Archief Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven

Het bestuur van de Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven heeft het papieren archief van de vereniging, met daarin documenten uit de periode 1964 – 2017, aan Angrisa overgedragen. Angrisa zal dit archief t.z.t. digitaliseren en opslaan. Op deze manier is alweer een stukje Engelense/Bokhovense geschiedenis zeker gesteld voor het nageslacht.

Het archief van de seniorenvereniging. Linksonder een foto van voorzitter Hans van Dartel.

Langzaam maar zeker groeit het Angrisa archief naar indrukwekkende proporties en steeds meer archieven van nog bestaande of reeds opgeheven Engelense organisaties vinden hun weg naar de Heemkundekring. Ook de digitalisering gaat gestaag door. Momenteel omvat het digitale archief ruim 21.000 scans van foto’s en documenten waarvan er echter (vanwege beperkingen ons opgelegd door privacy en auteursrecht wetgeving) slechts ca. 2.700 op de fotopagina van deze website te zien zijn. Het archief is wel volledig in te zien tijdens onze wekelijkse inloopochtend op dinsdag in de pastorie aan de Graaf van Solmsweg.

Het archief omvat ook veel zeer oude originele documenten uit het kerkarchief. Het oudste daarvan, de “Bulla betreffende de zaligverklaring van de martelaren van Gorkum door Paus Clemens PP X” stamt uit 1675. Dit document heeft niet direct met de historie van Engelen te maken maar is waarschijnlijk in het kerkarchief terecht gekomen via een van de vroegere pastoors die het in zijn collectie moet hebben gehad en werd door Ton Verlaat ooit aangetroffen op de zolder van de pastorie.

Het oudste document uit het Kerkarchief, de “Bulla betreffende de zaligverklaring van de martelaren van Gorkum door Paus Clemens PP X” uit 1675.

Angrisa dankt de seniorenvereniging hartelijk voor deze aanwinst en hoopt dat meer verenigingen hun voorbeeld nog zullen volgen!

Nieuwe aanwinst in het fotoarchief

Onlangs verraste oud-inwoner van Engelen Henk Brants ons met een serie oude foto’s van zijn geboortedorp Engelen. Ze dateren vanaf 1940 tot 1984 en gaan over verschillende onderwerpen, zoals Koniginnedag, Carnaval, Kerstmis, straten in Engelen en vooral de storm die Engelen trof in juli 1984.

Henk is zelf opgegroeid in de Kerkstraat, die in 1971 bij de annexatie door s-Hertogenbosch werd omgedoopt tot De Terp. Op een van de foto’s zijn beide naambordjes nog te zien, gebroederlijk onder elkaar.
In zijn jeugd was hij betrokken bij het Engelense jeugdwerk en actief lid van de plaatselijke fanfare TOG.

Angrisa dankt Henk hartelijk voor dit materiaal. Inmiddels zijn de foto’s te zien op de Fotopagina. Met behulp van deze link ziet u direct de deelselectie met de foto’s van Henk Brants.

Henk Brants fotografeert zichzelf in de verkeersspiegel op de hoek van de Graaf van Solmsweg met de Engeler Schans. De foto is uit 1981.

Maquette Slot Haverleij volledig hersteld

In een eerder bericht (zie hier) werd al iets verteld over de maquettes van de kastelen op de Haverleij welke indertijd bij de bouw werden gemaakt. In januari 2019 werd de maquette van Slot Haverleij tijdelijk overgebracht van het gemeentedepot naar St Antonius Abt, de school in het centrum van het Slot. Er waren nog al wat beschadigingen aan het model die hersteld moesten worden. Verder bleef het moeilijk om een permanente opstelling te vinden vanwege de afmetingen van 4,5 x 4 m. Ook Angrisa zelf had er geen opslagruimte voor.

De kwestie werd in de bestuursraad besproken en wethouder Roy Geers heeft uiteindelijk de financiën voor de restauratie van de maquette geregeld. De oorspronkelijke bouwer Archisign in Helmond heeft het medio december 2019 opgehaald en hersteld.
Na een oproep was autoverhuur ZUID in de persoon van Frank Geurts vervolgens bereid een leegstaande ruimte ter beschikking te stellen voor opslag.

Op dinsdag 21 januari 2020 volgde bij Autobedrijf ZUID, welke voor de gelegenheid de gerestaureerd maquette mooi had opgesteld, de officiële overdracht van eigenaarschap naar de bewonersvereniging van Het Slot in de persoon van Angela Houtman-Gloudemans door de Bossche stedenbouwkundige Willem van der Made, nu lid van de raad van Commissarissen BV Haverleij. Ook onze voorzitter Rob Gruben, John Cornelissen van de St Antonius Abt en Erik van Winsen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch waren daarbij aanwezig.

Angela Houtman-Gloudemans van de bewonersvereniging van Slot Haverleij neemt het eigenaarschap in ontvangst van de Bossche stedenbouwkundige Willem van der Made.

Binnenkort wordt de eindbestemming van de maquette besproken in het bewonersoverleg van het Slot. Met alle huidige eigenaren van de maquettes is afgesproken dat, indien men de maquette kwijt wil, dit via Angrisa moet worden geregeld. Angrisa wil de verblijfplaats van alle maquettes in het oog houden.

De maquettes van Dalienwaard en Zwaenestede nog altijd spoorloos. Wie hier informatie over heeft wordt verzocht zich te melden bij Angrisa of de bestuursraad

Ledenvergadering 2020

Om alvast in uw agenda te noteren: de Angrisa ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op zondag 3 mei in de Engelenburcht. We zullen (onder voorbehoud) beginnen om half drie ’s middags met de besloten vergadering voor leden, gevolgd door een nog nader aan te kondigen, voor iedereen toegankelijke lezing.

Nadere details en/of wijzigingen in deze planning zullen ruim van te worden bekend gemaakt.

Antwoorden Angrisa-Duiten-Puzzel

Zoals beloofd volgen hieronder de juiste antwoorden op de vragen in de Angrisa-Duiten-Puzzel die in Nieuwsbrief 22 stonden:

1) 1762

2) Zeeland

3) Middelburg

4) 21/2 stuiver  /  121/2 cent 

5) Het wapen van Zeeland

6) LUCTOR ET EMERGO

7) Latijn

8) Ik worstel en kom boven

9) Daalder / Oort(je) / Dukaat / Schelling / Penning / Schild(je)

         (n.b. het antwoord cent / stuiver / dubbeltje / kwartje / gulden / rijksdaalder is helaas slechts half goed; deze munten kunnen weliswaar niet meer ingewissseld worden, maar zijn echt (net zoals wij zelf) nog niet oud genoeg.)

Wil je jezelf een cijfer geven? Ieder goed antwoord levert een punt op en bij 0 goede antwoorden heb je nog altijd een 1!

Angrisa Nieuwsbrief 22 is uit

De 22e uitgave van onze Nieuwsbrief is alweer verschenen. Onze leden ontvangen deze zoals gebruikelijk weer in de post of, indien dat zo is aangegeven, digitaal in de email. Hij is dit keer uitgebreider als u van ons gewend bent. Er was zoveel materiaal beschikbaar dat onze redacteur Wilton Desmense zelfs artikelen heeft moeten parkeren voor alweer de volgende nieuwsbrief.

In één van de artikelen staat de Angrisa-Duiten-Puzzel. Weet u het antwoord op alle vragen? Houdt onze website in de gaten voor de goede antwoorden die wij over enige tijd zullen publiceren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Na de bevrijding

Wilton Desmense

Engelen werd op 5 november 1944 bevrijd van de Duitsers, althans: ze hadden het dorp verlaten. Het werd echter door hen nog lang niet met rust gelaten. Vanaf Crèvecoeur en vanaf de overkant van de Maas werd het regelmatig bestookt met wapentuig. Aan deze kant van de Maas en de Dieze waren de geallieerden gelegerd om de terugkeer van de Duitsers te verhinderen. Hier zien we vier van hen in onze gemeente in actie: liggend tegen de dijk tussen Engelen en Bokhoven houden ze het geweer gericht op de overzijde. De geschilderde afbeelding trof ik enkele weken geleden aan in een fotokopie  van het boek In the face of danger: The history of the Lake Superior Regiment (1960) van G.F.G. Stanley. Angrisa is na de vondst aan de slag gegaan om een kopie van het origineel en toestemming om die te publiceren te verwerven. Hoe reëel de Canadese schilder de situatie heeft weergegeven, blijkt uit de foto ernaast! Het is de bedoeling om in de loop van 2020 meer informatie over de bevrijdingsmaanden in Engelen te presenteren.

Vier “Lake Sups” (spreek uit Soeps) in actie op de grens tussen Engelen en Bokhoven
Groepje militairen van de Stoottroepen in een verdedigingspositie langs een dijk, ergens tussen Maas en Waal (Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Herdenking 75 jaar bevrijding

Vrijdag 25 oktober werd de 75e verjaardag van de bevrijding van s-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven herdacht. Daartoe was een uitgebreid programma opgesteld dat begon met het binnendragen van het bevrijdingsvuur, waarna een aantal presentaties volgde van oorlogshistoricus Jack Didden, Frans Lucas en Kees van den Oord in de Engelenburcht. Daarna was er een kranslegging bij het monument voor de oorlogsslachtoffers in de Achterstraat. Tijdens het programma werden ook een tweetal nieuw verschenen boekjes over de bevrijding gepresenteerd door Frans Lucas en Kees van den Oord.

In de Engelenburcht waren daarnaast diverse optredens van het Kadekoor en het Muziek Collectief Engelen. Ook zong een soliste uit Wales en gaf een veteraan acte de présence.

66 stemmen voor Angrisa bij Rabobank Clubsupport actie

Tijdens de finaleavond van de Rabobank Clubsupport actie die op 17 oktober plaatsvond in de Maaspoort hal te ‘s-Hertogenbosch waarbij de Rabo 150.000 Euro te verdelen had voor verenigingen en stichtingen bleek Angrisa maar liefst 66 stemmen te hebben gekregen. Met een te verdelen bedrag van 5,93 Euro per stem resulteerde dit in een cheque ter waarde van 391,54 Euro!

Penningmeester Henriette Sars met de cheque van 391,45 Euro

Penningmeester Henriette Sars en webmaster Rob van Linden waren aanwezig tijdens de avond om de cheque in ontvangst te nemen van de Rabobank. Tijdens het drie uur durende evenement werden ook de vier hoofdwinaars bekend gemaakt. De meeste stemmen gingen naar speeltuin Het Kwekkeltje te Rosmalen waar 877 stemmen op werden uitgebracht.

Angrisa zal het bedrag gebruiken voor het (laten) maken van 3D animaties van straten, markante gebouwen en huizen van het dorp Engelen. Hiervoor wil Angrisa een werkgroep opstarten die gegevens over bovengenoemde onderwerpen uitzoekt en inventariseert om daarna jonge techneuten op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen de informatie over het onderwerp om te zetten in een 3D animatie.

Aan allen die op Angrisa hebben gestemd: Hartelijk dank!

Presentatie over Handelen in de Lambertuskerk

Woensdag 16 oktober werd in St. Lambertuskerk ‘s-middags een tweetal presentaties verzorgd over het thema Handelen in het kader van het project Nieuwe Kijk op de Kerk.
Onze voorzitter Rob Gruben nam het handelen van vroeger voor zijn rekening. Daarbij was de insteek om aan te geven welke historische gebeurtenissen/handelingen nog lang van invloed zijn geweest op het dagelijks leven in Engelen. Een voorbeeld is de beschieting in 1944 waarbij onder andere zusters van het pensionaat om het leven kwamen. Die gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag herdacht.
Voorzitter Hans van Dartel van de seniorenvereniging sprak over het handelen vanuit meer filosofisch/ ethisch perspectief: hoe moeten we eigenlijk denken over oorlogshandelingen? Wat maakt dat ons handelen goed genoemd kan worden? Of fout?
De lezing werd goed bezocht en vele oude bekenden troffen elkaar weer. Na de lezingen werd dan ook gezellig nagepraat waarbij een glas wijn stimuleerde om oude herinneringen op te halen.