Angrisa Heemkundekring Engelen

Angrisa Heemkundekring Engelen


Welkom op de site van Angrisa de Heemkundekring van Engelen!

Mocht u interesse hebben in het werk van onze vereniging dan bent u van harte welkom op één van onze bijeenkomsten.


 Elke twee weken is er een
inloopochtend op dinsdag
van 10.00u tot 12.00u in de
Pastorie van de R.K. Kerk
(Graaf van Solmsweg 75).
klik op foto voor routebeschrijving
De eerstvolgende data zijn:
28 augustus
11 september
25 september

  

EngelenburchtDaarnaast is op de eerste
dinsdag van de maand een
avondopenstelling van 19.30u tot 21.30u in de
Engelenburcht (Heuvel 18).
klik op foto voor routebeschrijving
Let op: van juli t/m september is er geen avondopenstelling.Angrisa present op braderie Engelen 16 september
Tijdens de braderie in Engelen van 13:00-18:00u rond de Engelenburcht zal ook Angrisa weer acte de présence geven met een kraam. Het bestuur en vrijwilligers zullen daar informatie geven over de activiteiten van Angrisa.

Engelen Grensdorp aan de DiezeOok kan men er zich natuurlijk aanmelden als lid en er zijn diverse boeken en folders te koop die door Angrisa worden uitgegeven, waaronder het uitgebreide naslagwerk 'Engelen - Grensdorp aan de Dieze'. Dit rijk geïllustreerd boek onder redactie van Jac. Biemans, Bertie Geerts, Rob Gruben en Marianne Sturm-Vos is uitgegeven in 2011 door Werkgroep Engelenboek en Angrisa Heemkundekring Engelen en telt 256 ingebonden bladzijden. Het is verkrijgbaar voor € 29,95.

Tevens kan men zich inschrijven voor het binnenkort te verschijnen boek 'Meerwijk - Buitenleven aan de Dieskant'. Het boek geeft een
interessante inkijk in onder meer de rol van het kasteel als bordeel maar zal ook uitgebreid ingaan op de achtergrond van diverse bewoners en eigenaren.

Boek Meerwijk - Buitenleven aan de Dieskant


 
Nieuwste Angrisa Youtube video

Zie de Film pagina voor meer info over Angrisa's Youtube kanaal.

 

 

 ANBI status

Angrisa heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees er meer over in dit document (pdf).

Beleidsplan 2017-2020

In ons Beleidsplan (pdf) vindt u een beschrijving van onze missie, doelstelling, strategie en activiteiten, alsmede een overzicht van onze organisatiestructuur en de financiële situatie.

Actuele berichten

(voor oudere berichten zie het Archief)

Open Monumentdag (september 2018)
Op 8 en 9 september was er weer de landelijke Open Monumentendag. Op 8 september voor de stad ’s-Hertogenbosch en op 9 september voor de buitengebieden rondom de stad.

Dit jaar verleende Angrisa heemkundekring Engelen samen met het comité Open Monumentendag en de kerkbesturen van de ‘oude-‘ en ‘nieuwe Lambertus’ hun medewerking. In Engelen kon op 9 september de pastorie worden bezocht van de Sint-Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg 75 en aansluitend kon men een bezoek brengen aan het kerkgebouw. Ook de Protestantse kerk de Oude Lambertus aan De Kerkhof 3 was open voor bezichtiging. In beide kerken waren gidsen aanwezig om de geschiedenis te kunnen vertellen en vragen te beantwoorden.


Links de nieuwe R.K. Lambertuskerk met de pastorie ernaast (links) en rechts de oude Protestantse Lambertuskerk die tijdens de Open Monumentendag 2018 te bezichtigen waren (klik op de foto voor een vergroting)

Ook werd op het hele uur een rondleiding gegeven onder leiding van een gids door de oude kern van Engelen. De belangstelling was groot.

Open Monumentendag 2018
Bezoekers tijdens Open Monumentendag in de pastorie krijgen uitleg van Bertie Geerts


Kleindochter van in WOII in Engelen omgekomen navigator N. F. Slade bezoekt graf (augustus 2018)
Op 28 augustus kreeg Angrisa bezoek uit Australië van Paula Foenander en haar man Rick. Paula is de kleindochter van de navigator Norman Francis Slade die precies 74 jaar geleden, op 28 augustus 1944, een noodlanding in de Henriëttewaard maakte in een Halifax met 7 bemanningsleden en drie Nederlandse geheim agenten aan boord. Norman Francis Slade en een tweede bemanningslid, bommenrichter Arnold Dean kwamen hier bij om. Beiden zijn in Engelen op het kerkhof begraven en liggen daar nu nog.
Paula kwam per toeval in contact met Frans Lucas die eerder onderzoek deed naar het vliegtuig en de omgekomen bemannings-leden en er in 2004 ook het boek "De Nacht Wacht" over schreef. Paula en Rick zijn bezig met een rondreis door Europa en namen de gelegenheid te baat om nu ook voor het eerst het graf van opa Slade te bezoeken.


Rechts Paula Foenander en haar man Rick tijdens het bezoek aan de pastorie waar zij ontvangen werden door Frans Lucas (links) en diverse albums met foto's uit de oorlog bekeken. Later die dag bezochten zij het graf van N.F. Slade. (klik op de foto voor een vergroting)


Links de graven van Norman Francis Slade en Arnold Dean op de begraafplaats van Engelen. Rechts een archieffoto van Slade. (klik op de foto voor een vergroting)


Contract met Erfgoed Brabant getekend (augustus 2018)
Voorzitter Frans Lucas tekende op 20 augustus het contract met Erfgoed Brabant voor het gebruik van het collectieregistratiesysteem Brabant Cloud. Hiermee kan Angrisa nu een begin maken met het digitaal ontsluiten van het archief. De komende tijd zal nog tijd besteed worden om het systeem nader in te richten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwerpen en trefwoorden waarmee ons archief digitaal kan worden doorzocht.


Voorzitter Frans Lucas en webmaster Rob van Linden bij de ondertekening van het contract. (klik op de foto voor een vergroting)

Inmiddels groeit ook de hoeveelheid gescand materiaal gestaag. Aan het digitale archief zullen in de loop van de tijd ook historische documenten uit het kerkarchief worden toegevoegd die interessant zijn vanuit het oogpunt van heemkunde in Engelen.Interviews tijdens inloopochtend (juli 2018)
De inloopochtend van 17 juli werd geheel in beslag genomen door een tweetal interviews. Rob Gruben, een van de auteurs van het binnenkort te verschijnen boek over Kasteeltje Meerwijk, was op uitnodiging samen met zijn vader Jo gekomen, en tevens vergezeld  van Gerrit van der Venne, beide voormalig medewerkers van Blizo (blindenzorg) Engelen. Zowel  Jo Gruben, vergezeld van zoon Rob als Gerrit van der Venne waren onder de indruk van de  verzamelde afbeeldingen van Blizo uit de Engelense periode .
Het was leuk om te zien en te horen hoe deze oud-medewerkers af en toe nog moeite hadden om het eens te worden wat en wie er op de afbeeldingen getoond werden.
Gerrit van der Venne had zelfs nog enkele foto’s uit zijn privé album meegenomen die na afloop nog gescand en aangevuld werden aan  de huidige collectie.
Van deze gezellige morgen zijn ook nog filmbeelden gemaakt die binnenkort op onze website getoond gaan worden.


Van links naar rechts Rob Gruben, Hans Kant, vader Jo Gruben en Gerrit van der Venne. (klik op de foto voor een vergroting)

Caroline ter Ellen sprak met Anneke Heimeriks en Ans Vermeijden. Dit  betrof de voorbereiding van een artikel over de 'bodin' van Engelen, Maria Bouwmans, dat binnenkort in de Angrisa nieuwsbrief zal verschijnen. Anneke had het handgeschreven verslag van het gesprek met Maria Bouwmans uit 1985 gevonden en uitgetypt. Samen, al gravend in hun herinneringen, kwam Ans met een boekje waarin de veertijden van het Lithse pontje stonden.
Lang actief betrokken zijn bij Angrisa heeft de kwaliteit van het geheugen van de dames dus beslist geen kwaad gedaan. Wij kunnen het zelfs als argument aanvoeren om actief mee te doen met Angrisa. Zij zijn er tot op respectabele leeftijd zeer helder bij gebleven!
 

Links Anneke Heimeriks en Ans Vermeijden. Rechts Caroline ter Ellen. (klik op de foto voor een vergroting)

 

 
Inloopochtend binnen ondanks warmte buiten (juli 2018)
Dinsdag 31 juli was er weer de inloopochtend in de pastorie. Ondanks de warmte buiten was het in de pastorie binnen nog wel goed uit te houden en gezelligheid was wederom troef.


 

 
Digitalisering archief (juni 2018)
Het digitaliseren van de foto's en documenten uit het Angrisa archief gaat gestaag voort en inmiddels zijn al meer dan 1000 foto's en documenten gescand door vrijwilliggers Pierre de Visser en Rene de Kleijn. Het bestuur van Angrisa heeft nu ook besloten gebruik te gaan maken van het collectie registratie systeem van Erfgoed Brabant waar alle foto's, video's, documenten, boeken, bidprentjes enz. in kunnen worden geregistreerd, en eventueel ook getoond op de Angrisa website. De website zal daarvoor binnenkort worden vernieuwd. Het  systeem wordt al door ca. 60 Brabantse heemkundekringen gebruikt maar ook door een kleine 250 andere Brabantse musea en archieven.
Op 4 juni kregen daarvoor een aantal leden en vrijwilligers een eerste training in de pastorie die werd verzorgd door Erfgoed Brabant. 13 juni volgt een tweede training en daarna zal het systeem in gebruik worden genomen.

Voordat de gedigitaliseerde documenten ook daadwerkelijk op de website kunnen worden getoond moet Angrisa voor elke foto of document nagaan of zij toestemming van de rechtmatige eigenaar (auteur) hebben om dit te doen. Ook moet voor foto's of documenten waarop persoonlijke gegevens van mensen te zien zijn eerst door de betreffende personen toestemming zijn gegeven voor het tonen op de website. Dit alles is een gevolg van de strenger geworden privacy- (AVG) en auteurswetten. Al met al zal dit voor Angrisa in het komende jaar nog voldoende werk opleveren.

 

 
Erelijst oorlogsslachtoffers (mei 2018)
Op 4 mei overhandigde burgemeester Jack Mikkers van 's-Hertogenbosch de Erelijst oorlogsslachtoffers aan alle herdenkingscomités van Engelen, Empel, Kruisstraat, Nuland, Rosmalen en Vinkel. Dat gebeurde in de Oranjegalerij in aanwezigheid van de zus en zwager van Ivor Arnold Troostwijk. Ivor is het jongste slachtoffer op de Erelijst. Onze voorzitter Frans Lucas nam de lijst namens Engelen in ontvangst.


Frans Lucas neemt de 'Erelijst Oorlogsslachtoffers gemeente 's-Hertogenbosch' in ontvangst van burgemeester Jack Mikkers (klik op de foto voor een vergroting)
De Erelijst wordt onderdeel van de jaarlijkse herdenking in alle dorpen en kernen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Mikkers nodigde de leden van de herdenkingscomités uit om van de namen op de Erelijst verhalen en afbeeldingen te verzamelen zodat ze voor komende generaties bewaard blijven.

Met de Erelijst herdenkt de gemeente ’s-Hertogenbosch alle 910 burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederland en elders in de wereld, zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op de Erelijst staan ook de namen van 146 Britse militairen die tijdens de bevrijdingsdagen van oktober 1944 op het grondgebied 's-Hertogenbosch sneuvelden. De Erelijst is het resultaat van 10 jaar onderzoek.

 

 
Foto's en video's beperkt online beschikbaar (mei 2018)
Naar aanleiding van de steeds strengere toepassing van de auteurswet en de privacywet, en de daaruit voortvloeiende risico's op claims, heeft het bestuur van Angrisa besloten de foto's uit haar archief voorlopig niet meer online via de Foto pagina beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor een aantal video's in ons Youtube kanaal.
Het onderzoek naar de bron en rechten van elke individuele foto en video is een uiterst tijdrovende bezigheid en daarom kan het bestuur nu niet aangeven hoe lang deze situatie zo zal blijven. De foto's en video's zijn wel nog in te zien tijdens de inloopochtenden en de avondopenstellingen in respectievelijk de pastorie van Engelen en zalencentrum de Engelenburcht.

Onze excuses voor dit ongemak.

 

 

Voor oudere berichten, zie het Archief