Engelen boeken in de etalage bij Heinen

Angrisa is de bijzondere eer ten deel gevallen dat bij boekhandel Adr. Heinen in de Kerkstraat 27 in Den Bosch momenteel twee door onze vereniging uitgegeven boeken in de etalage liggen, te weten “Engelen Grensdorp aan de Dieze” van Rob Gruben en Bertie Geerts en “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” van Wilton Desmense. Op de foto hieronder zijn ze te zien, samen met verschillende andere boeken die iets met Den Bosch en omstreken en water te maken hebben.

Aanleiding voor deze etalage-inrichting is het verschijnen van het proefschrift van Francien van den Heuvel: “’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995)“.

Archief uitbreidingen

Alweer kunnen we melden dat ons archief met enkele interessante stukken is uitgebreid dankzij bijdragen van onze leden. Van Wim Goesten ontvingen wij een exemplaar van het boek “Het patronaatsrecht over Bokhoven een proces te Brussel 1769-1770” uit 1978 van auteur G. van der Velden en enige documenten rond de aanleg van de riolering in Engelen direct na de annexatie begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Han Marjot bracht ons de interessante boekenreeks “Bossche Bouwstenen” en een hoeveelheid tijdschriften “Bossche Bladen”. Tenslotte schaftte Angrisa een exemplaar aan van het onlangs door Petra van Bergen uitgegeven boek over haar familiegeschiedenis Van Bergen en Toebak“, dat zij vervolgens persoonlijk kwam langsbrengen. Al eerder mochten wij veel van het fotomateriaal dat zij gebruikte voor haar boek opnemen in ons digitale archief. Voor alle bijdragen wederom hartelijk dank!

Wim Goesten met zijn bijdragen hier in de bijkeuken van de pastorie tijdens de bijeenkomst van de onderhouds vrijwilligers op de maandagochtend

Archief aanwinst: Waterschap de Algemeene Omkading

Tijdens de inloopochtend van 13 juli kregen wij bezoek van Louis van Boekel. Hij bracht twee geschenken mee voor ons archief.

Een overzicht van het WaterschapDe Algemeene Omkading” (bron: De Ingenieur, jaargang 1, no. 25, 19-6-1886)

Allereerst een omslag met een tiental kohieren uit de tweede helft van de 19e eeuw van het Waterschap de Algemeene Omkading. Hieronder vielen Engelen, Bokhoven, Vlijmen, Hedikhuizen en Well. In 1964 ging het op in het Waterschap de Maas- en Diezepolders, dat in 1996 werd samengevoegd met Waterschap de Maaskant, dat op zijn beurt in 2004 door fusie opging in Waterschap Aa en Maas. Een kohier is een lijst met namen van alle belastingplichtigen en hoeveel ze moeten betalen, in dit geval aan polderbelasting. Omdat de kohieren die zich in het archief van het waterschap bevonden, vernietigd zijn, is dit voor Angrisa een waardevolle aanwinst. Wij zullen hier beslist op terugkomen in onze Nieuwsbrief of in de Tweeterp. Overigens bevond zich tussen de kohieren als vreemde eend in de bijt ook het Overzicht van de Regenwaarnemingen 1945 van het KNMI; de gegevens van de dichtst bij gelegen stations geven ons een indicatie van de neerslag in Engelen.

Verder kwam er een stapeltje Met Gansen Trou tijdschriften van heemkundekring Onsenoort op tafel vanaf 1953. Hiermee kan Angrisa de verzameling die wij in ons archief hebben goed uitbreiden, want met name uit de beginjaren (de eerste jaargang is van 1950) ontbreken nog veel nummers in onze bibliotheek.

Namens Angrisa nogmaals hartelijk dank aan Louis!
Op de foto hieronder zien we Louis ook nog 50 jaar geleden tijdens de laatste bijeenkomst van de gemeenteraad van Engelen in 1971 vóór de annexatie door den Bosch. Hij staat op de achterste rij, derde van links.

Verder op deze foto staand v.l.n.r.:
Piet van Twisk, Nico Murraij, Louis van Boekel, Jo Dielissen, Charles ter Ellen, Henk van Nistelrooij,
en zittend v.l.n.r.:
Christine Quekel-van de Kerkhof, Burgemeester Frans Kempenaars, secretaris Piet van de Broek

Avondwandeling Dieze monding

Ad Hartjes en Bart Beaard zijn voornemens een avondwandeling te organiseren in Engelen op 28 juli. Zij vertrekken bij Sluis Engelen aan de Henriettewaard/Graaf van Solmsweg, lopen langs de Dieze naar de A 59, steken over, dan via Kasteel Meerwijk, Crèvecoeur, Kleinpolderkepad terug naar de schutsluis. Tijdens de wandeling zal er verteld worden over het water, Engelen, Crèvecoeur, enz.

De totale lengte van de wandeling is ongeveer 7,2 km. Zij vertrekken om 18.30u en zijn rond 21.00u weer terug. Inwoners van Engelen zijn natuurlijk van harte welkom.

Wie mee wil lopen dient zich wel even op te geven via Bart Beaard i.v.m. het maximum aantal deelnemers. Dat kan via email adres:

bartbeaard1@gmail.com

Klik op het plaatje hiernaast voor een beschrijving van de wandeling.

Tour de France 1996 door Engelen

Op 29 juni 1996, alweer bijna 25 jaar geleden start de Tour de France in ’s-Hertogenbosch.

De tweede etappe op 30 juni, een rit van 209 km door Brabant met start en finish in Den Bosch, komt vlak voor de finish door Engelen. De wielrenners komen vanuit Vlijmen over de Engelenseweg, Langekamp en Haverleij langs bedrijventerrein de Vutter , over het viaduct van de A59 naar de Rietveldenweg waar de eindstreep is getrokken.

Op ongeveer 4 km voor de eindstreep wordt vluchter Danny Nelissen ingehaald door het peloton en eindigt de wedstrijd in een massasprint gewonnen door de Fransman Frederic Moncassin. De Nederlander Jeroen Blijlevens wordt eervol tweede.

Van deze wedstrijd zijn originele filmbeelden van de NOS bewaard gebleven die te zien zijn op de Audio-Video Collectie pagina.

Nieuwsbrief 26 is uit

Bij de vorige nieuwsbrief voor onze leden hadden wij aangekondigd dat de volgende in een nieuw en handzamer formaat zou gaan verschijnen. Dat is er bij deze uitgave helaas nog niet van gekomen vanwege de Corona beperkingen die ons verhinderd hebben gezamenlijk over de uitvoering ervan te praten. Via de wekelijkse video-vergaderingen die het bestuur houdt is dat toch eigenlijk niet goed te doen. Je moet iets wel goed kunnen laten zien aan elkaar en verschillende grafische mogelijkheden kunnen vergelijken.

Dus dat houdt u nog van ons tegoed.

Verder is onze redacteur Wilton Desmense er weer in geslaagd een aantal leuke en interessante artikelen te verzamelen. Onder andere de bezoeken van Koningin Wilhelmina aan Engelen en omgeving komen aan bod, en ook wordt iets verteld over de onlangs opgedoken video van het huwelijk van Toos Kempenaars, dochter van burgemeester Kempenaars, met Jan van Haaren in 1958.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Plakboek Drumband van muziekvereniging Tot Onderling Genoegen

In het Angrisa archief bevindt zich ook een deel van het oude archief van de in 1926 opgerichte muziekvereniging Tot Onderling Genoegen. Een van de mooiere items daarin is een oud plakboek over de in 1959 opgerichte Drumband. Het boek beslaat voornamelijk de periode 1967-1977 met hier en daar nog enige oudere items en werd gemaakt door Bert de Bie, die de drumband heeft opgericht.

Het hele boek is inmiddels gedigitaliseerd en wij wilden u een blik er in niet onthouden. Klik op het boek hieronder om er doorheen te bladeren.

Dodenherdenking 2021

Op 4 mei vond in de Achterstraat bij het monument voor de oorlogsslachtoffers wederom, vanwege Corona, in besloten kring de dodenherdenking plaats op initiatief van de Commissie Engelens Belang in samenwerking met Stichting Ik Sta Voor Vrede, Vrijheid en Vriendschap. Na de kranslegging door Frans Lucas sprak Wolter Klompenburg enige woorden. Het monument was dit jaar versierd met handgemaakte en gebreide bloemen die door inwoners van Engelen en Bokhoven waren gemaakt.

Van de herdenkingsceremonie is ook dit jaar weer een filmpje gemaakt. Tevens heeft dominee Marloes Meijer een herdenkingswoord op video opgenomen. Beide zijn toegevoegd en te zien op de Angrisa Audio/Video Collectie pagina.

Ook zijn door Wim Roelsma foto’s gemaakt die u hieronder kunt bekijken.