Collectie Overzicht


Angrisa beschikt over een uitgebreid archief dat in te zien is tijdens de inloopochtenden (zie de Homepagina voor info).


De hoofdindeling van het archief is hieronder weergegeven:

1. Vroege Geschiedenis Engelen, veldslagen, archeologie en forten
2. Gemeente- en Bestuursraad, NUTS, Politie/Brandweer, Annexatie
2. (vervolg) Zorg en Welzijn, Blindenzorg (BLIZO), Natuur en Milieu
3. Oorlog 1940-1945
4. N.H. Kerk + opgravingen + kerkhof
5. R.K. Lambertuskerk en parochie
6. Pensionaat + basisonderwijs
7. Huizen, straten, wijken, nieuwbouwprojecten, kaarten/luchtfoto’s
8. Personen, (oud)bewoners Engelen, Burgerlijke Stand, ondernemingen
9. Engelenburcht, verenigingen, feestdagen, carnaval, cultuur
10. Waterlopen en plassen, bruggen/ponten/sluizen
10. (vervolg) Storm/Hoogwater
11. kasteel Meerwijk
12. Bokhoven
13. Directe omgeving (o.a. CHV)
Archief Toneelclub “Trammelant”
Archief Carnavalsvereniging “De Terpers”
Archief F.C. Engelen
Archief Driekoningen
Archief Seniorenvereniging
Bidprentjes
Prentbriefkaarten
Angrisa bestuursarchief

Onze bibliotheek bestaat uit een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, krantenartikelen enz. met o.a.:

Angrisa heeft haar volledige papieren archief, de dia’s en foto’s gedigitaliseerd. Een deel daarvan is via de Beeldcollectie pagina te bekijken voor alle bezoekers van de website. Als ingelogd Angrisalid krijgt u toegang tot het volledige digitale archief en de Bidprentjes en Prentbriefkaarten collectie.

Daarnaast beschikt Angrisa over een beperkte hoeveelheid historische en archeologische voorwerpen die alleen op afspraak zijn te bezichten. Foto’s daarvan zijn ook in de digitale collectie terug te vinden. Vanwege de geringe ruimte die ons ter beschikking staat kan Angrisa alleen kleine voorwerpen bewaren.

Ons volledige archief van gedigitaliseerde Tweeterpen vanaf 1964 is gepubliceerd via een samenwerkingsverband met de website van de Tweeterp.

Deel deze pagina