Angrisa actief op de “Burendag” in Engelen.

Herberg Haverleij en de Protestantse Kerk in Engelen organiseerden dit jaar de “Burendag 2020”, een initiatief van het Oranjefonds en een commerciële partij met als doelstelling buren zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen.

De Protestantse Kerk had Frans Lucas van Angrisa Heemkundekring Engelen uitgenodigd voor een rondleiding door de historische kern van Engelen. Klokslag 11.30 startte Frans met een groep geïnteresseerden bij “de Oude Lambertus” aan de Kerkhof om deze groep uitleg te geven over o.a. het kerkje, het voormalige gemeentehuis, de bulkhuisjes, oude boerderijen in de kern, voormalige woning van de dominee en natuurlijk om een beetje promotie maken voor Angrisa.

Frans Lucas aan de wandel met zijn gevolg

Herberg Haverleij had als eerst wijkagente Daniëlle Michiels op bezoek die uitgebreid inging op de resultaten van het veiligheidsonderzoek. De aanwezigen brachten vervolgens diverse zaken nog onder de aandacht, zoals de honden op de speelveldjes voor de kinderen in de Haverleij en de almaar toenemende overlast van motoren en andere lawaaiierige voertuigen op de dijkwegen.

Daarna gaf John Branderhorst een presentatie over het onstaan van de kastelen op de Haverleij en de ontwikkelingen rond de laatste twee die op dit moment worden gebouwd: Heesterburgh en Oeverhuyze.

John Branderhorst tijdens zijn verhaal over de Haverleij

Tenslotte werden de aanwezigen door Andre Dirks in en rond Slot Haverleij geleid waarbij hij diverse bijzondere bouwkundige zaken toelichtte.

Andre Dirks licht bouwkundige bijzonderheden toe

Terug in de Herberg werd de middag afgesloten met een heerlijke kom Minestrone soep en een broodje. Aan allen die bijgedragen hebben hartelijk dank!

Informatie over Ledenvergadering 18 oktober

De in een eerder bericht al voor-aangekondigde jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zondagmiddag 18 oktober 2020  van 14.30 uur tot 15.15 uur in de grote zaal van de Engelenburcht,  Heuvel 18  5221AP te Engelen.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening door de voorzitter.
 • Verslag van de ledenvergadering d.d. 26 mei 2019.
 • Financieel jaarverslag en begroting 2019/2020.
 • Verslag kascommissie.
 • Aanstelling van de nieuwe commissie.
 • Overzicht activiteiten 2019/2020
 • Herverkiezing bestuursleden
 • Rondvraag
 • Sluiting

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19 willen wij u vragen vooraf te reserveren voor deze bijeenkomst. U kunt zich telefonisch aanmelden: 073-6311702 of per mail: info@angrisa.nl

Zalencentrum “de Engelenburcht” heeft  aangepaste regels:

 • Blijf thuis bij griep en/of verkoudheidsverschijnselen.
 • Neem zoveel mogelijk de 1,5 m afstand in acht.
 • Bij binnenkomst is ontsmetten van de handen verplicht.
 • Er is een vaste looproute aangegeven.
 • Ga na binnenkomst van de zaal zo snel mogelijk zitten.
 • Nuttig na afloop ook je consumpties zittend  aan tafel, niet aan de bar.
 • Bij twijfel gebruik uw gezond verstand.

Daarnaast heeft “De Engelenburcht”  geen airconditioning maar centrale verwarming en lucht verversing.

Het gevaar waarover vaak gesproken wordt schuilt met name in slecht onderhouden airconditioning, waarbij lucht rondgepompt wordt, zonder voldoende gefilterd te worden. Bij de Engelenburcht wordt lucht naar buiten afgevoerd. Dit systeem is eind augustus gecontroleerd en goedgekeurd.

Lezing na afloop, ook alleen voor leden

Aangevulde info per 30 sep: helaas hebben wij i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen die zijn ingegaan per 29 september, en de te verwachten belangstelling, moeten besluiten deze lezing vooralsnog alleen voor de leden toegankelijk te maken.

Traditiegetrouw volgt na de vergadering een lezing door Wilton Desmense. De lezing is voor de leden gratis. Deze lezing begint om 15.30 uur en ook hier geldt: svp reserveren 073-6311702 of  info@angrisa.nl

ENGELEN TUSSEN BEVRIJDING EN VRIJHEID, door Wilton Desmense.
Na de bevrijding van de gemeente Engelen op 5 november 1944 lag deze omgeving tot 5 mei regelmatig onder Duits vuur van over de Maas. Binnen een week was evacuatie van Bokhoven onvermijdelijk, Engelen volgde tijdens de kerstdagen. Deze lezing  gaat over wat er in deze periode ter plekke gebeurde. Het accent zal liggen op tot op heden onbekende films en schilderingen, die hier toen gemaakt zijn door Canadese militairen. Duur van de lezing: ± 45 minuten.

 Na afloop van de lezing is voor de eenmalige introductieptijs van €10,00 het boek Engelen tussen bevrijding en vrijheid te koop met uitgebreide informatie, afbeeldingen en de vindplaatsen van de beelden. Na de lezing zal het boek te koop zijn voor €15,00.

Virtueel bezoek aan historische gebouwen tijdens Open Monumentendag 2020

Vanwege Corona is Open Monumentendag 2020 anders van opzet. Er zijn dit jaar geen gebouwen vrij toegankelijk en er staan geen vrijwilligers klaar om bezoekers rond te leiden.

Om toch iets te kunnen presenteren hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught samen een digitale editie opgezet. Er zijn speciale 360 graden opnamen in 12 gebouwen gemaakt. Deze maken het mogelijk om de monumenten vanuit je eigen huis te bezoeken. Op verschillende plekken kun je een video starten waarop een betrokkene je meer uitleg geeft over details in het gebouw. Bovendien zijn van alle geselecteerde panden opnames met een drone gemaakt. Die bieden een mooi beeld van het uiterlijk en de omgeving van het gebouw.

Men kan onder andere de toren van de Sint-Jan beklimmen, de geheimen van de gijzelaars in seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel ontdekken of op zoek gaan naar de verborgen deur van Kasteel Maurick in Vught.

De bijzondere opnames zijn vanaf vandaag, vrijdag 11 september te vinden op www.monumentendagonline.nl. Dus niet alleen het weekend van 12 en 13 september!

PLUS actie ‘Spaar voor jouw vereniging’ succesvol voor Angrisa

De muntjes-spaar-actie van de PLUS markt voor Engelense verenigingen verloopt tot nu toe zeer succesvol voor Angrisa. Op de ranglijst die de supermarkt wekelijks bij de ingang publiceert schommelt onze vereniging rond de derde plaats en daarvoor danken we iedereen die daartoe heeft bijgedragen!

Om ook iets terug te doen voor de PLUS werd door ons op 24 aug. j.l. een fotocollage aangeboden aan de PLUS. Hierop is de historie van de voorgangers van deze supermarkt vanaf 1956 uitgebeeld, die begon met de bakkerij van Frans de Groot, neef van de beroemde Jan de Groot van de Bossche Bollen, op de hoek van de Achterstraat en de Terp (toen nog Kerkstraat geheten).

Angrisa secretaris Hans Kant (rechts) overhandigt de fotocollage aan medewerkers van de PLUS
De fotocollage met alle Engelense voorgangers van de PLUS

Nogmaals dank aan de PLUS markt en iedereen die ons met zijn spaarmuntjes steunt!

65

Onze penningmeester Henriette Sars is onlangs 65 jaar geworden. Voor de buurt waarin ze woonde zal dat geen geheim zijn geweest want haar huis was zodanig opgetuigd dat het beslist niet te missen was!

Henriette, gefeliciteerd namens het hele bestuur!

Angrisa Ledenvergadering 2020

Om alvast in uw agenda te noteren:
De Angrisa algemene ledenvergadering zal onder voorbehoud van mogelijke verhinderende ontwikkelingen rond Corona worden gehouden in de Engelenburcht op 18 oktober 2020 in de middag. Nadere detaillering van de begin- en eindtijden en agenda zal nog volgen, alsmede richtlijnen m.b.t. aanmelding, Corona maatregelen enz.

De vergadering bestaat zoals gebruikelijk uit twee gedeelten:

 • De algemene vergadering welke alleen voor de leden toegankelijk is,
 • gevolgd door een lezing “Engelen tussen Bevrijding en Vrijheid” voor leden en niet-leden door Wilton Desmense.

De Angrisa bibliotheek

Angrisa heeft in de loop der jaren een omvangrijke boekencollectie opgebouwd, deels door eigen publicaties maar voor het grootste deel door schenkingen van derden. Niet alle boeken in deze collectie gaan uitsluitend over Engelen of haar directe omgeving. Er zitten ook titels tussen van meer algemene aard, maar er is altijd wel een link naar onze hoofdactiviteit: heemkunde bedrijven.
Een van onze leden, Henk de Visser, heeft onlangs deze gehele collectie doorlopen en er een lijst van gemaakt met titels, auteurs, uitgevers en jaar van uitgifte. Deze lijst is nu te raadplegen, sorteren en doorzoeken op onze website onder de Boekencollectie pagina.

Naast deze boeken zijn er ook een grote hoeveelheid tijdschriften in te zien, waaronder vrijwel alle Tweeterpen, Vutternieuws, Bossche Bladen, Met Gansen Trou (Onsenoort) en meer.

De boeken en tijdschriften zijn in te zien tijdens onze inloopochtenden op de dinsdagen van 10:00u tot 12:00u. Helaas kunnen wij de collectie nog niet in een mooie boekenkast uitstallen in onze ‘heemkamer’ maar wel kunnen de boeken en tijdschriften uit onze archiefkelder worden opgehaald op verzoek.

De verbouwing van het pensionaat

Alweer enige tijd geleden mochten wij van Paul Kooijman een grote hoeveelheid foto’s en ander materiaal digitaliseren uit zijn archief van de verbouwing van het pensionaatsgebouw aan de Graaf van Solmsweg. Paul was samen met Paul Huddleton Slater zaliger de initiatiefnemer van deze grootschalige verbouwing waarbij van 1975 tot 1978 in de oude gebouwen een aantal wooneenheden en kamers werd gerealiseerd.

Voor de bewoners van Engelen was dit goed nieuws, nadat er al jarenlang gesteggel was geweest over een mogelijke nieuwe bestemming van het pand. Het kwam daarbij in 1973 zelfs tot openlijk protest toen er plannen bekend werden om in het gebouw een 50-tal gastarbeiders te gaan huisvesten.

Het pand verpauperde bovendien steeds meer doordat Jan en Alleman er (illegaal) allerlei zaken uit begon te slopen.

Wie de foto’s van de verbouwing ziet krijgt respect voor het enorme doorzettingsvermogen van de nieuwe eigenaren. Het leek voorwaar een schier onmogelijke klus die ook nog eens vrijwel zonder de inzet van professionele aannemers werd geklaard door de initiatiefnemers zelf in hun vrije tijd.

In 1979 werd de afsluiting van de verbouwing feestelijk gecombineerd met het 150-jarig bestaan van het gebouw, waarbij ook een reunie van oud-leerlingen en zusters van het pensionaat werd gehouden.

De foto’s van de verbouwing zijn te zien op de Fotopagina onder de Collectie Kooijman. Dit is slechts een deel van het materiaal dat aanwezig is in het Angrisa archief. Wie interesse heeft kan de rest komen bekijken tijdens een van de inloopochtenden.

Meerwijk boek in de race voor Ithaka prijs

Sedert zes jaar reikt Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) dankzij een genereuze particuliere gift jaarlijks de Ithakaprijs en -stipendium uit.

De Ithaka-prijs is bedoeld voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking.

Els Veder-Smit maakte deze prijs tot en met vorig jaar mogelijk en een nieuwe donateur heeft deze prijs voor de komende tien jaar financieel mogelijk gemaakt. Aan de prijs en het stipendium zijn beide een bedrag van € 5.000,- verbonden. Dit jaar hebben tien auteurs zich voor de Ithakaprijs aangemeld. Het zijn:

 • Willem van der Ham e.a., Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh
 • Kees van der Leer, Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher
 • Alphons Tonino, Huys Geul, een verdwenen Huys een blijvend verhaal
 • Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732
 • Antoinette van Dorssen e.a., Duivenvoorde in vogelvlucht
 • Mies Dagevos, Tuinmansleven op de Ullepas. Van Seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel 1770-1930
 • Leon Hupperichs, Monumentaal Wylre
 • Martijn Pijnenburg, Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh
 • Bertie Geerts en Rob Gruben, Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant
 • Annette van der Post en Henk Th. van Veen, Zeven eeuwen Allersmaborg

De uitreiking vindt plaats op 27 oktober 2020. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitslag!

De Groentjes – Carnaval 1982

Tijdens Carnaval 1982 deed een groep van 17 jongelui in Engelen mee aan het Terpersongfestival onder de groepsnaam De Groentjes. Zij brachten tijdens hun optreden het nummer Terperpolonaise. De leden van de groep waren Marc ter Ellen (saxofoon), Henk Vermeijden (trompet), Arjan vd Oever (trompet), Christian Plompen (bariton), Eddie Duin (drum), Sjoerd van Reusel (schuiftrombone), Caroline ter Ellen, Mireille ter Ellen, Arjan Plompen, Jacqueline Plompen, Marjon van de Dussen, Netty Heimeriks, Inge van Eekelen, Karin Dirks, Roger vd Hoogen, Leon vd Hoogen en Mari Hoefnagels.
Zij eindigden op de 3e plaats. Fanfare T.O.G. werd eerste met het nummer Ik Heb Engelen Geduld.

Van het hele gebeuren heeft trombonist Sjoerd van Reusel indertijd een fotoalbum gemaakt. Daarin is ook een vakantie-uitje van de groep opgenomen dat zij een paar maanden later hadden op camping De Klinkaert in Drunen.

Angrisa mocht het album inscannen (veel dank aan Sjoerd!) en het is hieronder te bekijken door er op te klikken.

Klik op het album om te bladeren