari Hoefnagels.
Zij eindigden op de 3e plaats. Fanfare T.O.G. werd eerste met het nummer Ik Heb Engelen Geduld.

Van het hele gebeuren heeft trombonist Sjoerd van Reusel indertijd een fotoalbum gemaakt. Daarin is ook een vakantie-uitje van de groep opgenomen dat zij een paar maanden later hadden op camping De Klinkaert in Drunen.

Angrisa mocht het album inscannen (veel dank aan Sjoerd!) en het is hieronder te bekijken door er op te klikken.

Klik op het album om te bladeren

Angrisa doet mee aan de PLUS actie “Spek Je Club Spaarkas”

De drie PLUS supermarkten in ’s-Hertogenbosch maken een vuist voor verenigingen. PLUS heeft besloten een bijdrage te leveren aan het lokale verenigingsleven via een speciale sponsoractie.

Hoe werkt het:
In de periode van 14 juni tot en met 5 september ontvangt iedere klant van PLUS bij elke € 10,- aan boodschappen een sponsorpunt in de vorm van een munt. De klant kiest de vereniging uit aan wie hij of zij de sponsorpunt wil schenken. Bij de ingang van de PLUS winkel in Engelen staat een stand met voor elke deelnemende vereniging een soort buizen-spaarpot waarin de munt kan worden geworpen.

Aan het einde van de sponsoractie wordt bij PLUS Engelen op basis van de ontvangen munten een bedrag van € 5.000,00 naar rato over de deelnemende verenigingen uit Engelen verdeeld.

Steun Angrisa door uw munt in onze spaarpot te stoppen!