Fotopagina met Online Collectie nu in de lucht

Angrisa is al geruime tijd bezig geweest (en nog) met de digitalisering van haar archief. Daarvoor zijn vrijwilligers bezig met scannen en bewerken van de foto’s, is een nieuw collectieregistratie gecontracteerd bij Erfgoed Brabant en is deze nieuwe website in gebruik genomen om de gedigitaliseerde foto’s en documenten ook op Internet te kunnen tonen. Inmiddels zijn nu ruim 500 items opgevoerd in het nieuwe systeem en was de tijd rijp om de fotopagina op de website in de lucht te brengen met dit eerste resultaat.
Wat er nu te zien is , is slechts het topje van de ijsberg. Het archief bevat nog duizenden foto’s en documenten en het verwerken daarvan zal zeker nog jaren vergen. We gaan daarom gestaag door en de scans die ervoor klaar zijn zullen met enige regelmaat worden toegevoegd aan de Online Collectie.

Wij nodigen eenieder vanzelfsprekend uit om aanvullende gegevens te melden als u deze uit uw herinnering kunt putten. Ook zullen we t.z.t. tijdens de inloopochtenden of avondopenstellingen ‘fotozoekplaatjes’ gaan organiseren waarbij u samen met ons de foto’s van extra commentaar kunt voorzien.

Burgemeester Mikkers maakt kennis met Angrisa

Op 21 november kwam Burgemeester Mikkers van ‘s-Hertogenbosch ‘s-avonds naar de Engelenburcht om daar kennis te maken met Engelen en een aantal van haar verenigingen. Elke vereniging die zich daarvoor had aangemeld kreeg de gelegenheid om zich in 5 minuten te presenteren aan de burgemeester.

Ook Angrisa was aanwezig met een gevulde tafel met boeken en flyers welke wij voor deze gelegenheid hadden gedeeld met het team van Engelen1200. Er zijn natuurlijk veel raakvlakken tussen beide organisaties en bovendien is onze eigen penningmeester ook in die groep actief.

Om kwart over 8 was Angrisa aan de beurt en onze voorzitter Frans Lucas deed zijn best om onze vereniging zo goed mogelijk over de bühne te brengen bij de eerste burger. Hij overhandigde daarbij een exemplaar van de Canon van Engelen en een flyer van het in 2019 te verschijnen nieuwe boek over kasteeltje Meerwijk.

Aan het einde memoreerde de burgemeester nog even alle verenigingen en hun betekenis voor Engelen en bedankte hij alle aanwezigen voor de organisatie van deze ‘speeddate’, zoals hij het naar eigen zeggen ervaren had.

Boek Meerwijk

Begin 2019 zal dit nieuwe boek verschijnen waarin de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn bijzondere bewoners uitgebreid wordt beschreven. Het kasteeltje verrees kort na het midden van de achttiende eeuw aan de Dieskant tegenover het dorp Engelen. In 1921 werd het omgebouwd tot woonhuis. Het meest bekend is kasteeltje Meerwijk misschien wel als sexclub. In het boek komt die bordeelperiode ook uitgebreid aan de orde.

Via deze pagina kunt u zich inschrijven op dit nieuwe boek en tevens meer lezen over de inhoud en de auteurs.

Formaat 21 x 28 cm, gebonden
Verkoopprijs bij voorintekening is € 24,95 en daarna € 29,95
Verwachte verschijningsdatum begin 2019

Donaties Sjaak Geene

Links dhr. Geene met in zijn hand de luchtfoto uit 1992. Hierop is de aanleg van Hoogveld I te zien. Verder op de foto secretaris Hans Kant, voorzitter Frans Lucas en webmaster Rob van Linden.

Tijdens onze inloop ochtend van dinsdag 23 oktober jl. werd Angrisa vereerd met een bezoek van dhr. Sjaak Geene. Sjaak is woonachtig in Engelen aan de Zonneweide. Hij wilde graag een luchtfoto van Engelen uit 1992 aan de vereniging schenken.

De Scheidingsstraat op een ansichtkaart uit 1968

Daarnaast ontvingen we van hem een viertal digitale scans van een brochure van het pand waar hij nu woont. Tijdens de bouw van die panden in de periode 1962/63 heette de straat nog Scheidingstraat. Omdat de stad Den Bosch al een Scheidingstraat had moest de naam als gevolg van de vrijwillige annexatie van Engelen worden aangepast. De naam werd daarom op 1 april 1971 gewijzigd in Zonneweide.
De nummers 1, 3, 5 en 7 werden indertijd door de gemeente gereserveerd voor medewerkers van blindeninstituut de BLIZO, dat in 1953 in de leegstaande gebouwen van het pensionaat was getrokken. Het gaat bij deze nummers wel om een ander type woning dan de woning waar nu de familie Geene woont.

Rondleiding Heemkundekring Onsenoort door Engelen

Op zaterdagmiddag 13 oktober was Angrisa gastheer voor een 30-tal leden van Heemkundekring  Onsenoort en werd de vereniging rondgeleid langs de belangrijkste bezienswaardigheden in de oude kern van Engelen. De weergoden waren uiterst gunstig gestemd voor deze dag halverwege oktober want het was maar liefst 27 graden.

Na de ontvangst in de Engelenburcht gaf voorzitter Adrie Verboord van Onsenoort de aftrap, waarna voorzitter Frans Lucas van Angrisa een inleidende presentatie gaf. Vervolgens werd het gezelschap ingedeeld in 2 groepen die elk, in tegengestelde richting, werden rondgeleid door Hans Kant en Frans Lucas. Bovendien waren in de Protestantse kerk Herman de Bokx , en in de R.K. kerk Bart Beaard als speciale gidsen ter beschikking.

Na afloop werd er nog uitgebreid nagekaart met een drankje in de Engelenburcht en werden de banden tussen Onsenoort en Angrisa verder aangehaald. Over en weer werden suggesties gedaan voor verdere toekomstige aktiviteiten. De middag werd algemeen als zeer geslaagd ervaren!

Vernieuwde website Angrisa

Op 6 oktober hebben we de vernieuwde website gelanceerd voor Angrisa waarvan u nu hier het resultaat ziet. De vernieuwing was om verschillende redenen nodig. Zoals al eerder gemeld, is Angrisa bezig met de voorbereidingen om het archief te digitaliseren en via Internet te ontsluiten. Daarvoor waren een aantal nieuwe functies nodig die de oude omgeving ons niet kon bieden. Tevens is het nu onder meer mogelijk om reacties op berichten achter te laten en is er een kalender toegevoegd.

Er zijn nog talloze andere zaken die in de nieuwe omgeving mogelijk zijn. Te zijner tijd zal geleidelijk aan gekeken worden welke daarvan zinvol zijn. Ook zijn wij natuurlijk benieuwd wat onze bezoekers van de nieuwe site vinden en wat zij er misschien nog in missen of liever anders zouden willen zien. Schroom daarom niet uw reactie op dit bericht achter te laten!

Rondleiding seniorenvereniging Engelen-Bokhoven-Haverleij langs Crèvecoeur en de Geniekazerne

Op 3 oktober werd door de seniorenvereniging Engelen-Bokhoven-Haverleij een bezoek aan Fort Crèvecoeur. Onze voorzitter Frans Lucas gaf daarbij tekst en uitleg aan de hand van een aantal oude gravures van het fort. Aansluitend ging het hele gezelschap op weg  naar de Geniekazerne aan het Engelense Gat. Daar werd in de kantine een kopje koffie genuttigd en vervolgens werd de groep rondgeleid over het terrein van de kazerne en werd een en ander uitgebreid toegelicht door majoor van Dinter. De opkomst was beduidend groter dan verwacht.

  

Nieuwsbrief nr. 18 is uit

Deze laatste uitgave van de Nieuwsbrief staat in het teken van markante mevrouwen die in de geschiedenis van Engelen een bijzondere rol hebben gespeeld. Aan de orde komt onder meer de eerste ‘bodin’ van Engelen, Maria Nettenbrijers, die al vanaf 1848 boodschappen aan huis bezorgde. Verder dook Bertie Geerts in de geschiedenis van Mien den Eike en haar nakomelingen. Uit onze meer recentere geschiedenis krijgt u een verhaal van Nan Wijffels, de eerste wijkverpleegkundige van Engelen.
Omdat de Engelense geschiedenis natuurlijk ook genoeg meneren heeft gekend die over markante momenten kunnen vertellen, beloven we dat een volgende Nieuwsbrief daarover zal gaan. Maar nu:
dames eerst!

Angrisa leden krijgen de nieuwsbrief per email of papieren post bezorgd. Voor niet-leden is zij te koop voor € 2,50. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar info@angrisa.nl.

Angrisa present op braderie Engelen

Tijdens de braderie in Engelen op 16 september rond de Engelenburcht gaf ook Angrisa weer acte de présence met een kraam. Het bestuur en vrijwilligers gaven daar informatie over de activiteiten van Angrisa.

De braderie bij de Engelenburcht was gezellig druk met o.a. een groot bungee-jump apparaat voor de kinderen.
De stand van Angrisa

Ook kon men er zich natuurlijk aanmelden als lid en er waren er diverse boeken en folders te koop die door Angrisa worden uitgegeven, waaronder het uitgebreide naslagwerk ‘Engelen – Grensdorp aan de Dieze’. Dit rijk geïllustreerd boek onder redactie van Jac. Biemans, Bertie Geerts, Rob Gruben en Marianne Sturm-Vos is uitgegeven in 2011 door Werkgroep Engelenboek en Angrisa Heemkundekring Engelen en telt 256 ingebonden bladzijden. Het is verkrijgbaar voor € 29,95.

Tevens kon men zich inschrijven voor het binnenkort te verschijnen boek ‘Meerwijk – Buitenleven aan de Dieskant’. Het boek geeft een
interessante inkijk in onder meer de rol van het kasteel als bordeel maar zal ook uitgebreid ingaan op de achtergrond van diverse bewoners en eigenaren.

Het nieuw te verschijnen boek ‘Meerwijk – Buitenleven aan de Dieskant’

Open Monumentdag 2018

Op 8 en 9 september was er weer de landelijke Open Monumentendag. Op 8 september voor de stad ’s-Hertogenbosch en op 9 september voor de buitengebieden rondom de stad.

Dit jaar verleende Angrisa heemkundekring Engelen samen met het comité Open Monumentendag en de kerkbesturen van de ‘oude-‘ en ‘nieuwe Lambertus’ hun medewerking. In Engelen kon op 9 september de pastorie worden bezocht van de Sint-Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg 75 en aansluitend kon men een bezoek brengen aan het kerkgebouw. Ook de Protestantse kerk de Oude Lambertus aan De Kerkhof 3 was open voor bezichtiging. In beide kerken waren gidsen aanwezig om de geschiedenis te kunnen vertellen en vragen te beantwoorden.

Links de nieuwe R.K. Lambertuskerk met de pastorie ernaast (links) en rechts de oude Protestantse Lambertuskerk die tijdens de Open Monumentendag 2018 te bezichtigen waren

Ook werd op het hele uur een rondleiding gegeven onder leiding van een gids door de oude kern van Engelen. De belangstelling was groot.

Bezoekers tijdens Open Monumentendag in de pastorie krijgen uitleg van Bertie Geerts