100 jaar

Uitgelicht

De Canadese veteraan Len van Roon wordt 1 december aanstaande 100 jaar. In december en januari 1944/’45 was hij regelmatig in Engelen en Bokhoven actief als ObservatiePost Assistent. In het bijgaande filmpje wordt daarover verteld. Len wil op zijn verjaardag geen groot feest, maar zou het schitterend vinden veel kaarten in zijn brievenbus aan te treffen, zeker als ze uit Nederland komen, waar zijn ouders geboren zijn.

Het adres is:

Len Van Roon, Sr.
1018 Charleswood Road
Winnipeg, MB R3R 3X2
CANADA

Posttarief voor kaarten tot 20 g: Internationaal 1 (= € 1,55).

Deel deze pagina

Resultaat Rabo ClubSupport aktie

Namens de Rabobank ontvangt Angrisa bijna 400 Euro voor het opstarten van het stambomen-project waarmee wij bidprentjes, foto’s en genealogische gegevens digitaal aan elkaar zullen gaan koppelen. Zo wordt de geschiedenis van Engelense families zichtbaar gemaakt.
Met bedrag zijn wij o.a. in staat de programmatuur die daarvoor nodig is aan te schaffen en wij bedanken iedereen hartelijk die op ons heeft gestemd!

Deel deze pagina

Plus Spaaractie

De Plus Supermarkt spaaractie loopt op een einde.
De laatste spaarweek was t/m zaterdag 13 november, spaarpunten inwisselen kan nog steeds t/m zaterdag 20 november.

Hebt u nog punten, wij komen ze graag ophalen! Een telefoontje naar 073-6311702 of een email naar info@angrisa is voldoende!

Inleveren kan ook op de bekende adressen:

  • Vlacie 5 Engelen
  • Parcivalring 199 Slot Haverleij
  • St. Lambertusstraat 17 Engelen

Nu al willen wij iedereen bedanken voor het meesparen!

Deel deze pagina

3e druk ‘Tussen Dieze en de Meer’ nu ook te bestellen via Angrisa

In overleg met Corrie de Bie, weduwe van de schrijver Bert de Bie van het boek ‘Tussen Dieze en de Meer‘, is afgesproken dat dit boek voortaan ook via Angrisa kan worden besteld. Het is inmiddels op de Publicaties pagina en het bestelformulier van onze website terug te vinden. Ook is daar een Preview van enige pagina’s uit het boek te zien. Het gaat om de 3e druk uit 2001 van dit boek van 94 blz. waar nog een tweetal nieuwe hoofdstukken aan zijn toegevoegd over de Haverleij en de Natuur in de Polder.

Deel deze pagina

HeemWee is de nieuwe naam van ons tijdschrift

Onlangs brachten we het nul-nummer uit van ons spiksplinternieuwe tijdschrift. Omdat we daar nog geen passende naam voor hadden, hielden we een prijsvraag onder onze leden met de vraag om met suggesties te komen. Tijdens de ledenvergadering op 31 oktober 2021 werd de nieuwe naam van onze nieuwsbrief onthuld. Als winnaar kwam uit de bus Charles ter Ellen met de naam “HeemWee”. We plaatsen de toelichting op deze naam uit de mond van Charles zelf:

“Mijn voorstel voor de nieuwe naam van jullie blad is: HeemWee. Het is een niet bestaand woord dat in eerste instantie doet denken aan heimwee; een gevoel van verlangen naar een plaats, een tijd die niet meer is. Bovendien is het in deze vorm, met twee hoofdletters geschreven, samengesteld uit de woorden Heem en Wee. ‘Heem’ is natuurlijk het werkveld, de bestaansreden van Angrisa. Eén van de betekenissen van wee is de drang om ‘de nakomeling’ naar buiten te ‘persen’. Ik gebruik hier bewust het woord persen omdat het zo ook associaties oproept met de gedrukte pers. Ook kan de samenstelling van Heem en Wee als een verwijzing gezien worden naar het Wel en Wee dat via het blad gedeeld wordt. Tenslotte rest mij de wens uit te spreken; dat zowel de keuze van de naam van het blad als de productie ervan, voor u allen geen ‘al te zware bevalling’ zal zijn”.

In deze toelichting van Charles ligt alles besloten en als bestuur zijn wij enorm blij en trotst met dit resultaat. Ook de andere mensen die namen hebben ingestuurd willen we op deze plaats hartelijk danken voor hun creativiteit en betrokkenheid. Het is mooi dat heemkundekring Angrisa en haar tijdschrift in korte tijd een vaste plaats in zowel de Tweeterp als de dorpsgemeenschap hebben gevonden!

Deel deze pagina

Goed bezochte ledenvergadering 2021

Op 31 oktober werd dan toch de langverwachte ledenvergadering gehouden in de Engelenburcht. Oorspronkelijk stond deze gepland voor begin 2020 maar door de Corona maatregelen moest ze keer op keer worden uitgesteld. Aan de ingang werd gecontroleerd op de Corona QR-code en dat zal wellicht voor sommigen toch weer een drempel zijn geweest. De opkomst was iets minder als de laatste vergadering in 2019 maar desalniettemin kan de vergadering als geslaagd worden beschouwd.

Het nieuwe
bestuurslid
Jan Selier

Tijdens de vergadering werd een wisseling van het bestuur voorgesteld en geaccordeerd door de leden: Caroline ter Ellen stopt en zij wordt opgevolgd door Jan Selier, die zich daarnaast ook kandidaat heeft gesteld voor de bestuursraad.

Na het officiële gedeelte voor de leden hield Wilton Desmense een lezing over zijn boek ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid’. Deze lezing was ook voor niet-leden toegankelijk en de zaal stroomde dan ook weer wat voller. De zeer boeiende lezing werd duidelijk gewaardeerd, niet in de laatste plaats door de getoonde filmfragmenten waarin het Canadese leger te zien was in Engelen. Ook een korte onderbreking door het uitvallen van de beamer deed de aandacht van het publiek niet verslappen.

Tenslotte werd er na de lezing nog gezellig nagepraat met een kop koffie of een drankje en waren diverse boekuitgaven van Angrisa te koop, waaronder uiteraard ook het boek van Wilton.

Deel deze pagina

Rabo Club Support

Graag brengen we de Rabo Club Support Actie weer onder uw aandacht.

Tot 25 oktober kunnen klanten van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. ook dit jaar weer hun stem uitbrengen op hun favoriete lokale vereniging.

Angrisa zet zich in om het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed meer bekendheid te geven. Door belangstelling te wekken voor de eigen streek levert Angrisa een bijdrage aan de lokale identiteit van Engelen.

Angrisa wil de archieven meer toegankelijk maken voor belangstellenden in de geschiedenis van Engelen. Om dit te bewerkstelligen zoeken we mogelijkheden om bidprentjes, foto’s en genealogische gegevens aan elkaar te koppelen. Zo wordt de geschiedenis van Engelense bewoners digitaal ontsloten.
Dit alles rekening houdend  met de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Bent u klant van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. dan willen wij u graag vragen uw stem uit te brengen op Angrisa Heemkundekring Engelen. In de Rabo App (Service => Zelf regelen => Lidmaatschap) op uw telefoon of op deze pagina: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport ziet u hoe u kunt stemmen.

Deel deze pagina

Ledenvergadering Angrisa

Op zondag 31 oktober vindt in de Engelenburcht de jaarlijkse Ledenvergadering van Angrisa plaats. Deze heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk gooit corona nu geen roet in het eten. Eventueel nog geldende beperkingen zullen in acht worden genomen. De zaal gaat om 14.15 uur open, de vergadering begint om 14.30 en duurt tot 15.15 uur. De agenda is te vinden op https://www.angrisa.nl/activiteit/ledenvergadering-onder-voorbehoud/?instance_id=1986.

Na een korte pauze volgt om 15.30 uur een lezing over Engelen tussen Bevrijding en Vrijheid door Wilton Desmense; voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen inclusief koffie/thee € 4. Aanmelden per e-mail (info@angrisa.nl) of telefonisch (073 6311702).

Let op: Voor zowel de ledenvergadering als de lezing dient u uw Coronabewijs (QR-code) en uw legitimatiebewijs aan de ingang van de Engelenburcht te kunnen tonen (regels horeca-gelegenheid).

De lezing zou eigenlijk vorig jaar gehouden moeten zijn, voorafgaand aan de verschijning van het gelijknamige boekje. Het is allemaal anders gelopen dan gepland. Gevolg is dat het accent op 31 oktober vooral zal liggen op het tonen van bijzondere filmbeelden, foto’s en schilderingen, zowel van Engelen als van de bij de toenmalige gebeurtenissen betrokken naaste omgeving, o.a. Bokhoven, Empel, Vlijmen en Vught. Enkele Canadese militairen krijgen daarbij bijzondere aandacht: zij waren in Engelen en hebben daarvan getuigd met pen, penseel of camera. Een van hen, Len van Roon, hoopt op 1 december zijn honderdste verjaardag te vieren. Op panelen in de zaal zal ook het nodige te zien zijn en tevens is er gelegenheid het boekje aan te schaffen evenals andere publicaties van Angrisa. We hopen op 31 oktober velen in de Engelenburcht te ontmoeten

Stilstaand beeld uit een film van sergeant Mike Angelo van de Canadian Film and Photo Unit met activiteiten van een Canadees regiment in Engelen (bron: Canadian Army Newsreel 52)
Deel deze pagina

Onthulling nieuw beeldje op pleintje bij de protestantse kerk.

Vrijdagmiddag 24 september werd op het pleintje bij de protestantse kerk een nieuw beeldje onthuld. In 1996 was daar een door Caro Schaars gemaakte sculptuur geplaatst, bij gelegenheid van 25 jaar samenvoeging van Engelen-Bokhoven en Den Bosch.
Toen Eva Jordans en Suze Lavell op een ochtend in 2009 gingen spelen, ontdekten zij dat het bronzen kunstwerk, dat twee hand-in-hand voorttrekkende engelen voorstelde, was verdwenen.
De sindsdien kaal gebleven sokkel is nu, mede dankzij de inzet van de Bestuursraad, weer voorzien van een mooie opbouw: een reconstructie van de complete oude Lambertuskerk, waarvan het koor nog steeds als kerkje in gebruik is. De vormgeving van dit miniatuur kunststof kerkje is te danken aan bouwhistoricus Jan Viguurs van Erfgoed Den Bosch.

Nadat Yvonne Schram, voorzitter van de Bestuursraad, de aanwezigen welkom had geheten, verwijderde wethouder Huib van Olden samen met haar de verhullende gemeentevlag van Engelen van het beeld. Daarna werd nog het woord gevoerd door dominee Marloes Meijer en door de voorzitter van Angrisa Rob Gruben, die respectievelijk iets vertelden over de huidige en de historische functie van de “Oude Lambertus”.

Deel deze pagina

Veel belangstelling voor rondwandeling tijdens Open Monumentendag

De door Angrisa georganiseerde rondwandeling door de oude kern van Engelen tijdens Open Munumentendag op 12 september j.l. trok maar liefst 62 bezoekers. De gidsen Rob Gruben, Wilton Desmense en Frans Lucas verzorgden in totaal 8 rondleidingen van elk ca. 45 minuten, beginnend in de pastorie en eindigend in de beide kerken die Engelen rijk is. In de Protestanse kerk werd bovendien een interessant filmpje getoond over de geschiedenis van de kerk. Het weer speelde ook prima mee, niet te warm en niet te koud en vooral: geen regen. Leuk detail was dat er ook regelmatig Engelenaren op de route te vinden waren, werkend in de tuin, of gewoon aan de wandel, die enthousiast een duit in het zakje deden bij de verhalen die de gidsen vertelden. Angrisa dankt natuurlijk ook alle vrijwilligers van de Protestantse gemeente en de RK parochie die hebben bijgedragen aan het succes van deze dag!

Deel deze pagina