In dit boek volgen we de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn bijzondere bewoners. Kort na het midden van de achttiende eeuw verrees aan de Dieskant tegenover het dorp Engelen de buitenplaats ‘Meerwijk’. Bouwheer was de zeer vermogende en in Utrecht woonachtige Jan Willem Hannes. Zijn nazaten tooiden zich met de dubbele naam Van Thije Hannes. Zij slaagden er uiteindelijk in een adellijke titel te verwerven en bleven tot 1856 in bezit van het huis. Kort daarvoor was de oude buitenplaats gesloopt en vervangen door een van de allereerste landhuizen van Nederland in Tudorstijl. Architect daarvan was de Bossche stadsbouwmeester Arnoldus van Veggel. Als bekendste werk zou hij een jaar later landhuis de Schaffelaar te Barneveld ontwerpen.
Het prachtige Tudor-landhuis van Meerwijk werd in 1901 helaas grotendeels gesloopt, waardoor veel van de monumentale waarde verloren is gegaan.
Het markeert een periode waarin er wisselende utilitaire functies in Meerwijk werden ondergebracht, onder meer een scheepswerfje en een orgelfabriek.
In 1921 werd het gebouw weer omgevormd tot woonhuis. Maar het meest bekend is kasteeltje Meerwijk misschien wel als sexclub. Voor het eerst komt in dit boek die bordeelperiode van het huis uitgebreid aan de orde. Naast Yab Yum in Amsterdam en Boccaccio in Laren was Meerwijk in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw de meest exclusieve sexclub van ons land. Wereldsterren als Fats Domino, Bill Haley en Roy Orbison verzorgden er optredens.

Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief nieuw bronnenonderzoek. Juist daardoor kon voor het eerst de bijzondere geschiedenis van deze buitenplaats aan de Dieze goed in beeld worden gebracht. De weerslag daarvan vindt u in dit van vele, tot dusver onbekende, illustraties voorziene boek.

Met een voorwoord van Fred Vogelzang van de Nederlandse Kastelenstichting.
Het boek is geschreven door de in Engelen geboren Bertie Geerts en Rob Gruben.
Jac. Biemans verzorgde de beeldredactie.

Formaat 21 x 28 cm, gebonden
Verkoopprijs bij voorintekening is € 24,95 en daarna € 29,95
Verwachte verschijningsdatum begin 2019


Hierbij wens ik exempl(a)r(en) van het boek
Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant
te bestellen tegen de speciale voorintekenprijs van € 24,95 (exclusief verzendkosten).


Velden met * zijn verplicht