Angrisa Heemkundekring Engelen

Papieren Archief:

Naast de op deze pagina opgenomen digitale archiefstukken beschikt Angrisa ook nog over een uitgebreid papieren archief dat in te zien is tijdens de inloopochtenden (zie de Homepagina voor info). De hoofdindeling is hieronder weergegeven:
1. Geschiedenis Engelen tot 1945
2. Gemeente- en Bestuursraad
3. Oorlog 1940-1945
4. N.H. Kerk + opgravingen + kerkhof(begraafplaats)
5. R.K. Lambertuskerk
6. Pensionaat + basisonderwijs
7. Huizen + straten + Oud Engelen + bewoners Engelen
8. Vesting Crevecoeur
9. Engelenburcht + BLIZO + verenigingen
10. Waterlopen + Engelermeer + Vutter
11. Haverleij
12. Bokhoven
Archief Toneelclub "Trammelant"
Archief heer St. Murraij
Archief Jeanne de Rooij - Willemse
Archief Marielle van Bentum
Voor een verdere detaillering van de indeling zie:
Archiefindeling Angrisa
 
Angrisa is momenteel het digitaliseren en vervolgens via Internet onsluiten van dit papieren archief aan het voorbereiden.