Collectie Overzicht


Angrisa beschikt over een uitgebreid papieren en digitaal archief dat in te zien is tijdens de inloopochtenden (zie de Homepagina voor info).


De hoofdindeling van het archief is hieronder weergegeven:

1. Vroege Geschiedenis Engelen, veldslagen, archeologie en forten
2. Gemeente- en Bestuursraad, NUTS, Politie/Brandweer, Annexatie
2. (vervolg) Zorg, Welzijn, Milieu, Burgerlijke Stand
3. Oorlog 1940-1945
4. N.H. Kerk + opgravingen + kerkhof
5. R.K. Lambertuskerk en parochie
6. Pensionaat + basisonderwijs
7. Huizen, straten, wijken, nieuwbouwprojecten, kaarten/luchtfoto’s
8. Personen, (oud)bewoners Engelen, ondernemingen
9. Engelenburcht, BLIZO, verenigingen, feestdagen, cultuur
10. Waterlopen en plassen, bruggen/ponten/sluizen
10. (vervolg) Storm/Hoogwater
11. kasteel Meerwijk
12. Bokhoven
13. Directe omgeving (o.a. CHV)
Archief Toneelclub “Trammelant”
Archief Carnavalsvereniging “De Terpers”
Archief F.C. Engelen
Archief Driekoningen
Archief Seniorenvereniging

Onze bibliotheek bestaat uit een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, krantenartikelen enz. met o.a.:

  • Boeken en naslagwerken (Boekencollectie pagina)
  • Tweeterp (website Tweeterp in samenwerking met Angrisa)
  • Met Gansen Trou (Onsenoort)
  • Vutternieuws (FC Engelen)
  • De Terperkrant (Carnavalskrant)
  • Bossche Bladen
  • Video’s (Angrisa Youtube kanaal)

Angrisa is momenteel druk bezig met de digitalisering van het papieren archief, de dia’s en foto’s. Een deel is inmiddels al via de Beeldcollectie pagina te bekijken.

Daarnaast beschikt Angrisa over een beperkte hoeveelheid historische en archeologische voorwerpen die alleen op afspraak zijn te bezichten. Vanwege de geringe ruimte die ons ter beschikking staat kan Angrisa alleen kleine voorwerpen bewaren.

Sinds kort is ons volledige archief van gedigitaliseerde Tweeterpen vanaf 1964 gepubliceerd via een samenwerkingsverband met de website van de Tweeterp.