Ledenvergadering 2020

Om alvast in uw agenda te noteren: de Angrisa ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op zondag 3 mei in de Engelenburcht. We zullen (onder voorbehoud) beginnen om half drie ’s middags met de besloten vergadering voor leden, gevolgd door een nog nader aan te kondigen, voor iedereen toegankelijke lezing.

Nadere details en/of wijzigingen in deze planning zullen ruim van te worden bekend gemaakt.

Antwoorden Angrisa-Duiten-Puzzel

Zoals beloofd volgen hieronder de juiste antwoorden op de vragen in de Angrisa-Duiten-Puzzel die in Nieuwsbrief 22 stonden:

1) 1762

2) Zeeland

3) Middelburg

4) 21/2 stuiver  /  121/2 cent 

5) Het wapen van Zeeland

6) LUCTOR ET EMERGO

7) Latijn

8) Ik worstel en kom boven

9) Daalder / Oort(je) / Dukaat / Schelling / Penning / Schild(je)

         (n.b. het antwoord cent / stuiver / dubbeltje / kwartje / gulden / rijksdaalder is helaas slechts half goed; deze munten kunnen weliswaar niet meer ingewissseld worden, maar zijn echt (net zoals wij zelf) nog niet oud genoeg.)

Wil je jezelf een cijfer geven? Ieder goed antwoord levert een punt op en bij 0 goede antwoorden heb je nog altijd een 1!

Angrisa Nieuwsbrief 22 is uit

De 22e uitgave van onze Nieuwsbrief is alweer verschenen. Onze leden ontvangen deze zoals gebruikelijk weer in de post of, indien dat zo is aangegeven, digitaal in de email. Hij is dit keer uitgebreider als u van ons gewend bent. Er was zoveel materiaal beschikbaar dat onze redacteur Wilton Desmense zelfs artikelen heeft moeten parkeren voor alweer de volgende nieuwsbrief.

In één van de artikelen staat de Angrisa-Duiten-Puzzel. Weet u het antwoord op alle vragen? Houdt onze website in de gaten voor de goede antwoorden die wij over enige tijd zullen publiceren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Na de bevrijding

Wilton Desmense

Engelen werd op 5 november 1944 bevrijd van de Duitsers, althans: ze hadden het dorp verlaten. Het werd echter door hen nog lang niet met rust gelaten. Vanaf Crèvecoeur en vanaf de overkant van de Maas werd het regelmatig bestookt met wapentuig. Aan deze kant van de Maas en de Dieze waren de geallieerden gelegerd om de terugkeer van de Duitsers te verhinderen. Hier zien we vier van hen in onze gemeente in actie: liggend tegen de dijk tussen Engelen en Bokhoven houden ze het geweer gericht op de overzijde. De geschilderde afbeelding trof ik enkele weken geleden aan in een fotokopie  van het boek In the face of danger: The history of the Lake Superior Regiment (1960) van G.F.G. Stanley. Angrisa is na de vondst aan de slag gegaan om een kopie van het origineel en toestemming om die te publiceren te verwerven. Hoe reëel de Canadese schilder de situatie heeft weergegeven, blijkt uit de foto ernaast! Het is de bedoeling om in de loop van 2020 meer informatie over de bevrijdingsmaanden in Engelen te presenteren.

Vier “Lake Sups” (spreek uit Soeps) in actie op de grens tussen Engelen en Bokhoven
Groepje militairen van de Stoottroepen in een verdedigingspositie langs een dijk, ergens tussen Maas en Waal (Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Herdenking 75 jaar bevrijding

Vrijdag 25 oktober werd de 75e verjaardag van de bevrijding van s-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven herdacht. Daartoe was een uitgebreid programma opgesteld dat begon met het binnendragen van het bevrijdingsvuur, waarna een aantal presentaties volgde van oorlogshistoricus Jack Didden, Frans Lucas en Kees van den Oord in de Engelenburcht. Daarna was er een kranslegging bij het monument voor de oorlogsslachtoffers in de Achterstraat. Tijdens het programma werden ook een tweetal nieuw verschenen boekjes over de bevrijding gepresenteerd door Frans Lucas en Kees van den Oord.

In de Engelenburcht waren daarnaast diverse optredens van het Kadekoor en het Muziek Collectief Engelen. Ook zong een soliste uit Wales en gaf een veteraan acte de présence.

66 stemmen voor Angrisa bij Rabobank Clubsupport actie

Tijdens de finaleavond van de Rabobank Clubsupport actie die op 17 oktober plaatsvond in de Maaspoort hal te ‘s-Hertogenbosch waarbij de Rabo 150.000 Euro te verdelen had voor verenigingen en stichtingen bleek Angrisa maar liefst 66 stemmen te hebben gekregen. Met een te verdelen bedrag van 5,93 Euro per stem resulteerde dit in een cheque ter waarde van 391,54 Euro!

Penningmeester Henriette Sars met de cheque van 391,45 Euro

Penningmeester Henriette Sars en webmaster Rob van Linden waren aanwezig tijdens de avond om de cheque in ontvangst te nemen van de Rabobank. Tijdens het drie uur durende evenement werden ook de vier hoofdwinaars bekend gemaakt. De meeste stemmen gingen naar speeltuin Het Kwekkeltje te Rosmalen waar 877 stemmen op werden uitgebracht.

Angrisa zal het bedrag gebruiken voor het (laten) maken van 3D animaties van straten, markante gebouwen en huizen van het dorp Engelen. Hiervoor wil Angrisa een werkgroep opstarten die gegevens over bovengenoemde onderwerpen uitzoekt en inventariseert om daarna jonge techneuten op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen de informatie over het onderwerp om te zetten in een 3D animatie.

Aan allen die op Angrisa hebben gestemd: Hartelijk dank!

Presentatie over Handelen in de Lambertuskerk

Woensdag 16 oktober werd in St. Lambertuskerk ‘s-middags een tweetal presentaties verzorgd over het thema Handelen in het kader van het project Nieuwe Kijk op de Kerk.
Onze voorzitter Rob Gruben nam het handelen van vroeger voor zijn rekening. Daarbij was de insteek om aan te geven welke historische gebeurtenissen/handelingen nog lang van invloed zijn geweest op het dagelijks leven in Engelen. Een voorbeeld is de beschieting in 1944 waarbij onder andere zusters van het pensionaat om het leven kwamen. Die gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag herdacht.
Voorzitter Hans van Dartel van de seniorenvereniging sprak over het handelen vanuit meer filosofisch/ ethisch perspectief: hoe moeten we eigenlijk denken over oorlogshandelingen? Wat maakt dat ons handelen goed genoemd kan worden? Of fout?
De lezing werd goed bezocht en vele oude bekenden troffen elkaar weer. Na de lezingen werd dan ook gezellig nagepraat waarbij een glas wijn stimuleerde om oude herinneringen op te halen.

Nieuwsbrief 21 in nieuw jasje

De eenentwintigste uitgave van onze nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan. Ze is geheel in de nieuwe huisstijl ontworpen door onze huisstylist Anja Verlaat. In deze nieuwsbrief, onder redactie van ons bestuurslid Wilton Desmense, weer aandacht voor opmerkelijke Engelense historie en gelopen en nog lopende activiteiten van Angrisa.

Leden kunnen de nieuwsbrief in de komede dagen in de bus verwachten of, voor wie heeft aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen, in de mailbox.

Uitsorteren

Henk de Visser, archivaris van het kerkarchief en tevens lid van Angrisa, bezig met het uitsorteren van de collectie geboorte- huwelijks- en overlijdenskaarten die voormalig huisarts Han Marjot onlangs schonk aan het Angrisa archief. Het is de bedoeling er samen met de collectie die Angrisa al bezat en de collectie van de parochie die in de pastorie aanwezig is één collectie van te maken.

Stem op Angrisa bij Rabo Clubsupport!

Als lokale sponsor ondersteunt de Rabobank een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in onder meer Engelen. Daartoe wordt een campagne gestart onder de naam Rabobank Clubsupport. Door de bank wordt een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag mogen Rabobank klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Angrisa doet daar ook aan mee.

Bestedingsdoel

Ons bestedingsdoel is het maken van 3d-animaties van straten, markante gebouwen en huizen van het dorp Engelen. Hiervoor wil Angrisa een werkgroep opstarten die gegevens over bovengenoemde onderwerpen uitzoekt en inventariseert om daarna jonge techneuten op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen de informatie over het onderwerp om te zetten in een 3D animatie. Angrisa biedt zo studenten de mogelijkheid ervaring op te doen en krijgt men een geheel nieuwe indruk van een gesloopt, veranderd, verbouwd object.

De stemperiode is van 27 september tot en met 14 oktober 2019.

Steun Angrisa door uw stem uit te brengen op onze vereniging! Dat kan via de Rabo stempagina op Internet. U kunt hier 5 stemmen verdelen over organisaties uit de lijst, waarbij elke organisatie maximaal 2 stemmen kan krijgen. Als u dus 2 stemmen uitbrengt op Angrisa kunt u daarna nog 3 stemmen verdelen over andere organisaties.

Let op: u dient naast klant ook lid te zijn van de Rabobank. Bent u nog geen lid, meldt u dan eerst hier aan op de ledenpagina van de bank. Nadat u lidmaatschap is bevestigd (dat kan tot 2 dagen duren) ontvangt u een stemcode waarmee u kunt stemmen op de stempagina.