Publicaties

Onderstaande publicaties zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@angrisa.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Angrisa Nieuws

Nieuwsbrief van Angisa Heemkundekring Engelen. Verschijnt 3 maal per kalenderjaar en is gratis voor onze leden. Losse gedrukte nummers in de vrije verkoop € 2,50 per stuk.

De nummers 1 t/m 10 zijn gratis in PDF-formaat te downloaden vanaf de kolom rechts op deze pagina. Tevens vindt u daar oude uitgaven van Diezekrant (wordt niet langer uitgegeven).

Engelen Grensdorp aan de Dieze

Een uniek naslagwerk waarmee zo compleet mogelijk de geschiedenis van Engelen is vastgelegd in een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd boek onder redactie van Jac. Biemans, Bertie Geerts, Rob Gruben en Marianne Sturm-Vos.Een uitgave uit 2011 van Werkgroep Engelenboek en Angrisa Heemkundekring Engelen. Ingebonden, 256 blz.

 Prijs: € 29,95.

De Kindercanon van Engelen.

Op de basisscholen in Engelen is extra aandacht geschonken aan de historie van Engelen. De kinderen van kindcentrum de Matrix hebben een canon van Engelen samengesteld.Een uitgave uit 2015.

Prijs: € 10,00.


De Nacht Wacht 1939 – 1945

Kent u het verhaal van het verongelukte vliegtuig in het klein polderke tijdens de tweede wereldoorlog? Twee bemanningsleden liggen begraven op het kerkhof van Engelen. Dit vliegtuig had een geheime opdracht en had drie Nederlandse geheime agenten aan boord. Het volledige verhaal is te lezen in “De Nacht Wacht”.Auteurs Graham Dugdale en Frans Lucas. Een uitgave uit 2004 van 166 blz.

Prijs: € 10,00.

Engelen in oorlogstijd 1940 – 1945

Uit vele bronnen is een beeld geschetst van de oorlogsjaren in Engelen. De geciteerde bronnen zijn onder andere een dagboek van Pastoor Serrarens, krantenberichten, interviews, en de nog overgebleven archieven uit die tijd. Door Ton Verlaat. Een uitgave van april 1995.

Prijs € 1,00.


Parochie St. Lambertus Engelen 1933 – 1983

Een uitgave van de Vereniging Heemkundekring Onsenoort, gepubliceerd in “Met Gansen Trou”, uit oktober 1983 ter gelegenheid van het feit dat de St. Lambertuskerk 50 jaar geleden was ingewijd. Het geeft een compact maar zeer compleet beeld van de geschiedenis van het kerkelijk leven vanaf het jaar 815 tot 1983. Auteurs A. Heimeriks, H. vd. Grint, A. Vermeijden en A. Verlaat.

Prijs € 1,00.

Pensionaat O.L.V van Lourdes te Engelen 1826 – 1953

Fragmenten uit de geschiedenis van het Pensionaat. Verzameld ter gelegenheid van de reünie op 20 september 1987 en herzien in februari 1999 door A. Heimeriks – van Dinter, Heemkundekring “Onsenoort”, afdeling Engelen. 24 blz.

Prijs € 1,00.

Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen

De bevrijding van het dorp Engelen tijdens de tweede wereldoorlog heeft meerdere slachtoffers gemaakt. Lees alles over deze slachtoffers in dit boekje. Door Ans verlaat. Een uitgave uit 1999 van Heemkundekring Onsenoort, 40 blz.

Prijs: € 1,00.De oude Lambertus – Geschiedenis van de protestantse kerk in Engelen

Gratis in PDF vorm te downloaden boek over Engelen en de Protestantse Lambertuskerk.

Door Ans Vermeijden en Kees van Grootheest.

Een uitgave van de Protestantse Gemeente Engelen uit 2008. 80 blz.


Tussen Dieze en de Meer

Dit boek is te bestellen bij Corrie de Bie,
tel. 06 3333 5400.

Een boek vol jeugdherinneringen uit Engelen van voor en na de oorlog, beschreven vanuit de belevingswereld van een kind. Onderwerpen als kattekwaad, school, spel en vrije tijd krijgen ruim de aandacht. Het boek is rijk geillustreerd met foto’s. Auteur Bert de Bie. Een uitgave uit december 2000.                 Prijs € 13,00.

Naar boven

Onderstaande uitgaven zijn niet via Angrisa te bestellen maar wellicht nog te vinden op Bol.com, Boekwinkeltjes.nl of Marktplaats.nl

Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 1

71 pagina’s met ansichten / foto’s van Engelen en Bokhoven in oude tijden voorzien van enkele regels commentaar door Bertie Geerts.
Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1993.

Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 2

Vervolguitgave op deel 1 (zie hierboven). 72 pagina’s met ansichten / foto’s van Engelen en Bokhoven in oude tijden voorzien van anecdotes en informatie door Bertie Geerts.
Europese Bibliotheek Zaltbommel, 2001.

Ned. Hervormde Kerk Engelen 1587 – 1987

Een uitgave van de Vereniging Heemkundekring Onsenoort, gepubliceerd in “Met Gansen Trou”, uit september 1987, waarin de geschiedenis van de Ned. Hervormde Kerk wordt beschreven. Auteurs A. Heimeriks en A. Verlaat.
Een Gravure Hogenberg “Engelen”

Samengesteld door Ton van de Mortel. Het boekje geeft een kijk op een aantal belangrijke gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog. Hard cover, gebonden, 120 blz. Samengesteld door Ton van de Mortel.
Drukkerij Wilco Amersfoort, 2008.