Disclaimer, Cookie- en Privacyverklaring

De website www.angrisa.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van Angrisa Heemkundekring Engelen.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Angrisa Heemkundekring Engelen.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Angrisa Heemkundekring Engelen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Angrisa Heemkundekring Engelen is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.angrisa.nl zijn geen eigendom van Angrisa Heemkundekring Engelen. Angrisa Heemkundekring Engelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Angrisa Heemkundekring Engelen worden onderhouden.

Cookieverklaring

Door onze website wordt een cookie geplaatst voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgsloten met de organisatie die de gegevens voor ons opslaat. Dit houdt in dat deze organisatie alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegegevens.

Tevens wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd.

YouTube 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf YouTube (eigendom van Google). Wij gebruiken deze dienst om videocontent af te spelen op onze website.

Privacyverklaring

Angrisa Heemkundekring Engelen respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Angrisa draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Angrisa registreert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden:
– naam, postadres en emailadres,
– vorm van lidmaatschap en de status van de betalingen van het lidmaatschap.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsberichten, correspondentie over de ledenvergaderingen of andere door Angrisa georganiseerde culturele activiteiten en betalingen van het lidmaatschap.

Toegang tot de gegevens hebben alleen de secretaris en de penningmeester van Angrisa. De gegevens worden opgeslagen op adequaat beveiligde systemen. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De verantwoordelijke persoon voor de registratie, verwerking en beveiliging van deze gegevens, de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), is de secretaris van Angrisa. De gegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap en zolang er nog niet betaalde lidmaatschapsbijdragen zijn. Leden hebben recht op inzage of directe verwijdering van hun gegevens. Verwijdering van gegevens houdt tevens in het opzeggen van het lidmaatschap. Zij kunnen daartoe een mail sturen naar info@angrisa.nl.

Deel deze pagina