Archief


Angrisa beschikt over een uitgebreid papieren archief dat in te zien is tijdens de inloopochtenden (zie de Homepagina voor info).De hoofdindeling van het archief is hieronder weergegeven:

1. Geschiedenis Engelen tot 1945
2. Gemeente- en Bestuursraad
3. Oorlog 1940-1945
4. N.H. Kerk + opgravingen + kerkhof(begraafplaats)
5. R.K. Lambertuskerk
6. Pensionaat + basisonderwijs
7. Huizen + straten + Oud Engelen + bewoners Engelen
8. Vesting Crevecoeur
9. Engelenburcht + BLIZO + verenigingen
10. Waterlopen + Engelermeer + Vutter
11. Haverleij
12. Bokhoven
Archief Toneelclub “Trammelant”
Archief Carnavalsvereniging “De Terpers”
Archief heer St. Murraij
Archief Jeanne de Rooij – Willemse
Archief Marielle van Bentum

Voor een verdere detaillering van de indeling zie:
Archiefindeling Angrisa

Angrisa is momenteel druk bezig met de digitalisering van het papieren archief. Een deel is inmiddels ook via de fotopagina te bekijken.