Nieuwe pagina’s voor Beeldcollectie en Audio-Video Collectie

Onze website pagina’s waarin de gedigitaliseerde foto’s, documenten, audiofragmenten en filmpjes kunnen worden bekeken zijn vernieuwd. Onder het menu COLLECTIE kunt u deze openen en doorbladeren.

Als u een selectie heeft gemaakt in de Beeldcollectie en daar de lijstweergave opent staat nu bij elk item de knop Meld aanvulling waarmee u ons aanvullende informatie kunt sturen. U weet immers met z’n allen enorm veel van Engelen en het is mooi als al die kennis kan worden verzameld in ons archief.
Verder is er een aparte knop Wie weet meer??. Daaronder zitten foto’s waarvan wij op dit moment meer informatie proberen te vinden. Regelmatig zal deze lijst ook worden aangepast.

De Audio-Video pagina bevat een overzicht van alle items die iets met Engelen te maken hebben. Daarin staan ook video’s over Engelen die op Youtube gevonden zijn maar die niet van Angrisa zijn.

De pagina’s zijn vervangen met het oog op de mogelijkheid die we binnenkort aan onze leden zullen gaan aanbieden om in te loggen op de website. Eenmaal ingelogd zult u via deze pagina’s veel meer informatie kunnen inzien. Bovendien zal er dan ook een pagina te zien zijn met onze digitale Bidprentjes collectie en zullen alle tot nu toe verschenen Angrisa Nieuwsbrieven in PDF-vorm beschikbaar zijn voor de leden.

Hou uw mailbox in de gaten. Wij zullen de leden binnenkort nader informeren over hoe een en ander straks in zijn werk zal gaan.

Start digitale legpuzzels op de Angrisa website

Het blijft nog wel even winter en wij moeten nog wel even zoveel mogelijk thuis en binnen blijven, maar dat betekent niet dat wij bij Angrisa bij de pakken gaan neerzitten. Wij blijven gewoon met veel plezier historisch (beeld)materiaal van Engelen verzamelen.

Onze voorraad mooie beelden groeit enorm en wij willen het plezier daarvan natuurlijk delen met onze leden en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Engelen.

Afgelopen feestdagen ontdekten wij een nieuwe manier om dat te doen.

Enkele leden van ons (bestuur) hebben al jaren de traditie om met kerst en oud en nieuw te puzzelen. Zij vinden het heel ontspannend om uren boven een flinke legpuzzel gebogen te luisteren naar de Top 2000 en het nieuwjaarsconcert.

En toen kruiste een digitale legpuzzel ons pad…

Het was nog even puzzelen, maar nu presenteren wij met trots onze eerste digitale puzzel van een van onze mooie foto’s. We beginnen bescheiden met één puzzel in twee moeilijkheidsgraden. Bij voldoende animo zullen we steeds meer foto’s omzetten in puzzels.

Bovendien zullen wij jullie in de toekomst ook andere breinkrakers voorleggen. Als wij er niet uitkomen wat, wie, waar en wanneer ook al weer was op een foto, doen wij een beroep op jullie geheugen.

De eerste digitale legpuzzel staat vanaf nu in de rechterbovenhoek van de homepage op onze website (kopje ‘Digitale legpuzzels‘). Met één klik daar kunt u er heel eenvoudig aan beginnen.

Pas op! Wij weten uit ervaring dat het misschien minder eenvoudig is om er mee te stoppen.

Boek Oorlogsvrijwilliger van Cees Somers nu ook via Angrisa te bestellen

Het onlangs verschenen boek ‘Oorlogsvrijwilliger Garde Jager Veteraan’, geschreven door Cees Somers over zijn vader Kees Somers (zie eerder bericht hierover) is nu op de Publicaties pagina via Angrisa te bestellen. De bestelprocedure is gelijk aan die welke wordt gehanteerd voor de eigen Angrisa uitgaven. Na bestelling zal de communicatie over de verdere afhandeling via Cees Somers lopen maar het boek kan eventueel wel worden afgehaald bij Angrisa (zolang de Coronamaatregelen nog van kracht zijn op afspraak).

Krantenartikelen sorteren

Het archief van Angrisa bevat, naast de in de loop der jaren door Anneke Heimeriks en Ria van Luijk uitgeknipte en gedocumenteerde krantenartikelen nog honderden andere oude artikelen die door donateurs aan Angrisa werden geschonken. Al verschillende mensen deden pogingen daar enige orde in aan te brengen maar dat bleek vaak een huzarenklus. Bij deze door derden aangeleverde artikelen ontbreken vaak de bijbehorende gegevens zoals jaartal of krantennaam dus kan dat alleen uit de context worden gedistilleerd. Wilma van Linden deed een ultieme poging om de artikelen te sorteren op jaartal en het resultaat daarvan is op de foto’s te zien. 1971 is met stip het dikste mapje vanwege de annexatie van Engelen door Den Bosch die toen plaatsvond.

Wilma van Linden met een deel van de artikelen. Elk jaar kreeg zijn eigen mapje…

Er zijn daarnaast inmiddels ook al veel artikelen gedigitaliseerd. De volgende stap is dan ook om de gesorteerde artikelen daarmee te vergelijken. Soms kan een betere scan worden gemaakt omdat er in het digitale archief een kopie-van-kopie-van-kopie zat. Tevens moeten alle dubbelen eruit worden gefilterd. Tenslotte wordt alles wat dan overblijft ingescand en in het digitale archief geplaatst met de juiste beschrijving.

Ria van Luijk en Wilton Desmense speuren diverse kranten dagelijks na op alle nieuwe artikelen die nu nog uitkomen en een relatie met Engelen hebben. Tegenwoordig kunnen die ook meestal van Internet worden gedownload dus die zijn dan al in digitale vorm beschikbaar.

Voor de toekomst is het de bedoeling dat er ook nog een z.g. tekstherkenning op alle ingescande artikelen wordt gedaan, zodat deze kunnen worden doorzocht op woorden, zoals dat al eerder bij de ingescande Tweeterpen is gedaan. Dat is echter wederom een huzarenklus dus de realisering daarvan zal nog even op zich moeten wachten.

De krantenartikelen in het digitale archief kunnen vanwege het er op rustende auteursrecht niet worden gepubliceerd op onze website. Wel zal er voor Angrisa leden een mogelijkheid komen om in besloten kring dit digitale archief te raadplegen zodra ze zijn ingevoerd.

Nieuw boek van Cees Somers over zijn vader Kees Somers

Op 16 december vond de presentatie en overhandiging plaats van het boek ‘Oorlogsvrijwilliger, Garde Jager, Veteraan‘ door de auteur Cees Somers, zoon van de hoofdpersoon in het boek, zijn vader Kees Somers. Het boek werd overhandigd aan de Regiments Commandant van het Garde Regiment Grenadiers en Jagers.

De geschiedenis van de familie Somers komt uitgebreid aan bod in de laatste twee Angrisa Nieuwsbrieven waarin de Zouavenperiode van Philip Somers (voorvader van de auteur) aan bod komt. Ook in het onlangs verschenen boek van Wilton Desmense ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid‘ worden verschillende gebeurtenissen rond de familie Somers tijdens de bevrijding van Engelen beschreven. Daarnaast heeft de familie Somers natuurlijk altijd al een prominente rol gespeeld in Engelen met hun veerpont over de Dieze.

Het boek start met een beschrijving van de familie Somers vanaf ongeveer 1800, de koop van het pontveer etc. De beschrijving loopt tot de bevrijding van 1944. Daarna gaat het verhaal verder via de oorlogsvrijwilligers activiteiten van zijn vader. Het laatste deel van het boek betreft de terugkeer naar Nederland, de periode als veteraan, en sluit af met zijn begrafenis in Engelen.

Het boek, oorspronkelijk samengesteld voor de doelgroep van mede-sobats, behelst de integrale weergave van het Indië-dagboek van zijn vader die in November 1944 intrad als o.v.w.’er, vocht tegen de Duitse vijand om vervolgens met 1 OVW Regiment Jagers als één van de tien Grenadier- en Jager bataljons van ons regiment in voormalig Nederlands-Indië te worden ingezet op Java en Sumatra. Hij lag onder Duits, Japans en Indonesisch vuur tijdens de Eerste Politionele Actie.

Voor de evt. kopers zal door de auteur een brochure met bestelinformatie worden verspreid. Het boek is bijna 500 pagina’s dik met fotokaternen per hoofdstuk (incl. kleurenfoto’s). Het heeft een harde kaft en is ingebonden. De verkoopprijs zal € 29,50 zijn excl. verzendkosten.

De presentatie en overhandiging is vastgelegd in een korte video welke te zien is op het Angrisa Youtube kanaal (zie ook de Audio-Video Collectie pagina).

Auteur: drs. Cees Somers
Conservator Historische Collectie Grenadiers en Jagers

Nieuwbrief 25

Angrisa heeft inmiddels alweer de 25e Nieuwsbrief voor onze leden uitgebracht, een jubileum dus! De productie was dit keer weer volledig in handen van onze redacteur Wilton Desmense en hij heeft opnieuw een groot aantal interessante zaken weten te verzamelen. Uiteraard wordt zijn nieuwe boek Engelen tussen bevrijding en vrijheid besproken, aangevuld met enige achtergrond informatie over de in dat  boek gevolgde wederwaardigheden van de Canadese soldaat Len van Roon. Verder o.a. deel 2 van De Zoeavenperiode van Philip Somers, een beschrijving van enige archeologische vondsten van Jan de Schatzoeker, en deel 2 van Op zoek naar de Maas in Engelen en daarbuiten. En dan zijn we pas bij bladzijde 9 van de 12 die de nieuwsbrief dit keer dik is.

Dit is de laatste nieuwsbrief die in deze A4 vorm zal worden uitgegeven. Vanaf 2021 krijgt de nieuwsbrief een nieuw jasje en handzamere vorm. Ook wordt er achter de schermen gewerkt aan een mogelijkheid voor onze leden om te kunnen inloggen op de Angrisa website en daarmee toegang te krijgen tot een aanzienlijk groter deel van de inmiddels beschikbare gedigitaliseerde informatie, zoals foto’s, documenten en alle nieuwsbrieven in digitale vorm. We houden u op de hoogte.

Lopend Vuurtje

Op initiatief van dominee Marloes Meijer wordt er dit jaar, ondanks de beperkende Corona maatregelen, in samenwerking met een aantal Engelense organisaties toch van alles georganiseerd rond Kerstmis onder de noemer ‘Lopend Vuurtje’. Ook Angrisa zal hier op 23 december aan bijdragen in de Engelenburcht met een doorlopende fotopresentatie (dat is dan ons ‘lopend vuurtje’) en misschien een kleine stand met boeken. Onderstaande flyer met het volledige programma kunt u ook binnenkort in uw brievenbus verwachten. Vanzelfsprekend blijft alles toch nog een klein beetje onder voorbehoud vanwege mogelijk onvoorziene ontwikkelingen rond Corona.

Archief aanwinsten

Van Victor Thijssen ontvingen wij als aanvulling voor onze archiefcollectie en bibliotheek een tweetal jaarkalenders van Engelen, met tekeningen van Bert de Bie, en tevens het boekje Engelen en Bokhoven in grootmoeders tijd van auteur Bertie Geerts. Aan dat laatste boekje is vrij moeilijk te komen, ook tweedehands, en we zijn er dan ook erg blij mee. Het stond tot nog toe niet in onze bibliotheek. Bedankt Victor!