Veel belangstelling voor rondwandeling tijdens Open Monumentendag

De door Angrisa georganiseerde rondwandeling door de oude kern van Engelen tijdens Open Munumentendag op 12 september j.l. trok maar liefst 62 bezoekers. De gidsen Rob Gruben, Wilton Desmense en Frans Lucas verzorgden in totaal 8 rondleidingen van elk ca. 45 minuten, beginnend in de pastorie en eindigend in de beide kerken die Engelen rijk is. In de Protestanse kerk werd bovendien een interessant filmpje getoond over de geschiedenis van de kerk. Het weer speelde ook prima mee, niet te warm en niet te koud en vooral: geen regen. Leuk detail was dat er ook regelmatig Engelenaren op de route te vinden waren, werkend in de tuin, of gewoon aan de wandel, die enthousiast een duit in het zakje deden bij de verhalen die de gidsen vertelden. Angrisa dankt natuurlijk ook alle vrijwilligers van de Protestantse gemeente en de RK parochie die hebben bijgedragen aan het succes van deze dag!

PLUS Spaaractie voor lokale verenigingen

De Plus voert wederom een spaaractie voor lokale organisaties. Vorig jaar kreeg u bij iedere €10,- aan boodschappen een plastic munt die u direct in de winkel in de spaarbuis van de organisatie naar  keuze kon deponeren.
Dit jaar is de actie in een digitale vorm gegoten. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dat een extra barrière voor u kan zijn om uw “munten” te doneren, willen wij u daarbij helpen.
De spaaractie is inmiddels gestart en duurt t/m 13 november 2021.
U kunt de bonuspunten die u voor Angrisa wilt bestemmen verzamelen en afgeven of in de brievenbus stoppen op de volgende adressen:

Sint Lambertusstraat 17 Engelen

De Vlacie 5 Engelen

Parcivalring 199 Slot Haverleij

Mocht dat bezwaarlijk zijn voor u dan willen wij de bonuspunten ook bij u komen ophalen.
Mailt u dan naar info@angrisa

Wandeling tijdens Open Monumentendag 2021

Een wandeling door de oude kern van Engelen, zondag 12 september

Angrisa zal dit jaar tijdens de Open Monumentendag een rondwandling door de oude kern van Engelen verzorgen. U kunt zien waar bedrijfjes en winkels waren gelegen. De rondleidingen van ca. 45 minuten starten vanaf 10:00u op de pastorie van de RK kerk aan de Graaf van Solmsweg 75, alwaar u tijdens het wachten een kop koffie of thee kunt drinken, de diverse door Angrisa uitgegeven boeken kunt inzien en/of kopen of een praatje kunt maken met leden van Angrisa of andere deelnemers aan de rondwandeling.

De wandeling zal tot ca. 16:00u herhaald worden. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de wandeling vertellen leden van Angrisa over de geschiedenis van de diverse gebouwen. De beide kerken die ons dorp rijk is zullen we ook van binnen bekijken.

Engelen is tot op de dag van vandaag een dorp waar mensen graag wonen en werken. Er is in de afgelopen jaren wel veel veranderd. Tot midden jaren ‘50 kon Engelen zichzelf voorzien in de dagelijkse behoeften. Mede dankzij het klooster en het meisjespensionaat kon Engelen zich verheugen in een bloeiende middenstand. Zo waren er twee warme bakkers, een kruidenier, een slagerij, een kolenboer, een groentenzaak, een winkel waar bijna alles te verkrijgen was, een verf- en behangwinkel, een heuse doe-het-zelf- zaak, een smederij, een postkantoor, een dependance van de Boerenleenbank, een schoenmaker, een aannemersbedrijf, een garagebedrijf, een fietsenzaak, een melkboer, niet te vergeten verschillende café’s, verschillende boerenbedrijven, een eigen veldwachter, een eigen wijkverpleegkundige, een eigen gemeentehuis, burgemeester en wethouders. Al deze “bedrijvigheid” was in Engelen gehuisvest. Na de sluiting van het pensionaat in 1953 hebben veel winkels moeten sluiten.

De huizen en gebouwen staan er nog steeds en de meesten hebben een woonbestemming gekregen.

Angrisa Nieuw(s)

Na 26 nummers van Angrisa Nieuws, die sinds 2011 zijn verschenen, is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Hij verschijnt in vierkant formaat en in een lay-out, die dezelfde is als van het Boek Engelen Tussen Bevrijding en Vrijheid.

We willen het drie keer per jaar verschijnende tijdschrift ook een nieuwe naam geven. Daarvoor roepen we de hulp in van onze leden en van de lezers van de Tweeterp. Als u een idee hebt, laat het ons weten (info@angrisa.nl). Omdat we dit als een prijsvraag beschouwen, krijgt de winnaar een leuke verrassing. Op bijgaande afbeelding ziet u de titel van enkele van de artikelen. In de losse verkoop kost deze aflevering € 2,50.

Melk, tabak en radio

Anneke Heimeriks verraste ons tijdens de inloopochtend met een paar kleinoden die zij nog vond tussen haar spullen. Een zandloper van Radio en TV-service Kees van de Mortel, een strook tabaksbonnen uit 1949 ‘voor vrouwen geboren in 1931 of vroeger‘ die indertijd door de pensionaires moesten worden ingeleverd op het pensionaat en een grote wasknijper van de Gebr. van Kessel (van de SRV wagen).

De zaak van Kees van de Mortel lag weliswaar in Den Bosch maar was welbekend onder de Engelenaren. Hij leverde onder andere een Erres videorecorder als cadeau voor pastoor van Zutphen en een Philips CD speler als cadeau voor pastoor Nabuurs bij het afscheid van deze geestelijken in respectievelijk 1981 en 1999. Ook repareerde hij wel eens het een en ander.

De eerste SRV wagen van Walter van Kessel
Rekeningen van Kees van de Mortel Radio en TV-service

Anneke ontvangt vanzelfsprekend onze hartelijke dank!

Engelen boeken in de etalage bij Heinen

Angrisa is de bijzondere eer ten deel gevallen dat bij boekhandel Adr. Heinen in de Kerkstraat 27 in Den Bosch momenteel twee door onze vereniging uitgegeven boeken in de etalage liggen, te weten “Engelen Grensdorp aan de Dieze” van Rob Gruben en Bertie Geerts en “Engelen tussen bevrijding en vrijheid” van Wilton Desmense. Op de foto hieronder zijn ze te zien, samen met verschillende andere boeken die iets met Den Bosch en omstreken en water te maken hebben.

Aanleiding voor deze etalage-inrichting is het verschijnen van het proefschrift van Francien van den Heuvel: “’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995)“.

Archief uitbreidingen

Alweer kunnen we melden dat ons archief met enkele interessante stukken is uitgebreid dankzij bijdragen van onze leden. Van Wim Goesten ontvingen wij een exemplaar van het boek “Het patronaatsrecht over Bokhoven een proces te Brussel 1769-1770” uit 1978 van auteur G. van der Velden en enige documenten rond de aanleg van de riolering in Engelen direct na de annexatie begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Han Marjot bracht ons de interessante boekenreeks “Bossche Bouwstenen” en een hoeveelheid tijdschriften “Bossche Bladen”. Tenslotte schaftte Angrisa een exemplaar aan van het onlangs door Petra van Bergen uitgegeven boek over haar familiegeschiedenis Van Bergen en Toebak“, dat zij vervolgens persoonlijk kwam langsbrengen. Al eerder mochten wij veel van het fotomateriaal dat zij gebruikte voor haar boek opnemen in ons digitale archief. Voor alle bijdragen wederom hartelijk dank!

Wim Goesten met zijn bijdragen hier in de bijkeuken van de pastorie tijdens de bijeenkomst van de onderhouds vrijwilligers op de maandagochtend

Archief aanwinst: Waterschap de Algemeene Omkading

Tijdens de inloopochtend van 13 juli kregen wij bezoek van Louis van Boekel. Hij bracht twee geschenken mee voor ons archief.

Een overzicht van het WaterschapDe Algemeene Omkading” (bron: De Ingenieur, jaargang 1, no. 25, 19-6-1886)

Allereerst een omslag met een tiental kohieren uit de tweede helft van de 19e eeuw van het Waterschap de Algemeene Omkading. Hieronder vielen Engelen, Bokhoven, Vlijmen, Hedikhuizen en Well. In 1964 ging het op in het Waterschap de Maas- en Diezepolders, dat in 1996 werd samengevoegd met Waterschap de Maaskant, dat op zijn beurt in 2004 door fusie opging in Waterschap Aa en Maas. Een kohier is een lijst met namen van alle belastingplichtigen en hoeveel ze moeten betalen, in dit geval aan polderbelasting. Omdat de kohieren die zich in het archief van het waterschap bevonden, vernietigd zijn, is dit voor Angrisa een waardevolle aanwinst. Wij zullen hier beslist op terugkomen in onze Nieuwsbrief of in de Tweeterp. Overigens bevond zich tussen de kohieren als vreemde eend in de bijt ook het Overzicht van de Regenwaarnemingen 1945 van het KNMI; de gegevens van de dichtst bij gelegen stations geven ons een indicatie van de neerslag in Engelen.

Verder kwam er een stapeltje Met Gansen Trou tijdschriften van heemkundekring Onsenoort op tafel vanaf 1953. Hiermee kan Angrisa de verzameling die wij in ons archief hebben goed uitbreiden, want met name uit de beginjaren (de eerste jaargang is van 1950) ontbreken nog veel nummers in onze bibliotheek.

Namens Angrisa nogmaals hartelijk dank aan Louis!
Op de foto hieronder zien we Louis ook nog 50 jaar geleden tijdens de laatste bijeenkomst van de gemeenteraad van Engelen in 1971 vóór de annexatie door den Bosch. Hij staat op de achterste rij, derde van links.

Verder op deze foto staand v.l.n.r.:
Piet van Twisk, Nico Murraij, Louis van Boekel, Jo Dielissen, Charles ter Ellen, Henk van Nistelrooij,
en zittend v.l.n.r.:
Christine Quekel-van de Kerkhof, Burgemeester Frans Kempenaars, secretaris Piet van de Broek

Avondwandeling Dieze monding

Ad Hartjes en Bart Beaard zijn voornemens een avondwandeling te organiseren in Engelen op 28 juli. Zij vertrekken bij Sluis Engelen aan de Henriettewaard/Graaf van Solmsweg, lopen langs de Dieze naar de A 59, steken over, dan via Kasteel Meerwijk, Crèvecoeur, Kleinpolderkepad terug naar de schutsluis. Tijdens de wandeling zal er verteld worden over het water, Engelen, Crèvecoeur, enz.

De totale lengte van de wandeling is ongeveer 7,2 km. Zij vertrekken om 18.30u en zijn rond 21.00u weer terug. Inwoners van Engelen zijn natuurlijk van harte welkom.

Wie mee wil lopen dient zich wel even op te geven via Bart Beaard i.v.m. het maximum aantal deelnemers. Dat kan via email adres:

bartbeaard1@gmail.com

Klik op het plaatje hiernaast voor een beschrijving van de wandeling.

Tour de France 1996 door Engelen

Op 29 juni 1996, alweer bijna 25 jaar geleden start de Tour de France in ’s-Hertogenbosch.

De tweede etappe op 30 juni, een rit van 209 km door Brabant met start en finish in Den Bosch, komt vlak voor de finish door Engelen. De wielrenners komen vanuit Vlijmen over de Engelenseweg, Langekamp en Haverleij langs bedrijventerrein de Vutter , over het viaduct van de A59 naar de Rietveldenweg waar de eindstreep is getrokken.

Op ongeveer 4 km voor de eindstreep wordt vluchter Danny Nelissen ingehaald door het peloton en eindigt de wedstrijd in een massasprint gewonnen door de Fransman Frederic Moncassin. De Nederlander Jeroen Blijlevens wordt eervol tweede.

Van deze wedstrijd zijn originele filmbeelden van de NOS bewaard gebleven die te zien zijn op de Audio-Video Collectie pagina.