Angrisa Heemkundekring Engelen

Angrisa Heemkundekring Engelen


Welkom op de site van Angrisa de Heemkundekring van Engelen!

Mocht u interesse hebben in het werk van onze vereniging dan bent u van harte welkom op één van onze bijeenkomsten.

 

 

 Elke twee weken is er een
inloopochtend op dinsdag
van 10.00u tot 12.00u in de
Pastorie van de R.K. Kerk
(Graaf van Solmsweg 75).
klik op foto voor routebeschrijving
De eerstvolgende data zijn:
3 juli
17 juli
31 juli

 

  

EngelenburchtDaarnaast is op de eerste
dinsdag van de maand een
avondopenstelling van 19.30u tot 21.30u in de
Engelenburcht (Heuvel 18).
klik op foto voor routebeschrijving
Let op: in juli en augustus is er geen avondopenstelling.

 

Nieuwste Angrisa Youtube video

Zie de Film pagina voor meer info over Angrisa's Youtube kanaal.

 

 

 ANBI status

Angrisa heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees er meer over in dit document (pdf).

Beleidsplan 2017-2020

In ons Beleidsplan (pdf) vindt u een beschrijving van onze missie, doelstelling, strategie en activiteiten, alsmede een overzicht van onze organisatiestructuur en de financiële situatie.

Actuele berichten

(voor oudere berichten zie het Archief)

Digitalisering archief (juni 2018)
Het digitaliseren van de foto's en documenten uit het Angrisa archief gaat gestaag voort en inmiddels zijn al meer dan 1000 foto's en documenten gescand door vrijwilliggers Pierre de Visser en Rene de Kleijn. Het bestuur van Angrisa heeft nu ook besloten gebruik te gaan maken van het collectie registratie systeem van Erfgoed Brabant waar alle foto's, video's, documenten, boeken, bidprentjes enz. in kunnen worden geregistreerd, en eventueel ook getoond op de Angrisa website. De website zal daarvoor binnenkort worden vernieuwd. Het  systeem wordt al door ca. 60 Brabantse heemkundekringen gebruikt maar ook door een kleine 250 andere Brabantse musea en archieven.
Op 4 juni kregen daarvoor een aantal leden en vrijwilligers een eerste training in de pastorie die werd verzorgd door Erfgoed Brabant. 13 juni volgt een tweede training en daarna zal het systeem in gebruik worden genomen.

Voordat de gedigitaliseerde documenten ook daadwerkelijk op de website kunnen worden getoond moet Angrisa voor elke foto of document nagaan of zij toestemming van de rechtmatige eigenaar (auteur) hebben om dit te doen. Ook moet voor foto's of documenten waarop persoonlijke gegevens van mensen te zien zijn eerst door de betreffende personen toestemming zijn gegeven voor het tonen op de website. Dit alles is een gevolg van de strenger geworden privacy- (AVG) en auteurswetten. Al met al zal dit voor Angrisa in het komende jaar nog voldoende werk opleveren.

 

 

Erelijst oorlogsslachtoffers (mei 2018)
Op 4 mei overhandigde burgemeester Jack Mikkers van 's-Hertogenbosch de Erelijst oorlogsslachtoffers aan alle herdenkingscomités van Engelen, Empel, Kruisstraat, Nuland, Rosmalen en Vinkel. Dat gebeurde in de Oranjegalerij in aanwezigheid van de zus en zwager van Ivor Arnold Troostwijk. Ivor is het jongste slachtoffer op de Erelijst. Onze voorzitter Frans Lucas nam de lijst namens Engelen in ontvangst.


Frans Lucas neemt de 'Erelijst Oorlogsslachtoffers gemeente 's-Hertogenbosch' in ontvangst van burgemeester Jack Mikkers (klik op de foto voor een vergroting)
De Erelijst wordt onderdeel van de jaarlijkse herdenking in alle dorpen en kernen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Mikkers nodigde de leden van de herdenkingscomités uit om van de namen op de Erelijst verhalen en afbeeldingen te verzamelen zodat ze voor komende generaties bewaard blijven.

Met de Erelijst herdenkt de gemeente ’s-Hertogenbosch alle 910 burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederland en elders in de wereld, zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op de Erelijst staan ook de namen van 146 Britse militairen die tijdens de bevrijdingsdagen van oktober 1944 op het grondgebied 's-Hertogenbosch sneuvelden. De Erelijst is het resultaat van 10 jaar onderzoek.

 

 

Foto's en video's beperkt online beschikbaar (mei 2018)
Naar aanleiding van de steeds strengere toepassing van de auteurswet en de privacywet, en de daaruit voortvloeiende risico's op claims, heeft het bestuur van Angrisa besloten de foto's uit haar archief voorlopig niet meer online via de Foto pagina beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor een aantal video's in ons Youtube kanaal.
Het onderzoek naar de bron en rechten van elke individuele foto en video is een uiterst tijdrovende bezigheid en daarom kan het bestuur nu niet aangeven hoe lang deze situatie zo zal blijven. De foto's en video's zijn wel nog in te zien tijdens de inloopochtenden en de avondopenstellingen in respectievelijk de pastorie van Engelen en zalencentrum de Engelenburcht.

Onze excuses voor dit ongemak.

 

 

Facebook pagina wordt gesloten (april 2018)
Angrisa zal haar Facebook pagina gaan sluiten. De reden hiervoor is niet alleen de commotie die de laatste maanden rond Facebook is ontstaan in verband met de privacyschendingen maar ook de wens van Angrisa om het aantal verschillende media waarin wordt gepubliceerd te beperken. De beschikbare mankracht voor het onderhouden daarvan kan daardoor efficiënter worden ingezet en de kwaliteit worden verhoogd. In de loop van het jaar zal ook de website worden gemoderniseerd en onder meer voorzien van een mogelijkheid om reacties op berichten te geven, een functie die op dit moment alleen op de Facebook pagina beschikbaar is.

Om dezelfde reden zal ook de Diezekrant, die al enige tijd niet meer is verschenen en waarin vooral verenigingsnieuws werd opgenomen, niet meer worden gepubliceerd. De Actuele Berichten op deze website hebben deze krant, die alleen digitaal werd verspreid, inmiddels overbodig gemaakt. Om tegemoet te komen aan de wens van leden en andere bezoekers om wel getipt te worden als er nieuwe berichten zijn zal de gemoderniseerde website waarschijnlijk een mogelijkheid gaan bieden om zich in te schrijven op een automatische melding via email.

 

 

Ledenvergadering (april 2018)
Op 19 april werd in de Engelenburcht de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was bijzonder hoog.
De penningmeester Henriëtte Sars deed verslag van het financieel overzicht 2017. Aansluitend stelde de kascommissie, bestaande uit Wilton Desmense en Han Marjot, voor de penningmeester te dechargeren. Voor het komend jaar stellen Han Marjot en Wilton Desmense (voor de derde keer, maar met algehele toestemming van de aanwezige leden) zich wederom beschikbaar voor de kascontrole.

Daarna gaf voorzitter Frans Lucas een overzicht van de activiteiten die in  2017 plaatsvonden en voor 2018 gepland staan:

  • De steeds intensievere samenwerking met Erfgoed Den Bosch.
  • Diverse activiteiten om leden actief te betrekken bij Angrisa.
  • Rondleidingen door de historische kern van Engelen op Open Monumentendag.
  • Afnemen van interviews.
  • Digitaliseren van collecties, documenten en archiefstukken.
  • Wet op de privacy en auteurs recht.

Alle huidige leden van het bestuur blijven aan en webmaster Rob van Linden werd als vijfde bestuurslid aangesteld met instemming van de ledenvergadering. Hij zal zich met name bezig houden met de technische zaken op het gebied van de website en de digitalisering van het archief.

Voor 2018 werd wederom geen verhoging van contributie vastgesteld, wel een dringend verzoek van onze penningmeester om de jaarlijkse lidmaatschap bijdrage zo snel mogelijk te voldoen.

Na afloop van de vergadering werd door Rob de Vrind een druk bezochte lezing gehouden over  het beleg van 's-Hertogenbosch en de Stichting de Groene Vesting.


Klik op de foto voor een vergroting

Het legendarisch beleg van
’s-Hertogenbosch in 1629 en in het heden.


’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd maakte bij alle vorsten en volkeren. Hoe het er toen uit zag, wat zich toen heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer beleefbaar wil maken hoort u op de lezing met veel mooie beelden en animaties. Je kunt nu ook fietsen over de linie. Rond 's-Hertogenbosch geven bordjes met linie 1629 aan hoe de fietsroute loopt. De lezing gaat ook in op wat op de fietstocht te beleven is op het gebied van de historie en de natuur.


Rob de VrindRob de Vrind is afgestudeerd bioloog en heeft zich verdiept in de cultuur, natuur en omgeving van ’s-Hertogenbosch. Hij is onder meer medeoprichter van de Stichting De Groene Vesting en schrijver van diverse publicaties.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 17 (april 2018)
Angrisa Nieuwsbrief 17De 17e editie van de Angrisa Nieuwsbrief is inmiddels verschenen. In deze editie wordt onder andere uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de oorlogslachtoffers in Engelen. Verder werd deze nieuwsbrief voor het eerst ook digitaal verspreid per email aan diegenen die daar hun voorkeur over hadden uitgesproken in de laatste leden enquête. We ontvingen daarover al een enthousiaste reactie van ons lid Enst-Jan van Loenen:

Ik ben ontzettend blij met de digitale versie! 
Op deze manier heb ik de Angrisa altijd bij me! Mocht ik op pad zijn en ik wil even iets opzoeken, kan ik op mijn telefoon meteen inkijken!
Kan het iedereen aanraden. En we doen iets aan duurzaamheid.
 

 

Bespreking nieuw boek over Kasteeltje Meerwijk (april 2018)
Rob Gruben en Bertie Geerts, beide historisch onderzoekers die al eerder bekendheid genoten met onder andere het welbekende boek Engelen Grensdorp aan de Dieze, zijn voornemens een interessant Kasteeltje Meerwijknieuw boek te publiceren met als onderwerp de geschiedenis van het kasteeltje Meerwijk. Alhoewel dit kasteeltje formeel op grondgebied van Empel staat wordt het vrijwel altijd geassocieerd met Engelen, vanwege de ligging direct tegenover de oude kern van Engelen aan de Diezekant.

Tijdens de avondopenstelling van Angrisa op 3 april werd het eerste manuscript  van het boek en de procedurele gang van zaken rond de publicatie besproken met het bestuur van Angrisa en Jac Biemans van het stadsarchief 's-Hertogenbosch, welke laatste de beeldredactie onder zijn hoede zal nemen. Het boek belooft een interessante inkijk te geven in onder meer de rol van het kasteel als bordeel maar zal ook uitgebreid ingaan op de achtergrond van diverse bewoners en eigenaren.
Zodra er meer concreets bekend wordt over de publicatie van het boek zullen wij hierover uitgebreid berichten.


Bespreking van het manuscript. V.l.n.r. voorzitter Frans Lucas met in zijn hand het manuscript, Jac Biemans van het stadsarchief 's-Hertogenbosch, auteur Rob Gruben, webmaster Rob van Linden, auteur Bertie Geerts en secretaris Hans Kant (klik op de foto voor een vergroting).
 

 

Interview Charles ter Ellen (maart 2018)
Op woensdag 28 februari namen Bertie Geerts en Rob Gruben een interview af van Charles ter Ellen. Inmiddels 89 jaar oud, maar nog vlot van geest en in bezit van een prima geheugen. Dat kwam goed uit, want Charles was wethouder toen Engelen in 1971 door
’s-Hertogenbosch werd geannexeerd, en wij waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat nu precies allemaal verlopen was. Charles wist ons vele verhalen over het politieke klimaat in Engelen vóór de annexatie te vertellen. Naast burgemeester Kempenaars had Engelen twee wethouders, waarvan Charles er dus één was. Het college van B&W was daardoor voor de dorpsbevolking van Engelen makkelijk benaderbaar, de drempel tot contact was laag. Charles vertelde ons in het interview welke belangrijke dossiers er na de Tweede Wereldoorlog aan de orde waren in ons dorp. Het vertrek van het pensionaat had een behoorlijk gat geslagen. De komst van de BLIZO vulde dat enigermate op. Daardoor kon er toch nog iets van middenstand tot ontwikkeling komen in het dorp. In de toekomst zullen de belangrijkste elementen van het interview schriftelijk worden uitgewerkt. Prachtig dat we via deze interviews (‘oral history’ heet dat in de geschiedwetenschap) weer een belangrijk stukje recente dorpsgeschiedenis hebben veiliggesteld. We danken daarvoor Charles en zijn vrouw, die ons niet alleen vriendelijk van koffie en een koekje voorzag, maar af en toe ook belangrijke aanvullingen gaf. De volgende serie interviews staat alweer gepland!

 

 

Presentatie Collectie Registratie Systeem afdeling Erfgoed
's-Hertogenbosch (maart 2018)
28 maart woonden secretaris Hans kant en webmaster Rob van Linden een presentatie bij over het door de afdeling Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch gebruikte collectie registratie systeem Atlantis. Hiermee kunnen de gedigitaliseerde archiefstukken en foto's worden opgeslagen en getoond op Internet. De afdeling is voornemens dit systeem ook beschikbaar te stellen aan de heemkundekringen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Naast Angrisa waren verder aanwezig de heemkundekringen Nuwelant (Nuland), De Orthense Schaar (Orthen) en Vinckel (Vinkel). Wel uitgenodigd maar niet aanwezig was de heemkundekring Rosmalen die inmiddels al een ander systeem voor hun collectieregistratie hebben gekozen.

Er werd over en weer allerlei nuttige informatie uitgewisseld en het bestuur van Angrisa zal zich op korte termijn beraden over een definitieve keuze voor een systeem. Naast het systeem van de afdeling Erfgoed wordt ook gekeken naar Brabant Cloud van de regionale organisatie Erfgoed Brabant, waar reeds een groot aantal Brabantse heemkundekringen op is aangesloten.

 

 

Inloopochtend (maart 2018)
Tijdens de inloopochtend van 27 maart werd met enige vrijwilligers een begin gemaakt met het opschonen  en ordenen van het archief van Agrisa. Een deel van het archief kan met recht "ongeordend" worden genoemd en moet hoognodig uitgezocht en gecatalogiseerd worden.

Angrisa archief

Angrisa archief

De opschoning is ook nodig ter voorbereiding van de verdere digitalisering van het archief, waar inmiddels door enige vrijwilligers al stevig aan wordt gewerkt met de scanner. Voorlopig kunnen zij nog vooruit met het deel dat wel al goed op orde is.

 

 

Scanavond (maart 2018)
Tijdens de avondopenstelling in de Engelenburcht op 6 maart werd een eerste proef gedaan met het scannen van het Angrisa archief. Een aantal vrijwilligers hadden hun eigen apparatuur meegenomen en gingen op basis van een korte instructie aan de slag. De test gaf aanleiding om hier en daar de te volgen procedure in de instructie nog wat aan te passen om deze beter te laten aansluiten bij de werkwijze die men voor zichzelf het gemakkelijkst vond.


 De scan-vrijwilligers aan het werk (klik op de foto voor een vergroting)
De vrijwilligers zullen de komende tijd doorgaan met scannen in hun eigen tempo. Er is vanzelfsprekend geen tijdsdruk. De resultaten zullen tijdelijk geparkeerd worden totdat Angrisa de beschikking heeft over een nieuw Collectie Registratie Systeem op Internet waar het gedigitaliseerde archief voor het grote publiek beschikbaar zal komen. De 'onderhandelingen' daarvoor zijn momenteel bezig en er zal op korte termijn een definitief besluit over worden genomen. Het gekozen systeem zal een training vereisen voordat het daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden door de vrijwilligers die het digitale archief gaan vullen.

 

Voor oudere berichten, zie het Archief