Publicaties

Onderstaande publicaties zijn te bestellen via Angrisa. Gebruik daarvoor het bestelformulier onder aan deze pagina. Wilt u graag meer informatie, stuur uw vraag dan naar info@angrisa.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Engelen Oktober 1944 tijd van verdriet

Aan de Achterstraat in Engelen bevindt zich een grafmonument met daarop achttien namen, van de slachtoffers die hier begraven zijn in oktober 1944.
Hun namen komen ook terug in de namen van de straten rond het 29 Oktoberplein in Engelen.

Dit boek gaat over de geschiedenis van Engelen in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de zwarte periode, die de inwoners van Engelen en Bokhoven eind oktober 1944 doormaakten. In het boek is extra aandacht voor de slachtoffers, die in en rond Engelen zijn gevallen.

Geschreven door Frans Lucas. Uitgegeven door Angrisa Heemkundekring Engelen in september 2023.

Formaat 21 x 21 cm, gelijmd met slappe kaft, 120 blz.
Prijs voor Angrisa leden: € 15,00
Prijs voor niet-leden: € 17,50

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Engelen tussen bevrijding en vrijheid

In de nacht van 4 op 5 november 1944 vertrokken de Duitsers uit Engelen en trokken zich terug over de Maas. In de loop van de dag arriveerden de eerste Engelsen. Daarmee brak echter nog lang geen tijd aan van vrede en veiligheid. Tot de Duitse overgave op 5 mei 1945 lagen de beide dorpen geregeld onder vuur.

Dit boek gaat over wat er hier in de maanden tussen bevrijding en vrijheid gebeurde. Er liepen veel militairen rond: Engelsen, Polen en vooral Canadezen. Aan hun organisatie en belevenissen wordt volop aandacht besteed. In intermezzo’s komen bovendien zaken aan de orde, die verweven bleken te zijn met de dagelijkse beslommeringen en tegelijkertijd voor ons in deze tijd boeiend om te lezen en zien!

Geschreven door Wilton Desmense. Uitgegeven door Angrisa Heemkundekring Engelen in oktober 2020.

Formaat 21 x 21 cm, gelijmd met slappe kaft, 120 blz.
Prijs voor Angrisa leden: € 12,50
Prijs voor niet-leden: € 15,00

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Oorlogsvrijwilliger Garde Jager Veteraan

Cees Somers schreef dit boek over zijn vader Kees Somers. Het grootste deel is gewijd aan het Indië-dagboek van Kees, die eind jaren veertig in Nederlands-Indië deel uitmaakte van het daar ingezette Regiment Jagers. De eerste hoofdstukken behelzen een familiegeschiedenis vanaf 1800. Daarin passeren Engelen en het veer uitgebreid de revue. We lezen over de aankoop van de boerderij van Somers en het bijbehorende pontveer, hoe de Dieskant in 1944 werd bevrijd en slachtoffers maakte en over de bevrijding van Engelen.
Het laatste deel van het boek behandelt de terugkeer van Kees op de Dieskant in 1948, zijn huwelijk en carrière bij de Rijkspolitie en Recherche in ’s-Hertogenbosch.

Bij ieder hoofdstuk hoort een fotokatern en het boek wordt afgesloten met een aantal bijlagen die nader ingaan op dit unieke leven van een gewone jongen uit Engelen.

Geschreven en uitgegeven onder eigen beheer door Cees Somers in december 2020.

Formaat ca. A4, ingebonden met harde kaft, ca. 500 blz.
Prijs: € 29,50

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Engelen en Bokhoven bevrijd

Het boek bevat een historisch overzicht van de Tweede Wereldoorlog met bijzondere portretten van slachtoffers en oorlogsherinneringen van Engelenaren en Bokhovenaren. Met een voorwoord van burgemeester Jack Mikkers van ‘s-Hertogenbosch.

Geschreven door historicus Kees van den Oord van Heemkundekring Onsenoort en voormalig Angrisa voorzitter Frans Lucas in samenwerking met Angela van den Dungen. Uitgegeven door Engelens Belang in oktober 2019.

Formaat 17 x 24 cm, geniet met slappe kaft, 52 blz.
Prijs: € 5,00

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Meerwijk Buitenleven aan de Dieskant

In dit boek volgen we de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn bewoners. Kort na het midden van de achttiende eeuw verrees aan de Dieskant tegenover het dorp Engelen de buitenplaats ‘Meerwijk’, een van de eerste landhuizen van Nederland in Tudorstijl. Het werd in 1901 helaas grotendeels gesloopt, waardoor veel van de monumentale waarde verloren is gegaan.
In 1921 werd het gebouw omgevormd tot woonhuis. Naast Yab Yum in Amsterdam en Boccaccio in Laren was Meerwijk in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw de meest exclusieve sexclub van ons land. Wereldsterren als Fats Domino, Bill Haley en Roy Orbison verzorgden er optredens.

Het boek is geschreven door de in Engelen geboren Bertie Geerts en Rob Gruben met een voorwoord van Fred Vogelzang van de Nederlandse Kastelenstichting. Jac. Biemans verzorgde de beeldredactie. Een uitgave uit 2019.

Formaat 21 x 28 cm, gebonden met harde kaft, 232 blz.
Prijs: € 29,95

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Dit boek is ook te koop via boekhandel Heinen in ‘s-Hertogenbosch.

Engelen Grensdorp aan de Dieze

Een uniek naslagwerk waarmee zo compleet mogelijk de geschiedenis van Engelen is vastgelegd in een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd boek onder redactie van Jac. Biemans, Bertie Geerts, Rob Gruben en Marianne Sturm-Vos. Het boek is geschreven door een tiental kenners van allerlei aspecten van de geschiedenis van dit dorp.
Een uitgave uit 2011 van Werkgroep Engelenboek en Angrisa Heemkundekring Engelen.

Formaat 24,5 x 29,5 cm, gebonden met harde kaft, 256 blz.
Prijs: € 29,95.

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Tussen Dieze en de Meer

Een boek vol jeugdherinneringen uit Engelen van voor en na de oorlog, beschreven vanuit de belevingswereld van een kind. Onderwerpen als kattekwaad, school, spel en vrije tijd krijgen ruim de aandacht. Het boek is rijk geillustreerd met foto’s. Auteur Bert de Bie.
Derde druk, december 2001 met extra hoofdstukken De Haverleij en Wild en vogels in de polder.
Formaat A4, slappe kaft, 94 blz.

Prijs voor niet-leden € 17,50.
Prijs voor leden € 15,00.

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 2

Vervolguitgave op deel 1 (zie elders op deze pagina). 72 pagina’s met ansichten / foto’s van Engelen en Bokhoven in oude tijden voorzien van anecdotes en informatie door Bertie Geerts.
Europese Bibliotheek Zaltbommel, 2001.

Formaat A5, harde kaft, 80 blz.
Prijs € 10,00.

R.K. Kerk Sint Lambertus Engelen. Relikwie foto’s met beschrijving en biografieën der Heiligen.

Beschrijving met foto’s van 24 relikwieën met de certificaten van echtheid die zich in de collectie van de R.K. St. Lambertuskerk te Engelen bevinden.
Door Albé van Heyst met een voorwoord van pastoor Fons Boom. Vertalingen van de Latijnse teksten door Wilton Desmense.
Een uitgave van Angrisa uit 2010.

Formaat A5, geniet met slappe kaft, 52 blz.
Prijs € 5,00.

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

De Kindercanon van Engelen.

Op de basisscholen in Engelen is extra aandacht geschonken aan de historie van Engelen. De kinderen van kindcentrum de Matrix hebben een canon van Engelen samengesteld. Een uitgave uit 2015.

Formaat 16 x 21 cm, spiraalrug met slappe kaft, 127 blz.
Prijs: € 5,00.

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

De Nacht Wacht 1939 – 1945

Kent u het verhaal van het verongelukte vliegtuig in het klein polderke tijdens de tweede wereldoorlog? Twee bemanningsleden liggen begraven op het kerkhof van Engelen. Dit vliegtuig had een geheime opdracht en had drie Nederlandse geheime agenten aan boord. Het volledige verhaal is te lezen in “De Nacht Wacht”.
Auteurs Graham Dugdale en Frans Lucas.
Een uitgave uit 2004.

Formaat 15 x 21 cm, gelijmde rug met slappe kaft, 166 blz.
Prijs: € 10,00.

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Engelen in oorlogstijd 1940 – 1945

Uit vele bronnen is een beeld geschetst van de oorlogsjaren in Engelen. De geciteerde bronnen zijn onder andere een dagboek van Pastoor Serrarens, krantenberichten, interviews, en de nog overgebleven archieven uit die tijd.
Door Ton Verlaat. Tweede verbeterde druk maart 2020.

Formaat A5, geniet met slappe kaft, 40 blz.
Prijs € 5,00. TIJDELIJK UITVERKOCHT

Bekijk enige voorbeelden van pagina’s uit dit boek

Parochie St. Lambertus Engelen 1933 – 1983

Een uitgave van de Vereniging Heemkundekring Onsenoort, gepubliceerd in “Met Gansen Trou”, uit oktober 1983 ter gelegenheid van het feit dat de St. Lambertuskerk 50 jaar geleden was ingewijd. Het geeft een compact maar zeer compleet beeld van de geschiedenis van het kerkelijk leven vanaf het jaar 815 tot 1983. Auteurs A. Heimeriks, H. vd. Grint, A. Vermeijden en A. Verlaat.

Formaat A5, geniet met slappe kaft, 20 blz.
Prijs € 1,00.

Pensionaat O.L.V van Lourdes te Engelen 1826 – 1953

Fragmenten uit de geschiedenis van het Pensionaat. Verzameld ter gelegenheid van de reünie op 20 september 1987 en herzien in februari 1999 door A. Heimeriks – van Dinter, Heemkundekring “Onsenoort”, afdeling Engelen.

Formaat A5, geniet met slappe kaft, 24 blz.
Prijs € 1,00. TIJDELIJK UITVERKOCHT

Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen

De bevrijding van het dorp Engelen tijdens de tweede wereldoorlog heeft meerdere slachtoffers gemaakt. Lees alles over deze slachtoffers in dit boekje.
Door Ans verlaat. Een uitgave uit 1999 van Heemkundekring Onsenoort.

Formaat A5, geniet met slappe kaft, 40 blz.
Prijs: € 1,00.De oude Lambertus – Geschiedenis van de protestantse kerk in Engelen

Gratis in PDF vorm te downloaden boek over Engelen en de Protestantse Lambertuskerk.

Door Ans Vermeijden en Kees van Grootheest.

Een uitgave van de Protestantse Gemeente Engelen uit 2008. 80 blz.


Angrisa tijdschriften

Achtereenvolgens uitgegeven onder de naam Diezekrant, Angrisa Nieuws, Nieuw(s) en sinds december 2021 HeemWee. Verschijnt 3 maal per kalenderjaar en is gratis voor onze leden.

De uitgaven t/m 2019 zijn gratis in PDF-formaat te downloaden vanaf de kolom rechts op deze pagina (ingelogde leden vinden daar alle verschenen uitgaven).

Naar boven

Onderstaande uitgaven zijn niet via Angrisa te bestellen maar wellicht nog te vinden op Bol.com, Boekwinkeltjes.nl of Marktplaats.nl

Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd (deel 1)

71 pagina’s met ansichten / foto’s van Engelen en Bokhoven in oude tijden voorzien van enkele regels commentaar door Bertie Geerts.
Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1993.

Ned. Hervormde Kerk Engelen 1587 – 1987

Een uitgave van de Vereniging Heemkundekring Onsenoort, gepubliceerd in “Met Gansen Trou”, uit september 1987, waarin de geschiedenis van de Ned. Hervormde Kerk wordt beschreven. Auteurs A. Heimeriks en A. Verlaat.
Een Gravure Hogenberg “Engelen”

Samengesteld door Ton van de Mortel. Het boekje geeft een kijk op een aantal belangrijke gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog. Hard cover, gebonden, 120 blz. Samengesteld door Ton van de Mortel.
Drukkerij Wilco Amersfoort, 2008.


Bestelformulier

  Hierbij wens ik het volgende te bestellen (vink aan welke boeken u wilt bestellen):

  Engelen Oktober 1944, tijd van verdriet (Angrisa leden Euro 15,00; niet-leden Euro 17,50)Engelen tussen bevrijding en vrijheid (Angrisa leden Euro 12,50; niet-leden Euro 15,00)Oorlogsvrijwilliger Garde Jager veteraan (Euro 29,50)Engelen en Bokhoven bevrijd (Euro 5,00)Meerwijk, Buitenleven aan de Dieskant (Euro 29,95)Engelen, Grensdorp aan de Dieze (Euro 29,95)Tussen Dieze en de Meer (Angrisa leden Euro 15,00; niet-leden Euro 17,50)Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd deel 2 (Euro 10,00)R.K. Kerk Sint Lambertus Engelen. Relikwie foto's met beschrijving en biografieën der Heiligen (Euro 5,00)De Nacht Wacht 1939 - 1945 (Euro 10,00)De Kindercanon van Engelen (Euro 10,00)Parochie St. Lambertus Engelen 1933 – 1983 (Euro 1,00)


  Eventuele opmerkingen (b.v. op welke dinsdag u wilt langskomen):

  Velden met * zijn verplicht

  Na ontvangst van uw bestelling krijgt u van ons z.s.m. een email ter bevestiging.
  Indien u 'Verstuur mijn bestelling per post' heeft aangegeven informeren wij u daarin ook over het totaalbedrag inclusief de verzendkosten en het rekeningnummer waarop u de betaling kunt overmaken.


  Deel deze pagina