Druk bezochte ledenvergadering 2019

Zondagmiddag 27 juni vond in de Engelenburcht de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gevolgd door een lezing over de totstandkoming van het boek ‘Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant’ door de auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts.

Tijdens de vergadering werd de financiële situatie toegelicht door penningmeester Henriëtte Sars waarna de kascommissie haar decharge verleende. Vervolgens vertelde besturslid Rob van Linden het een en ander over de aktiviteiten op het gebied van ICT en de digitalisering van het archief.

Er werd een overzicht gegeven van alle aktiviteiten die het afgelopen jaar werden ondernomen, hetgeen ook werd geïllustreerd met een serie foto’s die af en toe als een diasessie werd getoond.

Daarna werd de nieuwe Angrisa huisstijl gepresenteerd met het nieuw Angrisa logo. Henriëtte Sars lichtte de achtergrond hiervan toe.

De nieuwe bestuursleden. Links voorzitter Rob Gruben en rechts Wilton Desmense.

Tenslotte werd het de komst van onze nieuwe voorzitter, Rob Gruben aangekondigd, die Frans Lucas zal opvolgen. Frans blijft wel nog aktief voor de vereniging en zal onder meer zitting nemen in de kascommissie.

Bestuurslid Caroline te Ellen gaf daarop een geëmotioneerde speech waarin Frans Lucas hartelijk werd bedankt voor zijn enorme inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren.

Ook werd de leden goedkeuring gevraagd voor de toevoeging van een zesde bestuurslid in de persoon van Wilton Desmense, hetgeen met instemming gebeurde. Wilton woont sinds zijn huwelijk met Ria van Luijk in 1978 in Engelen.

De daaropvolgende lezing over het boek Meerwijk werd druk bezocht zoals ook moge blijken uit de hieronder getoonde foto’s.

Presentatie boek Meerwijk 30 juni

Lange tijd is er nodig geweest om tot deze publicatie te komen. Door het bronnenonderzoek konden onder meer de bouwtijd van zowel de achttiende-eeuwse buitenplaats als die van het midden negentiende-eeuwse Tudor kasteeltje worden achterhaald. Meerwijk, een prachtige architectonische schepping aan de Dieskant, heeft het helaas in haar oorspronkelijke vorm nog geen 50 jaar uitgehouden: het Tudor kasteel werd in december 1900 voor het grootste deel gesloopt. De voormalige buitenplaats bood vanaf die tijd plaats aan steeds wisselende utilitaire activiteiten. Het boek geeft de geschiedenis weer van het huis tot in de huidige tijd. Dat betekent dat we ook ruim aandacht geven aan de bordeelfase van Huize Meerwijk. In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de twintigste eeuw was het een van de meest exclusieve seksclubs van ons land.

Tijdens de presentatie geven de auteurs u een uniek kijkje in het proces dat leidde tot de verschijning van hun nieuwste boek dat in samenwerking met Angrisa Heemkundekring Engelen is uitgebracht.

We zijn tevens verheugd dat de presentatie van het boek plaats kan vinden op de locatie waar het allemaal om draait: Kasteeltje Meerwijk, Gemaalweg 19, 5221 CH ’s-Hertogenbosch.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00-14.30 uur:      inloop met koffie en thee aangeboden door Angrisa
  • 14.30-15.30 uur:      presentatie door de auteurs
  • 15.30-17.00 uur:      afhalen/signeren boeken en gelegenheid voor napraten en een borrel (op eigen kosten)

Tot en met 30 juni geldt voor het boek de intekenprijs van €24,95. Daarna zal het boek €29,95 kosten, exclusief verzendkosten. De voor-intekenaars krijgen nog een bericht met daarin vermeld de exacte verzendkosten.
Vanaf 1 juli is het boek verkrijgbaar via Angrisa Heemkundekring Engelen.

Nieuwsbrief 20 is uit

Inmiddels is de 20e editie van onze Nieuwsbrief voor leden alweer verschenen. Degenen die hadden aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen hebben deze ondertussen al in de email gekregen, terwijl ook de papieren versie bij de leden in de bus zal zijn gearriveerd. Bij de nieuwsbrief treft u deze keer ook de uitnodiging voor de ledenvergadering aan en de aankondiging van de lezing over het boek Meerwijk. Zie daarvoor tevens de agenda.

In de nieuwsbrief dit keer een bijzonder artikel over een medische nood-actie van oud-pastoor van der Meulen van Engelen, alsmede diverse informatie over de bekende Engelenaar -zelfs Engelenaar van de eeuw- Leo de Rooij.

Wij wensen u veel leesplezier!


“Het heeft Zijne Majesteit behaagd ……………”

Vrijdagmiddag 26 april heeft onze voorzitter van Angrisa, Frans Lucas een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Jack Mikkers in Theater aan de Parade in Den Bosch. Frans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na ’s ochtends al vroeg te zijn verrast met een bezoek van de Burgemeester heeft hij ’s midags de versierselen opgespeld gekregen. 

Via de link:  https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/videos/286875618883148/?v=286875618883148 kunt u een  een piepklein beeldverslag met een nog piepkleiner stukje film waar Frans in voorkomt zien.

Algemene ledenvergadering en lezing van Rob Gruben en Bertie Geerts over de productie van het boek “Meerwijk”

Vanuit de leden kwam het verzoek om de ledenvergadering niet in de avonduren te laten plaatsvinden omdat de meeste leden die naar de ledenvergadering  en de daarop volgende lezing willen komen ouder zijn. Voor hen is een dergelijke activiteit in de avonduren vaak  moeilijker in te plannen. Om ook de belangen van de werkende leden niet uit het oog te verliezen heeft het bestuur daarom besloten om de ledenvergadering dit jaar op een zondagmiddag te organiseren:

Algemene ledenvergadering zondagmiddag 26 mei in de Engelenbucht van 14.30 tot 15.15 uur.

Inloop vanaf 14.15 uur.

Na afloop van de ledenvergadering hebben we traditiegetrouw een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de lezing gratis. Niet- leden betalen €2,- voor de lezing inclusief een kopje koffie of thee.

Rob Gruben en Bertie Geerts verzorgen dit jaar de lezing. Hun verhaal staat in het teken van – de productie van – het boek “Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant”.

De auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts die de lezing zullen verzorgen

Het boek beschrijft het interessante verleden van buitenplaats Meerwijk. Na het midden van de 18e eeuw verrees aan de Dieskant, tegenover het dorp Engelen, de buitenplaats “Meerwijk”. Tot 1856 was deze buitenplaats in het bezit van de adellijke familie Thije Hannes. Later werd de adellijke buitenplaats gesloopt en vervangen door een landhuis en werden er utilitaire functies in ondergebracht, waaronder en scheepswerfje en orgelfabriek. In 1921 werd het gebouw omgevormd tot woonhuis. Maar het meest bekend is Kasteeltje Meerwijk in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw als de meest exclusieve sexclub van ons land.

De liefde voor de Engelense geschiedenis zit Bertie Geerts en Rob Gruben in het bloed. Als 12-jarigen waren deze twee buurjongens al geïnteresseerd in de geschiedenis van Engelen. Zij klopten toen met hun vragen aan bij hun voormalige overbuurvrouw Anneke Heimeriks, een van de pioniers van Angrisa. Sindsdien is hun enthousiasme alleen maar gegroeid. De beide auteurs vormen een goed op elkaar ingespeeld team en hebben hun sporen in de lokale geschiedschrijving ruimschoots verdiend. Vele Engelenaren kennen de prachtige uitgave “Engelen grensdorp aan de Dieze” dat onder hun geïnspireerde leiding tot standkwam.

Wie de twee heren samen spreekt, begrijpt al snel het succes van hun samenwerking. Hun enthousiasme is aanstekelijk en ze weten ieder op hun eigen manier het vertrouwen van hun gesprekspartner te winnen. Hierdoor is het ze voor dit boek weer gelukt om bijzondere informatie “boven Dieswater” te halen. Bovendien zijn beide rasvertellers. Tijdens deze presentatie geven zij u een uniek kijkje in het proces dat leidde tot hun nieuwste boek. Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief onderzoek. Juist daardoor konden veel bronnen worden geraadpleegd en kon de geschiedenis van deze buitenplaats aan de Dieze goed in beeld worden gebracht.

Het boek verschijnt eind juni in samenwerking met Angrisa Heemkundekring Engelen.

Inloopochtend voortaan elke week

Zoals al in een vorig bericht aangehaald, zal de inloopochtend in de pastorie aan de Graaf van Solmsweg 75 voortaan elke week plaatsvinden op de dinsdag van 10:00u tot 12:00u. Het kerkbestuur gaf daar inmiddels groen licht voor.
Hiermee is het voor de bezoekers eenduidiger geworden wanneer Angrisa haar “openingstijden” heeft. De avondopenstelling 1x per maand in de Engelenburcht was al eerder vervallen en zal ook niet meer terugkeren vanwege te geringe belasngstelling hiervoor.

Inloopochtend

Negen april was er weer een drukbezochte inloopochtend. Anneke Heimeriks bracht Willy Coopmans mee, wiens oma rond 1900 op het pensionaat had gezeten. Ze bladerde dan ook vol interesse in de mappen met informatie over het pensionaat en vertelde zelf het een en ander uit haar herinneringen.

Willy Coopmans aan de kop van de tafel aan de raamzijde met rechts van haar Anneke Heimeriks

Inmiddels heeft u misschien gezien dat de maandelijkse avondopenstelling in de Engelenburcht is komen te vervallen. Deze was ingevoerd voor mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn de heemkundekring te bezoeken, maar na verloop van tijd is toch gebleken dat er vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt. In plaats daarvan is nu het plan opgevat om de inloopochtenden op de dinsdag in de huiskamer van de pastorie van de Lambertuskerk wekelijks te gaan doen in plaats van tweewekelijks. Wel zal daar vanzelfsprekend ook eerst het kerkbestuur groen licht voor moeten geven. In dat geval zal een en ander worden aangekondigd en in de agenda verwerkt.

Wie kent deze uitvoering van toneelclub Thalia ?

In het archief van Angrisa bevinden zich  duizenden foto’s. Niet altijd is precies bekend wat er op staat. Zo hebben wij een serie foto’s van toneelclub Thalia waarop zij in de oude Engelenburcht een aantal sketches opvoeren waarvan er een paar op bijgaande foto’s te zien zijn. Weet iemand in welk jaar dit is geweest en welke spel hier wordt opgevoerd?