Angrisa Heemkundekring Engelen

 

Foto's niet online beschikbaar

Naar aanleiding van de steeds strengere toepassing van de auteurswet en de privacywet, en de daaruit voortvloeiende risico's op claims, heeft het bestuur van Angrisa besloten de foto's uit haar archief voorlopig niet meer online beschikbaar te stellen.
Het onderzoek naar de bron en rechten van elke individuele foto is een uiterst tijdrovende bezigheid en daarom kan het bestuur nu niet aangeven hoe lang deze situatie zo zal blijven. De foto's zijn wel nog in te zien tijdens de inloopochtenden en de avondopenstellingen in respectievelijk de pastorie van Engelen en zalencentrum de Engelenburcht.

Onze excuses voor dit ongemak.