Verhalen

Over Engelen en haar bewoners valt veel te vertellen. Kies uit de lijst rechts een titel om het verhaal te lezen.

Nieuwste verhaal

Proces verbaal van veldwachter Geerts

“Beleediging” Adrianus Gijsbertus Geerts (1865-1939) was veldwachter van de gemeente Engelen van 1894 tot 1898. Zijn processen- verbaal zijn bewaard gebleven. Bertie Geerts heeft ze opgespoord. Het geeft ons een inkijk in het leven, normen en waarden uit die tijd: getuige het navolgende proces-verbaal.

Lees het hele verhaal