De vereniging

Angrisa is opgericht op 10 maart 2010. De groep bestond echter al veel langer als werkgroep van Heemkundekring Onsenoort. Grondleggers van deze groep zijn Ton Verlaat, Anneke Heimeriks en Ans Vermeijden. Met het passeren van de statuten in 2010 werd Angrisa officieel een vereniging.

Welk gebied beslaat Angrisa?

De Heemkundekring beslaat het voormalig grondgebied van de gemeente Engelen, zoals de grenzen waren tot 1921. In dat jaar werden de gemeenten Engelen en Bokhoven samengevoegd. Heemkundekring Onsenoort verzorgt het gebied van de voormalige gemeente Bokhoven.

De grenzen van Engelen zoals die waren tot 1921

Historie

De vondsten bij de opgravingen, na de afbraak van de oude Engelenburcht, onder het huidige kerkpleintje aan de Kerkhof was de aanleiding. Het idee van een heemkundekring ontstaat bij de viering van het 50-jarig bestaan van de St. Lambertuskerk in 1983.

De grondleggers sluiten zich aan bij heemkundekring Onsenoort.
In de loop van de tijd verzamelt de heemkundekring een breed scala aan geschiedkundige informatie, foto’s, prenten en kaarten,documenten en archeologische vondsten. Bij elke gelegenheid wordt dit gepresenteerd aan de dorpelingen.

De naam Angrisa ontleent zich aan de oudste naamgeving van het dorp Engelen die terug te vinden is in de Codex van Lorsch waar in een tekst uit 815/816 de naam Angrisa voorkomt. De Frankische edelman Alfger schenkt bezittingen aan de Benedictijners van de abdij van Lorsch. Dat met Angrisa het dorp Engelen wordt bedoeld valt af te leiden van gelijktijdige giften in Empele, Orthinon en Rosmalla.

Wat doen wij?

Wij geven bekendheid geven aan het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed en streven naar het behoud ervan. In brede kring wekken wij belangstelling voor de eigen streek en leveren daarmee een bijdrage aan de lokale identiteit van Engelen.

Angrisa wil bovendien haar archieven meer toegankelijk maken voor belangstellenden in de geschiedenis van Engelen.

Beleidsplan 2017-2020

In ons Beleidsplan (pdf) vindt u een beschrijving van onze missie, doelstelling, strategie en activiteiten, alsmede een overzicht van onze organisatiestructuur en de financiële situatie.

ANBI status
Angrisa heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees er meer over in Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI (pdf).

Diversen:
Resultaten leden enquete september 2017
Verslag Angrisa ledenvergadering 24 maart 2016
Verslag Angrisa ledenvergadering 30 maart 2017
Verslag Angrisa ledenvergadering 19 april 2018
Verslag Angrisa ledenvergadering 26 mei 2019
Verslag Angrisa ledenvergadering 31 oktober 2021

Deel deze pagina