Werkgroep Halifax

Het is dit jaar 80  jaar geleden dat twee Engelse bemanningsleden op 28 augustus 1944 bij de crash van hun vliegtuig omkwamen in de Henriëttewaard. Angrisa heemkundekring Engelen wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. In samenwerking met de “Werkgroep Halifax” wordt een herdenking voorbereid die plaats zal vinden op het kerkhof bij de twee graven en in de Henriëttewaard.

Bij de voorbereiding willen wij graag mensen betrekken die de twee graven hebben geadopteerd of er aandacht aan wijden in de vorm van bloemen en kaarsen en het graf mede onderhouden. Mogelijk zijn zij geïnteresseerd om ons te helpen en/of te voorzien van ideeën en wensen ten aanzien van de invulling van de herdenking.

De herdenking staat gepland op zaterdag 31 augustus. U kunt zich melden via info@angrisa.nl Wij nemen dan contact met u op om een datum en tijd af te spreken om elkaar te ontmoeten.

Ernst-Jan van Loenen
Frans Lucas

Deel deze pagina

HeemWee  2023-03.

HeemWee 2023-03, het laatste nummer van dit jaar, binnenkort bij onze leden op de deurmat of in de mailbox. Met op de cover een mooie opname van de Meerwijksebrug, de oeververbinding  voor voetgangers en fietsers tussen het Klein Polderkepad en de Gemaalweg.
In dit nummer een artikel van Elise Wessels die onderzoek verricht naar familie van Calker, Een van haar voorvaderen, Franciscus van Calker, was burgemeester van Engelen.
Een “Achterom bij……de kantine van FC Engelen” en verder een ridder van het metalen kruis genaamd Jan van Hall.
Ook in dit nummer weer mooie illustraties en zeer de moeite waard om te lezen!

Deel deze pagina

Herbestemming St. Lambertuskerk.

Op maandag 27 november j.l. organiseerde ODE, Ontwikkeling Dorpskern Engelen een informatieavond in de RK Kerk aan de Graaf van Solmsweg in Engelen.
Doel van deze bijeenkomst was de inwoners van Engelen te informeren over de herbestemming van de Lambertuskerk en de herontwikkeling van de Engelenburcht en naaste omgeving.
Zowel DTV Nieuws als het Brabants Dagblad waren beiden aanwezig en hebben verslag gedaan van deze avond.

Op de website van Angrisa is op de homepage het filmpje van DTV Nieuws te zien, het verslag van het Brabants Dagblad vindt u op de pagina van onze beeldcollectie.

Deel deze pagina

Back To My Roots.

Zaterdag 4 november in zalencentrum De Engelenburcht de “Back To My Roots” party. Een avond vol muziek en dans en vooral terug in de tijd voor Engelenaren en oud Engelenaren, die Wil Koks nog het Terperdurps  volkslied hoorden zingen

Angrisa was aanwezig met een stand waar de laatste nieuwe publicatie “Engelen oktober 44, tijd van verdriet” erg in de belangstelling stond. Ook de diashow met een aaneenschakeling van afbeeldingen die door Angrisa op een groot scherm werd vertoond was een groot succes. Kortom een zeer geslaagde avond voor de organisatoren Petra van Bergen en Greta van den Elzen en waar ook Angrisa haar steentje aan mocht bijdragen.

Deel deze pagina

Rabo Club Support 2023.

Angrisa bedankt iedereen die hun stem op ons heeft uitgebracht tijdens de Rabo Club Support Actie.

We mochten een bedrag van € 587,90 en een prijs uit een loterij van € 125,00 in ontvangst nemen.
De opbrengst van deze actie gaat deze keer naar het Angrisa boekenfonds dat ons in staat stelt om voor een redelijke prijs zeer interessante publicaties te doen. Onlangs verscheen nog het boek “Oktober 1944, tijd van verdriet” van Frans Lucas. Dit boek verhaalt over de oorlogsslachtoffers op 29 oktober 1944 in Engelen.

Deel deze pagina

HeemWee 2023-2

Jaargang 3, nummer 2 van de HeemWee het magazine van Angrisa ligt binnenkort voor onze leden alweer in de brievenbus of in de mailbox.

In deze editie weer interessante artikelen zoals:

De bisschop van Gerra
Elektriciteit komt (niet) naar Engelen
Gradje Timmer
Achterom bij…..
De meikever

Wij wensen u veel leesplezier!!


Deel deze pagina

Rabo Club Support Actie

Nog een paar dagen en dan is de stemperiode voor de Rabo ClubSupport  afgelopen. Stemmen kan nog tot 26 september a.s.

Draagt u Angrisa een warm hart toe, bent u lid van de Rabo Bank ’s-Hertogenbosch en omstreken, breng dan uw stem uit, want elke stem telt.

We roepen  nog een keer al onze leden en begunstigers van onze vereniging hun stem uit te brengen op Angrisa Heemkundekring Engelen, stemmen kan eenvoudig via de Rabo App of via Rabo Online Bankieren.

Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat we reserveren voor ons boekenfonds. Onlangs verscheen nog het boek “Engelen oktober 1944, tijd van verdriet”. Een boek dat dankzij dit fonds voor een kleine prijs kan worden aangeboden!

Deel deze pagina

Open Monumentendag 2023

Zondag 10 september was het Open Monumentendag en voor ons dorp Engelen had Angrisa weer een mooi programma samengesteld. Naast rondleidingen door het dorp op deze zonovergoten dag was het hoogtepunt echter de presentatie van het boek Engelen, oktober 1944: tijd van verdriet, geschreven door onze oud-voorzitter Frans Lucas en vormgegeven door ons bestuurslid Jan Selier. Na jarenlang nauwgezet onderzoek is Frans erin geslaagd om te achterhalen wat er precies op die zwarte dag van 29 oktober 1944 te Engelen plaatsvond. Van uur tot uur, soms zelfs van minuut tot minuut brengt hij in beeld hoe de geallieerden door een fatale vergissing een groep dorpsbewoners en pensionaatszusters – nota bene met witte vlag – voor verklede Duitsers aanzagen en onder granaatvuur namen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, bleken er 18 doden te betreuren, die ongekist en slechts gewikkeld in linnen lakens van het pensionaat in alle haast ter aarde werden besteld. Op de plaats waar dat gebeurde staat tegenwoordig het oorlogsmonument. Angrisa-voorzitter Rob Gruben bood het eerste exemplaar van dit boek (het tweede in de Angrisa-publicatiereeks) ten overstaan van zo’n 40 aanwezigen aan wethouder Marianne van der Sloot aan. Frans Lucas lichtte nog wat toe over de inhoud, waarna de belangstellenden het boek konden aanschaffen. Het boek werd goed verkocht deze dag, maar gelukkig hebben we er voldoende. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in een exemplaar van Engelen, oktober 1944: tijd van verdriet, stuurt u ons dan een mailtje, dan zenden wij u het boek toe. Of beter nog: kom langs bij Angrisa. Dan krijgt u naast het boek ook nog een kop koffie van ons. Iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur zijn wij aanwezig op de pastorie aan de Graaf van Solmsweg te Engelen. Van harte welkom!

Deel deze pagina

NIEUWE UITGAVE ANGRISA

Op Open Monumentendag, zondag 10 september 2023, presenteert Heemkundekring Angrisa in zalencentrum de Engelenburcht te Engelen met trots een nieuw boek, het tweede deel in de Angrisareeks.

Het boek met opmaak door Jan Selier, is geschreven door Frans Lucas en gaat over de geschiedenis van Engelen in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de zwarte periode, die de inwoners van Engelen en Bokhoven eind oktober 1944 doormaakten. Extra aandacht voor de slachtoffers, die in en rond Engelen zijn gevallen en waarvan er achttien begraven liggen onder het monument aan de Achterstraat in Engelen. Het boek gaat over de oorlogsslachtoffers van Engelen met de bedoeling deze slachtoffer elk afzonderlijk een gezicht te geven en niet louter en alleen in naam voort te laten bestaan in een straatnaam.
De presentatie van het boek vindt om 14.00 uur plaats in de Engelenburcht. Voor leden van Angrisa kost het boek € 15,00, niet leden betalen € 17,50.

Deel deze pagina

Open Monumentendag 2023

Ook dit jaar verzorgt Angrisa weer een wandeling/rondleiding door de oude kern van het mooie dorp Engelen, met als thema “levend erfgoed” op zondag 10 september tijdens Open Monumenten Dag. De rondleidingen starten tussen 12.00 en 16.00 uur vanaf  “de Engelenburcht” Heuvel 18 te Engelen. De rondleiding is gratis en er hoeft niet ingeschreven te worden.

Naast de rondleiding zijn de RK Kerk en de Prot. Kerk te bezichtigen. Ook is er in de Engelenburcht een tentoonstelling ingericht met verschillende archiefstukken uit de rijke historie van Engelen.

Als extra deze middag is er om 14.00 uur de officiële presentatie van het boek “Engelen oktober 1944 tijd van verdriet” een publicatie van Angrisa en geschreven door Frans Lucas die veel onderzoek heeft verricht over deze periode en in het boek uitgebreid ingaat op de dramatische gebeurtenissen in de polder van Engelen met vele slachtoffers.  

Graag zien wij u op zondag 10 september!

Deel deze pagina