Archief


Angrisa beschikt over een uitgebreid papieren en digitaal archief dat in te zien is tijdens de inloopochtenden (zie de Homepagina voor info).


De hoofdindeling van het archief is hieronder weergegeven:

1. Vroege Geschiedenis Engelen, veldslagen, archeologie en forten
2. Gemeente- en Bestuursraad
3. Oorlog 1940-1945
4. N.H. Kerk + opgravingen + kerkhof
5. R.K. Lambertuskerk en parochie
6. Pensionaat + basisonderwijs
7. Huizen + straten + (oud)bewoners Engelen
8. Kasteeltje Meerwijk
9. Engelenburcht + BLIZO + verenigingen +feestdagen
10. Waterlopen en plassen+ bruggen/ponten/sluizen
10. (vervolg) Waterlopen en plassen + Storm/Hoogwater
10. (vervolg) Kaarten + luchtfoto’s
11. Haverleij
12. Bokhoven
13. Directe omgeving (o.a. CHV)
Archief Toneelclub “Trammelant”
Archief Carnavalsvereniging “De Terpers”
Archief F.C. Engelen
Archief Driekoningen

De bibliotheek bestaat uit een grote hoeveelheid boeken, naslagwerken en krantenartikelen en o.a. de volgende tijdschriften:

  • Tweeterp
  • Met Gansen Trou (Onsenoort)
  • Vutternieuws
  • De Terperkrant
  • Bossche Bladen
  • Video’s en dia’s

Daarnaast beschikt Angrisa over een beperkte hoeveelheid historische en archeologische voorwerpen die alleen op afspraak zijn te bezichten. Vanwege de geringe ruimte die ons ter beschikking staat kan Angrisa alleen kleine voorwerpen bewaren.

Angrisa is momenteel druk bezig met de digitalisering van het papieren archief, de dia’s en foto’s. Een deel is inmiddels ook via de fotopagina te bekijken.